HomeOpinionsทำความรู้จักกับดัชนี SET Well-being (SETWB) อีกหนึ่งโอกาสการลงทุน

ทำความรู้จักกับดัชนี SET Well-being (SETWB) อีกหนึ่งโอกาสการลงทุน

เมื่อปี 2020 ที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยถือเป็นหนึ่งในตลาดหุ้นที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสมากที่สุดในโลกเนื่องจากปี 2020 ถือเป็นปีทองของหุ้นในกลุ่ม Technology และ Healthcare ซึ่งเป็นเหมือนกุญแจสำคัญในการช่วยให้โลกสามารถดำเนินชีวิตผ่านไปได้ในช่วงไวรัสแพร่ระบาดซึ่งตลาดหุ้นไทยของเราเองนั้นไม่ได้มีบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในหุ้น 2 กลุ่มนี้มากนักแต่ในทางกลับกันหุ้นในกลุ่มอื่นๆที่อยู่ในตลาดหุ้นไทยทั้งกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวการบริโภคหรือกลุ่มที่ผันแปรตามวัฏจักรเศรษฐกิจต่างก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักหนาสาหัสในปี 2020

แต่ว่าภาพการลงทุนในช่วงต้นปี 2021 นี้กลับต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงหลังจากการแพร่ระบาดของไวรัสทั่วโลกเริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นจากผลสำเร็จของวัคซีนที่ได้ถูกนำมาใช้โดยเฉพาะในสหรัฐฯซึ่งถือเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกนั้นมีอัตราการฉีดวัคซีนได้เร็วมากกว่าที่ทุกฝ่ายคาดการณ์ไว้ในตอนแรกนอกจากนั้นการผ่านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจำนวนเงินสูงถึง 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯก็ยังถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักลงทุนเกิดความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจโลกจะกลับมาฟื้นตัวได้เป็นอย่างดีในปี 2021

โดยสำหรับประเทศไทยเราเองถึงแม้ปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสยังคงมีอยู่แต่การผ่อนปรนมาตรการ Lockdown ต่างๆและการมาถึงของวัคซีนก็ถือเป็นปัจจัยสนุบสนุนที่หลายฝ่ายเริ่มกลับมามองเห็นภาพการฟื้นตัวของเศรษฐกิจได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน

- Advertisement -

และด้วยปัจจัยเหล่านี้เองส่งผลให้ในปีนี้ตลาดหุ้นที่ได้รับผลกระทบจากในปี 2020 เริ่มกลับมาฟื้นตัวได้เป็นอย่างดีในช่วงต้นปี 2021 สำหรับตลาดหุ้นไทยหากดูจากช่วง 2 เดือนแรกของปี SET Total Return Index (SET TRI) กลับมาสร้างผลตอบแทนได้เป็นบวกที่ +3.55% แต่นอกจากดัชนี SET Index ที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีแล้วนั้นที่จริงยังมีอีกหนึ่งดัชนีที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างดีในปี 2021 คือดัชนี SET Well-being (SETWB) ที่สามารถสร้างผลตอบแทนเมื่อรวมเงินปันผลแล้วได้ถึง +6.52% ในช่วงสองเดือนแรกของปี 

สำหรับดัชนี SETWB อาจจะไม่ใช่ชื่อที่นักลงทุนรู้จักคุ้นเคยมากนักเหมือนกับดัชนีอื่นๆเช่น SETHD, SET50 หรือ SET100 เนื่องจากที่จริงแล้วดัชนี SETWB ถือเป็นดัชนีน้องใหม่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยพึ่งเริ่มมีการเผยแพร่ดัชนีในวันที่ 1 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา

สำหรับที่มาของดัชนี SETWB นั้นเป็นดัชนีที่สร้างขึ้นมาเพื่อสะท้อนการเคลื่อนไหวของกลุ่มหลักทรัพย์ 30 หลักทรัพย์ใน 7 หมวดธุรกิจที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันและเป็นธุรกิจที่ผู้ลงทุนต่างชาติให้ความสนใจซึ่งการเติบโตของธุรกิจเหล่านี้มีผลต่อการขยายตัวของ GDP และนำมาสู่การสร้างรายได้แก่คนในประเทศและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนไทยโดย 7 หมวดธุรกิจนั้นประกอบไปด้วย

 1. หมวดธุรกิจการเกษตร (Agribusiness)
 2. หมวดธุรกิจพาณิชย์ (Commerce)
 3. หมวดธุรกิจแฟชั่น (Fashion) 
 4. หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage) 
 5. หมวดธุรกิจการแพทย์ (Health Care Service) 
 6. หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ (Tourism & Leisure) 
 7. หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ (Transportation & Logistics) 

ซึ่งเงื่อนไขในการคัดเลือกบริษัทที่จะถูกนำเข้ามาคำนวณรวมในดัชนี SETWB นั้นนอกจากจะต้องอยู่ใน 7 หมวดธุรกิจดังกล่าวแล้วยังจะต้อง

 • มีกำไรอย่างน้อย 2 จาก 3 ปีล่าสุด เมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวม
 • มีสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อย (Free-float) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว
 • จำนวนหุ้นซื้อขายไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนของบริษัท เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 9 ใน 12 เดือน
 • มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงสุด 30 อันดับแรก

โดยการปรับดัชนีนั้นจะมีขึ้นทุก 6 เดือนเช่นเดียวกันกับดัชนีอื่นๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับปัจจุบันหุ้น 10 ตัวแรกที่อยู่ในดัชนี SETWB นั้นประกอบไปด้วย

SETWB

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2021

โดยถึงแม้ในช่วง 2 เดือนแรกของปีดัชนี SETWB จะสามารถฟื้นตัวได้เป็นอย่างดีแต่หากดูจากระดับดัชนีในช่วงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2021 นั้นดัชนีอยู่ที่ 923.38 จุดซึ่งค่าระดับดัชนีเริ่มต้นนั้นอยู่ที่ 1,000 จุดโดยใช้ราคาณวันที่ 29 มีนาคม 2562 เป็นวันฐานซึ่งจะเห็นได้ว่าการฟื้นตัวของดัชนียังอยู่ห่างจากระดับเริ่มต้นดัชนีอยู่พอสมควรทีเดียว

สำหรับการลงทุนในดัชนี SETWB ในปีนี้นั้นถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ดีในการใช้สำหรับกระจายความเสี่ยงในการลงทุนมายังการลงทุนในหุ้นไทยที่ดูเหมือนจะลดความน่าสนใจลงในปี 2020 หลังเกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดของไวรัสเกิดขึ้นแต่ภาพการลงทุนในปี 2021 นั้นน่าจะเป็นปีที่ดีสำหรับการลงทุนในหุ้นที่สะท้อนภาพการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของไวรัสเริ่มคลี่คลายลงและดัชนี SETWB ก็ถือเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนที่ดีสำหรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2021โดยสำหรับนักลงทุนที่ต้องการคว้าโอกาสการเติบโตของเงินลงทุนไปพร้อมกับการฟื้นตัวของดัชนี SETWB นั้นก็สามารถทำได้ง่ายๆด้วยการลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นที่อยู่ในดัชนี SETWB  นั่นเอง

ผู้เขียน สวภพ ยนต์ศรี Wealth Manager บลจ.ทิสโก้

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News