HomePoliticsบัตรคนจน รับเงิน เราชนะ งวดแรกศุกร์นี้ ตารางโอนเข้าวันไหน เช็คได้ที่นี่!

บัตรคนจน รับเงิน เราชนะ งวดแรกศุกร์นี้ ตารางโอนเข้าวันไหน เช็คได้ที่นี่!

ตามที่รัฐบาลและกระทรวงการคลังได้มีโครงการ เราชนะ แจกเงินเยียวยาให้กับคนรายได้น้อยถึงปานกลาง ทั้งผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) และผู้ที่มีแอปพลิเคชั่นเป๋าตังซึ่งต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยตามเป้าหมายโครงการเราชนะจะมีทั้งสิ้น 31.1 ล้านคน ใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 31 พ.ค.2564

ส่วนกลุ่มผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยาโครงการเราชนะ เป็นกลุ่มแรกคือ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งจะได้รับงวดแรกเข้าบัตรฯในวันศุกร์ที่ 5 ก.พ.นี้ และเงินจะโอนเงินทุกวันศุกร์ จนกว่าจะครบวงเงิน โดยกลุ่มผู้ถือบัตรฯจะได้รับสิทธิแบบอัตโนมัติ เพราะเป็นผู้มีรายได้น้อย มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดอยู่แล้ว ปัจจุบันมีผู้ถือบัตรคนจนอยู่ 14 ล้านคน

ตารางเงินเยียวยาเราชนะเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

- Advertisement -

ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 5 ก.พ.2564
ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 12 ก.พ.2564
ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 19 ก.พ.2564
ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 26 ก.พ.2564
ครั้งที่ 5 วันศุกร์ที่ 5 มี.ค.2564
ครั้งที่ 6 วันศุกร์ที่ 12 มี.ค.2564
ครั้งที่ 7 วันศุกร์ที่ 19 มี.ค.2564
ครั้งที่ 8 วันศุกร์ที่ 26 มี.ค.2564

หลักเกณฑ์การโอนเงินเข้าบัตรฯจะแบ่งเป็น

1.กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินโครงการเราชนะ 675 บาทต่อสัปดาห์ วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการฯ จำนวน 5,400 บาท

2.กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี จะได้เงินตามโครงการเราชนะ 700 บาทต่อสัปดาห์ วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการฯ จำนวน 5,600 บาท

**ทั้งนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการฯจะได้รับเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าครองชีพอยู่แล้วเดือนละ 700-800 บาท เมื่อนำมารวมกับเงินเยียวยาโครงการเราชนะที่จะได้ 5,400-5,600 บาทตลอดเวลา 2 เดือน จะทำให้กลุ่มนี้รับเงินสวัสดิการจากภาครัฐนาน 2 เดือนรวมทั้งสิ้น 7,000 บาท

อ่าน : เราชนะ 4 วัน ลงทะเบียนกว่า 8 ล้านคน เช็ค SMS เตือนกรอกข้อมูลผิดรีบแก้

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News