HomePolitics“โฮปเวลล์” ยื่นโนติส ทวงค่าเสียหาย 2.5 หมื่นล้าน ตามคำตัดสินศาลปกครอง

“โฮปเวลล์” ยื่นโนติส ทวงค่าเสียหาย 2.5 หมื่นล้าน ตามคำตัดสินศาลปกครอง

“โฮปเวลล์” ยื่นหนังสือโนติส ทวงค่าเสียหาย 2.5 หมื่นล้าน ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยึดตามคำตัดสินศาลปกครอง หลังรัฐเบี้ยวไม่จ่ายข้ามปี

บริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ส่งหนังสือ 4 ฉบับ ถึง นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม , นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม , นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ประธานคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) และนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศ เรื่อง ขอให้ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด กรณีโฮปเวลล์

โดยทั้ง 4 ฉบับ มีใจความเดียวกัน ยึดตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วให้กระทรวงคมนาคม และ รฟท. ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในการจ่ายค่าเสียหายในโครงการโฮปเวล

- Advertisement -

ซึ่งตามกรอบเวลานับตั้งแต่ศาลปกครองสูงสุดตัดสินจะต้องจ่ายค่าเสียหายดังกล่าว จำนวน 2.5 หมื่นล้านบาท ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2562 หรือ 180 วันนับตั้งแต่วันที่มีคำพิพากษา โดยเมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2563 ได้มีความพยายามจะรื้อฟื้นคดีใหม่กับศาลปกครองสูงสุด แต่ศาลฯ ไม่รับคำร้องดังกล่าว

ในเอกสารที่ โฮปเวล ส่งให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนหนึ่ง ระบุว่า “…บริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะขอเรียนให้ท่านปฏิบัติตามคำพิพากษาโดยปราศจากเงื่อนไขใด ๆ ภายในกำหนด 15 วันนับแต่ได้รับหนังสือฉบับนี้ มิฉะนั้นบริษัทฯ ก็มีความจำเป็นที่จะต้องร้องขอต่อศาลเพื่อขอบังคับคดี ทั้งๆ ที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ใช้ความพยายามในทุกวิถีทางที่จะขอเจรจากับหน่วยงานในภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อยุติอันเป็นที่ยอมรับได้ของทุกฝ่าย”

“ซึ่งนับจนถึงขณะนี้ได้เลยกำหนดระยะเวลาตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดมาแล้วเป็นเวลามากกว่าหนึ่งปี แต่ก็ไม่ปรากฏผลจนถึงขณะนี้อย่างเป็นรูปธรรมแต่ประการใด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือนี้โดยเร็วที่สุด” หนังสือดังกล่าวระบุ

ในเอกสารที่มีการปรากฏต่อสื่อมลวชน มีการลงตราประทับใบรับเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.54 น. โดยมีเลขรับที่ 25671 เพื่อระบุว่า กระทรวงคมนาคม ได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 22 ก.ค.2562 ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาว่า คำชี้ขาดคณะอนุญาโตตุลาการข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 119/2547 หมายเลขแดงที่ 64/2551 ลงวันที่ 30 ก.ย.2551 ซึ่งตัดสินให้กระทรวงคมนาคม และรฟท. ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้บริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงินต้น พร้อมดอกเบี้ยรวม 2.4 หมื่นล้านบาท ชอบด้วยกฎหมาย ขณะที่ปัจจุบันเงินต้นและดอกเบี้ยได้เพิ่มเป็น 2.5 หมื่นล้านบาท

อ้างอิง :

สมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย)

สํานักข่าวอิศรา

 

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News