HomeBT Newsครม.ไฟเขียวจัดงบ 181.5 ลบ. หนุนโครงการทุนเรียนดีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ครม.ไฟเขียวจัดงบ 181.5 ลบ. หนุนโครงการทุนเรียนดีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

น.ส.ไตรศุลี  ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า  คณะรัฐมนตรี(ครม.)เห็นชอบในหลักการโครงการทุนอุดหนุนนักเรียนเรียนดีมีความสามารถในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมเห็นชอบกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564-2572 ในกรอบวงเงิน 181.5 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดี มีความสามารถในจังหวัดชายแดนใต้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  ได้เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) จนสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และเมื่อจบแล้วมีงานทำ

สำหรับโครงการนี้ได้ตั้งเป้าหมายนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6  ได้ศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปวช.จำนวน 1,800 คน และปวส.จำนวน 600 คน รวมทั้งสิ้น 2,400 คน ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยระดับปวช.จะได้ทุนละ 30,000 บาท/คน/ปี และระดับปวส.จะได้ทุนละ 40,000 บาท/คน/ปี

ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ระบุว่า  โครงการทุนอุดหนุนนักเรียนเรียนดีมีความสามารถในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552  จนถึงปี 2563 มีผู้รับทุนไปแล้วประมาณ 3,900 คน โดยได้สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาในโครงการ ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีความเสี่ยงที่อาจจะออกนอกระบบการศึกษา เนื่องจากประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ เพราะอยู่ในครอบครัวที่มีรายได้น้อย มีปัญหาทางสังคม ดังนั้นการสนับสนุนให้นักเรียนเข้ามาอยู่ในความดูแลของสถานศึกษา มีอาหาร มีที่พักอย่างเพียงพอ จะช่วยลดภาระทางเศรษฐกิจของครอบครัวในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ นอกจากนี้การรับนักเรียน นักศึกษาเข้ามาพักประจำ สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนด้านวิชาการพร้อมทั้งปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมควบคู่กัน ส่งผลให้นักเรียน นักศึกษา เติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพ ไม่เป็นปัญหาของสังคมในระยะยาว

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News