HomeOpinionsระเบียงเศรษฐกิจ GBA กับโครงสร้างพื้นฐาน ... เพื่ออุตสาหกรรมอนาคต

ระเบียงเศรษฐกิจ GBA กับโครงสร้างพื้นฐาน … เพื่ออุตสาหกรรมอนาคต

คอลัมน์ China Inside Out

ระเบียงเศรษฐกิจ GBA กับโครงสร้างพื้นฐาน … เพื่ออุตสาหกรรมอนาคต

——————————-

ฉบับที่แล้ว พอจะได้เห็นความสำคัญของระเบียงเศรษฐกิจพื้นที่เกรทเตอร์เบย์ (Greater Bay Area) หรือ GBA ไปแล้ว ฉบับนี้จะมาเจาะจึงโครงสร้างพื้นฐาน ที่เชื่อมพื้นที่เศรษฐ จีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง และมาเก๊า เข้าด้วยกัน

เครดิตภาพ: xinhuanet

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา  โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกใน ระเบียงเศรษฐกิจ GBA ได้รับการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว โดย “ความอัจฉริยะ” (Smart) ของฮ่องกงที่รุดหน้าไปก่อนเมืองอื่นในพื้นที่ถูกใช้เป็นต้นแบบของการพัฒนาในหลายส่วน

- Advertisement -

โครงข่ายถนนและรถไฟความเร็วสูงและปานกลางระหว่างเมืองใน GBA ถูกพัฒนาขึ้นอย่างกว้างขวาง อาทิ เส้นทางกวางโจว-เกาลูน กวางโจว-เซินเจิ้น-ฮ่องกง เส้นทางกวางโจว-ฝอซาน-จ้าวชิง และเส้นทางตงก่วน-หุ้ยโจว โดยรัฐบาลได้นำเอา MRT ของฮ่องกงมาเป็นต้นแบบในการพัฒนารถไฟใต้ดินและรถไฟลอยฟ้าในหลายเมือง อาทิ กวางโจว เซินเจิ้น ตงก่วน ฝอซาน และมาเก๊า

เครดิตภาพ: xinhuanet

นอกจากนี้ จีนยังลงทุนก่อสร้างสะพานและอุโมงค์เชื่อมโยงสองฝั่งแม่น้ำไข่มุกและแม่น้ำสายอื่นในจีนแผ่นดินใหญ่อย่างทั่วถึง รวมทั้งสะพานข้ามทะเลเชื่อมฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า ระยะทาง 55 กิโลเมตร ซึ่งนับว่ายาวที่สุดในโลกและเปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อปีก่อน

ขณะที่ท่าเรือระหว่างประเทศและสนามบินนานาชาติฮ่องกง พร้อมธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องก็กลายเป็นต้นแบบในการพัฒนาเพื่อยกระดับความเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางน้ำและอากาศ เพื่อรองรับความต้องการขนส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้น ท่าเรือน้ำลึกขนาดใหญ่หลายแห่งถูกก่อสร้างขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเซินเจิ้น

ขณะเดียวกันสนามบินใหม่ก็ถูกก่อสร้างและได้รับการปรับปรุงจนทันสมัย อาทิ สนามบินนานาชาติที่กวางโจว เซินเจิ้น และมาเก๊า รวมทั้งสนามบินภายในประเทศของเมืองจูไห่ ฝอซาน และหุ้ยโจว

เครดิตภาพ: xinhuanet

ด้วยการมีพื้นฐานที่ดีของการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษในยุคแรกหลังการเปิดประเทศ ทำให้ GBA สามารถต่อยอดสู่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคด้วยระบบนิเวศน์ที่พร้อมพรั่งและล้ำสมัย GBA เป็นอีก “หัวคลื่น” หนึ่งของการพัฒนาด้านโทรคมนาคมไปสู่ระบบ 5G และมีความเป็นสังคมไร้เงินสดสูงเช่นเดียวกับ YRD

ขณะเดียวกัน สถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษาจำนวนมากในพื้นที่ยังนับว่าอยู่ในระดับชั้นนำของจีน สามารถสร้างนวัตกรรมทางความคิดและผลิตบุคลากรที่มีความสามารถ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ทำให้การพัฒนาคลัสเตอร์ด้านดิจิตัลและเทคโนโลยีพุ่งทะยานไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง

เท่านั้นไม่พอ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ จำนวนมากก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างหรือถูกบรรจุอยู่ในแผนการพัฒนา เพื่อให้การเดินทางและการสื่อสารภายในพื้นที่และเชื่อมโยงไปยังนอกพื้นที่สะดวก รวดเร็ว และผลักดันให้การพัฒนาเศรษฐกิจในรัศมีหนึ่งชั่วโมง (One-Hour Economy) และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และเปี่ยมประสิทธิภาพ

อนาคตที่สดใส … ทอดยาวรออยู่

ที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งก็คือ ศักยภาพของเมืองเครือข่ายในพื้นที่ถูกดึงออกมาใช้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับของเมืองหลัก ส่งผลให้การพัฒนากลุ่มเมืองดังกล่าวทวีกำลังระหว่างกันยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ตงก่วน เมืองของนักท่องเที่ยวเชิงสำราญและฐานการผลิตแรงงานไร้ฝีมือในอดีตก็ถูกปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับทิศทางอุตสาหกรรมยุคใหม่ใน GBA

บริษัทชั้นนำจำนวนมากต่างเข้ามาจับจองพื้นที่เพื่อเปิดสำนักงาน ศูนย์วิจัย และโรงงานผลิต ศูนย์วิจัยและพัฒนาขนาดมหึมาของหัวเหว่ยที่แต่ละอาคารวิจิตรดั่งปราสาทในยุโรปและมีรถไฟสองสายระยะทางรวมกว่า 50 กิโลเมตรของตนเองก็ตั้งอยู่ในเมืองนี้เช่นกัน

ภายใต้ความท้าทายในการพัฒนา GBA บนหลักการ “หนึ่งประเทศ สองระบบ” รัฐบาลจีนพยายามปรับปรุงกฏหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาทิ การขนส่ง พิธีการศุลกากร การตรวจคนเข้าเมือง และอัตราภาษี เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเกิดความสะดวกและคล่องตัว

เราจึงเห็นการผ่อนคลายกฎระเบียบเพื่อเปิดโอกาสให้หลายธุรกิจสามารถได้รับความสะดวกในการขยายความร่วมมือใน GBA เช่น กิจการโรงพยาบาล สถาบันการศึกษา ที่ปรึกษากฎหมาย บันเทิง และอื่นๆ สามารถนำใบอนุญาตที่ได้รับจากรัฐบาลฮ่องกงไปเปิดกิจการในพื้นที่โดยไม่ต้องขออนุญาตใหม่ การคิดค่าบริการสื่อสารระหว่างฮ่องกงกับในพื้นที่ในอัตราภายในประเทศ และโควต้าป้ายทะเบียนข้ามพรมแดน

สวนนวัตกรรมและเทคโนโลยีฮ่องกง-เซินเจิ้นนับเป็นตัวอย่างที่ดีของการสร้างเวทีความร่วมมือดังกล่าว นโยบายส่งเสริมการลงทุนในสวนนวัตกรรมฯ ซึ่งมาพร้อมกับการอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายเงินทุน แรงงาน สินค้า ข้อมูล และอื่น ๆ มีส่วนสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถเชื่อมโยงและขยายการลงทุนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว

GBA มีศักยภาพสูงที่จะก้าวทาบชั้นนิวยอร์กและโตเกียวในอนาคตอันใกล้ และเป็นกลไกหลักขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีนยุคใหม่ในระยะยาว ไทยต้องทำอย่างไรเพื่อได้รับประโยชน์จากการเติบโตของ GBA

 

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News