Home Opinions ระเบียงเศรษฐกิจพื้นที่ปากแม่น้ำแยงซีเกียง ... ใหญ่ เร็ว แรง ล้ำยุค

ระเบียงเศรษฐกิจพื้นที่ปากแม่น้ำแยงซีเกียง … ใหญ่ เร็ว แรง ล้ำยุค

คอลัมน์ China Inside-Out

ระเบียงเศรษฐกิจพื้นที่ปากแม่น้ำแยงซีเกียง … ใหญ่ เร็ว แรง ล้ำยุค

————————————————————–

หนึ่งในภารกิจสำคัญในการศึกษาดูงานต่างประเทศของคณะผู้แทนจีนนับแต่เปิดประเทศครั้งใหม่ก็คือ การเรียนรู้การพัฒนาชุมชนเมือง แม้กระทั่งสิงคโปร์ที่โดดเด่นเรื่องการเป็นชุมชนเมืองก็เคยมีโอกาสต้อนรับคณะผู้แทนจีนที่เวียนกันไปเยือนเฉลี่ยทุก 3 วัน

ภายหลังการศึกษาวิเคราะห์และตกผลึกเป็นโมเดลของจีน รัฐบาลจีนก็เริ่มเดินหน้านโยบายการพัฒนาชุมชนเมืองเมื่อราวปี 2000 และในสมัยท่านสี จิ้นผิง โมเดลก็ถูกปรับเปลี่ยนให้อยู่ภายใต้แนวคิด “กลุ่มเมือง” (City Cluster) ที่มุ่งหวังให้ชุมชนเมืองพัฒนาเป็นกลุ่มก้อนเพื่อทวีกำลังระหว่างกัน และมิให้เกิดการกระจุกตัวของความเจริญเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างกัน

ระเบียงเศรษฐกิจในจีนถูกสานต่อและกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ทั่วทุกส่วนของ “ไก่” ที่เป็นรูปลักษณ์ตามแผนที่ของจีน อาทิ พื้นที่โครงการฉาง-จี๋-ถู (Chang-Ji-Tu) บริเวณหัวไก่ พื้นที่รอบอ่าวโป๋วไฮ่ (Bohai Gulf) บริเวณคอไก่ พื้นที่ปากแม่น้ำไข่มุก (Pearl River Delta) ในย่านกวางโจว-เซินเจิ้น-จูไห่-ฮ่องกง-มาเก๊า ที่ถูกปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่เกรทเตอร์เบย์ (Greater Bay Area) เมื่อปีที่ผ่านมา และพื้นที่รอบอ่าวเป่ยปู้ (Beibu Gulf) บริเวณตีนไก่

- Advertisement -

ทั้งนี้ กลุ่มเมืองที่รัฐบาลจีนริเริ่มเป็นต้นแบบของการพัฒนาก็ได้แก่ ระเบียงเศรษฐกิจพื้นที่ปากแม่น้ำแยงซีเกียง (Yangtze River Delta) พื้นที่บริเวณอกไก่นี้ถือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจใหญ่ที่สำคัญที่สุดของจีน ทั้งในอดีตและในปัจจุบัน

เครดิตภาพ: xinhuanet

นับแต่ปลายเดือนพฤษภาคม 2010 คณะรัฐมนตรี และคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติของจีนได้อนุมัติแผนพัฒนา YRD เพื่อเป็นประตูหลักของภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก ศูนย์กลางด้านบริการที่ทันสมัย ศูนย์กลางการผลิตเทคโนโลยีสมัยใหม่ของโลก และกลุ่มชุมชนเมืองระดับโลกที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่แข็งแกร่ง

YRD ในระยะแรกมีพื้นที่ 210,700 ตารางกิโลเมตร กำหนดให้นครเซี่ยงไฮ้เป็นเมืองหลักประจำภูมิภาคเชื่อมโยงกับอีก 8 เมืองใหญ่ในบริเวณข้างเคียง อาทิ เมืองหนานจิงและซูโจวในมณฑลเจียงซู เมืองหังโจวและหนิงโปวในมณฑลเจ้อเจียง

YRD พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งเมื่อต้นเดือนธันวาคม 2019 รัฐบาลกลางก็ยกระดับ YRD อีกครั้ง โดยคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์และคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบในแผนพัฒนา YRD Demonstration Zone เพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบของการพัฒนากลุ่มเมืองคุณภาพสูง และการปฏิรูปเศรษฐกิจเชิงลึก

แผนดังกล่าวยังขยายกรอบการเชื่อมโยงนครเซี่ยงไฮ้เข้ากับเมืองใหญ่ในบริเวณใกล้เคียงไปสู่การเชื่อมโยงกับมณฑลรายรอบ อันได้แก่ มณฑลเจียงซู มณฑลเจ้อเจียง และมณฑลอันฮุย ส่งผลให้ YRD ใหม่ขยายพื้นที่อีกเกือบเท่าตัวเป็น 359,000 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นราว 70% ของพื้นที่ของไทยทั้งประเทศ

ปัจจุบัน YRD มีจำนวนประชากรรวมกว่า 220 ล้านคน และมีความได้เปรียบเหนือกว่าภูมิภาคอื่นหลายประการในเชิงคุณภาพ

เครดิตภาพ: xinhuanet

ประการแรกคือมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งรวมของทรัพยากรมนุษย์ระดับหัวกระทิ และมีการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ การศึกษา และวัฒนธรรมที่รุดหน้ากว่าของภูมิภาคอื่น รวมทั้งมีพื้นฐานและระบบที่ดีของความเป็นชุมชนเมืองยุคใหม่เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว

ประการที่สอง YRD มีฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง โดยมีขนาดเศรษฐกิจรวมถึง 17.36 ล้านล้านหยวน หรือราว 20% ของจีดีพีโดยรวมของจีน เศรษฐกิจของไทยมีขนาดเพียงราว 20% ของ YRD เท่านั้น เศรษฐกิจของ YRD จึงนับว่าใหญ่และสำคัญต่อเศรษฐกิจจีนในหลายมิติ

YRD เป็นแหล่งชุมชนใหญ่ของคนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวอันดับต้นของจีน มีกำลังซื้อสูง และเป็นกลไกขับเคลื่อนเพิ่มระดับการพึ่งพาเศรษฐกิจจากภาคการบริโภคภายในประเทศของจีนตลอดหลายปีที่ผ่านมา

YRD ยังมีบทบาทสำคัญต่อภาคเศรษฐกิจระหว่างประเทศของจีน มีการนำเข้า-ส่งออกคิดเป็นมูลค่ากว่า 1.13 ล้านล้านหยวน หรือราว 1 ใน 4 ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศ ขณะที่ปริมาณสินค้าผ่านท่าใน YRD ก็มีสัดส่วนสูงถึงกว่า 1 ใน 3 ของปริมาณสินค้าโดยรวมของประเทศ

ด้วยความพร้อมทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ YRD ยังเป็นเสมือนห้องรับแขกใหญ่สำหรับการรองรับการลงทุนจากต่างประเทศ โดยประเมินว่า พื้นที่นี้มีสัดส่วนการลงทุนฯ สูงถึง 25% ของเม็ดเงินลงทุนฯ ที่เข้าจีน และราว 12% ของ 500 กิจการข้ามชาติชั้นนำของโลกได้เข้ามาลงทุนใน YRD ในหลายรูปแบบ อาทิ ศูนย์วิจัยและพัฒนา กิจการต้นแบบ สำนักงานภูมิภาค และโรงงานผลิตที่ทันสมัย

YRD กลายเป็นแหล่งรวมคลัสเตอร์อุตสาหกรรมชั้นนำของจีน อาทิ อิเล็กทรอนิกส์ ยา วัสดุใหม่ รถยนต์ไฟฟ้า หุ่นยนต์ และตู้จำหน่ายสินค้าระบบดิจิตัล รวมทั้งอีคอมเมิร์ซ โลจิสติกส์ ระบบการจดจำใบหน้า และปัญญาประดิษฐ์ โดยมุ่งเป้าที่จะพัฒนาเป็นฐานการผลิตสินค้านวัตกรรมและบริการสมัยใหม่ชั้นนำของโลกภายในปี 2030

เครดิตภาพ: xinhuanet

ประการถัดมา YRD มีโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในระดับมาตรฐานโลกที่พร้อมสรรพ ไม่ว่าจะเป็นโครงข่ายถนน รถไฟใต้ดิน และรถไฟความเร็วสูง ตลอดจนสะพานและอุโมงค์เชื่อมพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำแยงซีเกียงและสายแม่น้ำอื่น รวมถึงการพัฒนาระบบโทรคมนาคมสู่ระดับ 5G ส่งผลให้เศรษฐกิจในรัศมีหนึ่งชั่วโมง (One-Hour Economy) ขยายวงกว้างอย่างคาดไม่ถึง

บริการรถไฟความเร็วสูงที่มีตารางเดินทางถี่ยิบทำให้ชีวิตของนักธุรกิจในย่านนี้สะดวก คล่องตัว  บางคนถึงกับกล่าวว่าเราอาจนั่งจิบกาแฟสตาร์บัคส์ที่หงเฉียวตอน 8.00 น. ไปแวะดูสายการผลิตของโรงงานใหม่ที่คุนซานเวลา 9.30 น. หลังจากนั้นก็ไปกินอาหารกลางวันกับเพื่อนที่เมืองซูโจว ตามด้วยการไปตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาของบริษัทที่เมืองอู๋ซีในและต่อไปกินอาหารเย็นกับลูกค้าที่หนานจิง ก็ยังมีเวลาเหลือกลับมาดื่มที่ซินเทียนตี้กับภรรยาในตอนดึก

ขณะเดียวกัน รัฐบาลก็เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สอดรับกับวิสัยทัศน์ของแต่ละเมือง เช่น นครเซี่ยงไฮ้ต้องการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค ก็ลงทุนพัฒนาท่าเรือหยางซาน (Yangshan Port) ท่าเรือกลางทะเลที่พัฒนาจนกลายเป็นท่าเรือที่ใหญ่สุดในโลก สนามบินนานาชาติผู่ตงที่เพิ่งเปิดอาคารเชื่อมต่อ (Satellite Terminal) ที่ใหญ่สุดในโลก และศูนย์ลอจิสติกส์ครบวงจรหงเฉียวที่ผนวก 6 รูปแบบการขนส่งเข้าไว้ด้วยกันในแห่งเดียวอย่างเป็นระบบ

ขณะที่เมืองหังโจวที่ต้องการเป็นเมืองดิจิตัล ก็ให้ความสำคัญกับการเป็นต้นแบบของบริการสาธารณะแบบจุดเดียว การสางระบบนิเวศน์และให้สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนเพื่อดึงดูดธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น อีคอมเมิร์ซ ทั้งจากในและต่างประเทศเข้าสู่พื้นที่

ที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งก็คือ YRD โดยเฉพาะอย่างยิ่งนครเซี่ยงไฮ้มักถูกเลือกใช้เป็นพื้นที่นำร่องในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจยุคใหม่  เช่น เขตเสรีทางการค้า (Free Trade Zone) ที่จัดตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกในจีนเมื่อเดือนกันยายน 2013 ก่อนขยายโครงการไปยังแหล่งอื่น และการเปิดตลาด STAR ตลาดทุนใหม่สำหรับธุรกิจนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปีที่ผ่านมา เพื่อเสริมเข้ากับตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ที่เปิดมาหลายปีก่อนหน้านี้

ในความพยายามที่จะพัฒนาเป็นเมืองต้นแบบของโลก นครเซี่ยงไฮ้ยังเป็นเมืองหลวงของธุรกิจเศรษฐกิจแบ่งปัน (Shared Economy) ที่ทันสมัย และนำร่องระบบการแยกขยะนับแต่ต้นเดือนกรกฎาคม 2019 รวมทั้งเป็นต้นแบบของเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และจุดทดสอบระบบ 6G ในอนาคตอันใกล้

ผมเห็นการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งของ YRD แล้ว ก็บอกได้คำเดียวว่า “อิจฉา” ยังไงโอกาสหน้าเราจะไปดูกันว่า YRD จะยังคงรักษาตำแหน่งแชมป์ความสำคัญต่อเศรษฐกิจจีนได้หรือไม่ในอนาคต และระเบียงเศรษฐกิจใดจะใหญ่และโดดเด่นกว่ากันระหว่าง YRD กับ GBA …

ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร BTCOL13
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีน อดีตเคยดำรงตำแหน่งอดีตอัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) ณ กรุงปักกิ่ง กระทรวงพาณิชย์ จึงมีความเชี่ยวชาญ และเข้าใจจีน ในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ประสบการณ์ที่สั่งสมจึงต้องการถ่ายทอดให้นักธุรกิจไทยได้เข้าใจและสามารถเจาะตลาดจีนได้ถูกทิศถูกทาง

Latest

เทสลา เตรียมส่งรถที่ผลิตในจีน บุกตลาดยุโรป

เทสลา ผู้บุกเบิกรถพลังงานไฟฟ้าสัญชาติสหรัฐที่เข้าไปตั้งโรงงานในนครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน เตรียมส่งออกรถรุ่น Model 3 ที่ผลิตในจีน ไปบุกตลาดยุโรป เทสลาแถลงว่าจะเริ่มส่งออกรถยนต์รุ่น Model 3 ที่ผลิตในจีน ไปยัง 10 กว่าประเทศในยุโรป รวมถึงเยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน โปรตุเกส และสวิตเซอร์แลนด์ ในเดือนต.ค.นี้ ขณะเดียวกัน มีข่าวว่าได้มีการลำเลียงรถไปยังเทอร์มินอลแล้ว และคาดว่าจะเริ่มจัดส่งออกไปต้นสัปดาห์หน้า ผู้บริหารระดับสูงของโรงงานที่เซี่ยงไฮ้ระบุว่า การส่งออกรถเทสลาที่ผลิตในจีน...

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

‘สุพัฒนพงษ์’ ห่วงการเมืองกระทบเศรษฐกิจ ลั่นการเมืองต้องแก้ด้วยการเมือง

'สุพัฒนพงษ์' ชี้การเมืองต้องใช้การเมืองแก้ มองข้อเรียกร้องต่างๆของผู้ประท้วงแก้ไขได้โดยกลไกนิติบัญญัติชี้การเมืองกดดันผู้ใหญ่ ต้องช่วยกันดูแลประคอง เศรษฐกิจ จับจ่ายให้มากขึ้น นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ปัญหาการเมืองที่เกิดขึ้นตนขอพูดในนามส่วนตัวไม่ใช่ในนาม รองนายกฯ หรือ รมว.พลังงาน ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวัง เป็นเรื่องที่เกิดจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ รัฐบาลเองก็มีความชัดเจนว่าเรื่องนี้หากกระทำในกรอบของกฎหมายก็คงไม่เป็นอะไรให้แสดงออกได้ แต่การกระทำที่นอกกฎหมายก็ต้องมีการดำเนินการ หลักการตรงนี้ต้องมีอยู่ ในเรื่องนี้รัฐบาลก็ต้องดูแล ทั้งนี้ สิ่งหนึ่งที่รู้สึกก็คือเสียดายว่าวันนี้ประเทศไทยเพิ่งจะผ่านจากสถานการณ์โควิด-19 เหมือนกับทั่วโลกเป็นคนป่วยที่ยังต้องรักษาแต่ไทยเหมือนเราพ้นจากโควิด-19 มาได้เหมือนคนป่วยที่ออกมาพักฟื้นแล้วกำลังจะลุกเดินไปได้...

SET ปิดตลาด -24.93 จุด ชี้ปัจจัยการเมืองในประเทศกดดันเสี่ยงหลุด 1,200 จุด

SET Index ปิดตลาด -1,208.75 จุด ปรับลง -24.93 จุด สวนทางตลาด หุ้น ต่างประเทศ โบรกฯ ชี้ปัจจัยการเมืองในประเทศกดดัน ประเมินแนวรับกรณีเลวร้ายที่สุด 1,140 จุด นายสรพล วีระเมธีกุล ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด เปิดเผยภาพรวมตลาดหุ้นไทยวันที่ 19 ต.ค.63...

กรุงศรีฯ คาดเงินบาทซื้อขายในกรอบ 31.00-31.35 จับตาทิศทางการเมืองในประเทศ

กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มีมุมมองต่อทิศทาง ค่าเงินบาท ในสัปดาห์นี้ว่า มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบ 31.00-31.35 ต่อดอลลาร์เทียบกับระดับปิดอ่อนค่าที่ 31.18 ต่อดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 4.1 พันล้านบาท แต่ซื้อพันธบัตรสุทธิ 2.5 พันล้านบาท ขณะที่เงินดอลลาร์แข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินสำคัญหลังมีแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย ท่ามกลางสัญญาณเศรษฐกิจโลกชะลอการฟื้นตัว และความไม่แน่นอนว่าสหรัฐฯ จะสามารถออกมาตรการกระตุ้นทางการคลังชุดใหม่ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันที่ 3 พ.ย. ได้หรือไม่ นอกจากนี้...

Related News

ชัยชนะที่มาจากการไม่ยอมแพ้ต่อโควิด-19

คอลัมน์ China Inside Out ชัยชนะที่มาจากการไม่ยอมแพ้ต่อโควิด-19 ---------------------------------------- จีนมีขนาดใหญ่ (18 เท่าของไทย) มีจำนวนประชากรมากที่สุดในโลก (20 เท่าของไทย) และถูกกดดันด้วยเงื่อนเวลา (ช่วงฉลองเทศกาลตรุษจีน) กอปรกับระดับความวิกฤติในแต่ละพื้นที่ก็แตกต่างกัน จึงนับเป็นความท้าทายอย่างยิ่งยวดสำหรับรัฐบาลจีน อย่างไรก็ดี ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาวิกฤติโควิด-19 ที่สุดเฉียบของจีนได้กลายเป็นต้นแบบให้หลายประเทศได้เรียนลัดและนำไปประยุกต์ใช้ในการต่อสู้วิกฤตินี้ หากเราไล่เลียงการแก้ไขสถานการณ์วิกฤติในช่วงที่ผ่านมา ก็จะพบข้อคิดที่น่าสนใจหลายประการ ประการแรก หลังจากจีนพบผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสคนแรกที่เมืองอู่ฮั่นในช่วงต้นเดือนธันวาคม และแทนที่จะปล่อยให้มีข่าวลือที่อาจสร้างความตระหนกเพิ่มขึ้น รัฐบาลจีนเลือกที่จะสื่อสารข้อมูลเชิงรุกกับประชาชนอย่างโปร่งใส รวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นระบบ ผ่านสื่อหลักของรัฐที่มีอยู่ในมือ...

พรรคคอมมิวนิสต์จีน … เบื้องหลังความสำเร็จของจีน

คอลัมน์ China Inside Out พรรคคอมมิวนิสต์จีน ... เบื้องหลังความสำเร็จของจีน ------------------------------------------------------ ท่ามกลางวิกฤติโควิด-19 ที่โลกต่างเลือกแนวทางแก้ไขปัญหาในแบบของตน จีนกลายเป็นหนึ่งในต้นแบบของความสำเร็จในการหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสได้อย่างเฉียบขาด หลายคนตื่นตะลึงกับการเติบใหญ่ทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด การบริหารจัดการประเทศที่มีประชาชนกว่า 1,400 ล้านคน และการเสริมสร้างภาพลักษณ์ผู้นำจนโดดเด่นในเวทีโลกในปัจจุบัน ยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์ในหลายชาติตะวันตกในช่วงหลายปีหลังด้วยแล้ว ผู้คนก็เลยเกิดคำถามสงสัยขึ้นมาว่า อะไรคือปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในการจัดการกับสารพัดปัญหาและเดินหน้าการพัฒนาอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว เฉียบขาด และต่อเนื่องของจีนดังกล่าว ระบอบการปกครองเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผู้คนหยิบยกขึ้นมา บางคนเอ่ยถึงความเป็นเผด็จการ แต่สำหรับผมแล้ว พรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นแก่นแท้ของความสำเร็จดังกล่าว พรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นองค์กรหลักที่กำหนดทิศทางการขับเคลื่อนประเทศ กำกับดูแลด้านความมั่นคง และนโยบายในการบริหารประเทศ ซึ่งกรณีนี้ก็อาจคล้ายกับพรรคการเมืองหลักของประเทศอื่น แต่กรณีของจีน เลขาธิการพรรคยังได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี...

เมื่อเด็กจีนเรียนออนไลน์

คอลัมน์ China Inside Out เมื่อเด็กจีนเรียนออนไลน์ ---------------------------------------------- หลังจากที่เล่าเรื่องราวที่จีนนำเอานวัตกรรมมากมายมาใช้ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งหนึ่งในนั้นก็ได้แก่ ระบบการเรียนออนไลน์ ก็มีท่านผู้อ่านหลายรายสอบถามและขอให้ผมนำรายละเอียดมาแบ่งปันกับผู้อ่านเพิ่มเติมอีก ผมก็เลยติดต่อไปยังเครือข่ายในจีน และได้รับข้อมูลจากผู้ปกครองหลายคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณแอนนี่ มือการตลาดของดัชมิลด์ในนครเซี่ยงไฮ้ ที่กรุณาส่งข้อมูลที่น่าสนใจมาให้เป็นวัตถุดิบสำหรับบทความในวันนี้กัน ทันทีที่การแพร่ระบาดเกิดขึ้น รัฐบาลจีนก็สั่งให้สถาบันการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมหาวิทยาลัยปิดการเรียนการสอนเป็นเวลา 3 เดือนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน หลังจากนั้น กระทรวงศึกษาธิการจีนก็ได้มอบแนวปฏิบัติให้โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาหรือต่ำกว่าปรับระบบการเรียนการสอนเป็นแบบทางไกล โดยให้เริ่มนำร่องใช้ระบบดังกล่าวภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ หรือเพียงไม่ถึง 3 สัปดาห์หลังเชื้อโควิด-19 เริ่มกระจายตัว พอหลังหยุดยาวตรุษจีน โรงเรียนก็ทยอยจัดส่งตารางเรียนพร้อมคู่มือข้อปฏิบัติที่มีตารางเวลากำกับโดยละเอียดให้แก่นักเรียนเพื่อการเตรียมตัว ข้อมูลหลายอย่างถูกใส่ไว้ในตารางเรียนและคู่มือมากกว่าที่เคยทำในโรงเรียน...

จีนขวิดโควิด-19 … กระเจิง

คอลัมน์ China Inside 0ut จีนขวิดโควิด-19 … กระเจิง ---------------------------------------------------------------------- หลังจากโควิด-19 แพร่ระบาดในจีนจนนำไปสู่การปิดเมืองและสารพัดมาตรการที่เข้มข้นแบบ “กล้ากินยาขม” ผ่านมาเพียง 3 เดือน โลกก็ต้องตื่นตะลึงที่เห็นสถานการณ์ในจีนเริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติ รัฐบาลจีนปรับมาตรการหนักเบาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม เริ่มจากการ “สกัดการแพร่เชื้อ” ด้วยการปิดเมืองหลายแห่ง ยกเลิกกิจกรรมชุมชน และจำกัดการเดินทางและการพบปะของประชาชน รวมทั้งการปิดบ้านที่คนจีนต้องกักบริเวณตัวเองอยู่ในที่พักเป็นเดือนด้วยความอดทนราวกับเป็นผู้ต้องโทษ บุคลากรทางการแพทย์ ขณะที่บุคลากรทางการแพทย์ก็ต้องทำงานแข่งกับเวลาอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมา คนเหล่านี้อดสังสรรค์กับครอบครัว และไม่ได้ลิ้มรสอาหารอร่อยดังเช่นเคยทุกปี ภาพของนักรบชุดขาวที่ต้องแยกโต๊ะห่างกันขณะรับประทานอาหารกล่องที่แสนจืดชืด นอนคุดคู้บนเก้าอี้ในโรงพยาบาลและรถบัสรับส่ง และแยกจากครอบครัวโดยไม่รู้ว่าจะได้กลับไปพบเจอกันอีกหรือไม่...

นวัตกรรมจีนในยุคโควิด-19

คอลัมน์ China Inside Out นวัตกรรมจีนในยุคโควิด-19  ___________________________________           สิ่งหนึ่งผมประทับใจอย่างมากในการจัดการปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ของจีนก็ได้แก่ การเห็นจีน “ปล่อยของ” นำเอานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและระบบดิจิตัลมาประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรมและสร้างสรรค์ เราเห็นการก่อสร้างโรงพยาบาลขนาดใหญ่ โรงงานผลิตหน้ากากอนามัย และเตียงผู้ป่วยจำนวนมากในเวลาชั่วพริบตา หรือการแปลงสายการผลิตที่มีความยืดหยุ่นสูงของบริษัทชั้นนำจากเดิมที่ผลิตเครื่องปรับอากาศ รถยนต์ไฟฟ้า และอื่นๆ มาผลิตหน้ากากและเวชภัณฑ์ที่ขาดแคลนได้อย่างรวดเร็ว สนามจริงทดสอบนวัตกรรมจีน หลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 จีนก็นำเอานวัตกรรมจำนวนมากที่เคยอยู่ในขั้นทดลองไปเริ่มใช้งานจริง จนถือว่าเป็นการใช้ระบบ 5G ในอาณาเขตที่ใหญ่ที่สุดในโลก การเรียนหนังสือทางไกลเป็นตัวอย่างแรกที่ผุดออกมา โดยโรงเรียนจัดส่งตารางเรียนพร้อมคู่มือข้อปฏิบัติอย่างละเอียดให้นักเรียนหลังหยุดยาวตรุษจีนในทันที แถมหลายสิ่งถูกเพิ่มเติมไว้มากกว่ามาโรงเรียน เช่น การระบุเวลาตื่นนอน รับประทานอาหาร เคารพธงชาติ...