HomeOpinionsCOVID-19 ดันธุรกิจบริการส่งอาหารออนไลน์ในอาเซียนรุ่ง  

COVID-19 ดันธุรกิจบริการส่งอาหารออนไลน์ในอาเซียนรุ่ง  

คอลัมน์ ASEAN and Beyond

COVID-19 ดันธุรกิจบริการส่งอาหารออนไลน์ในอาเซียนรุ่ง

—————————————————————————-

COVID-19 ทำให้รัฐบาลประเทศต่างๆใช้มาตรการเพื่อสกัดหรือระงับการแพร่ระบาดของไวรัสกันหลากหลาย โดยเฉพาะมาตรการ Lock Down ประเทศ มาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายของประชาชน มาตรการเคอร์ฟิว มาตรการกักตัวเองอยู่ที่บ้าน (Self-Isolation) ฯลฯ

มาตรการต่างๆเหล่านี้ทำให้ประชาชนต้องอยู่แต่ในบ้านเป็นหลักโดยเน้นทำงานอยู่ที่บ้านและพยายามไม่ออกไปนอกบ้านเลยถ้าไม่จำเป็น ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเลือกใช้บริการส่งอาหารออนไลน์เพื่อดำรงชีวิตอยู่ในบ้าน

ส่งผลให้ธุรกิจบริการส่งอาหารออนไลน์เติบโตอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือ ที่ประเทศมาเลเซียหลังจากรัฐบาลมีประกาศห้ามประชาชนเคลื่อนย้ายทั้งประเทศ (MCO: Movement Control Order)

- Advertisement -

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ก็ปรากฏว่ามีข้อมูลจาก ASEAN Post ระบุว่าบริษัทผู้ให้บริการส่งอาหารออนไลน์บางบริษัทที่ประเทศมาเลเซียมีการขยายตัวถึงกว่า 30% เลยทีเดียว

จริงๆ แล้วธุรกิจบริการส่งอาหารไม่ใช่ธุรกิจใหม่ แต่ด้วยความก้าวหน้าของ Application และ Smart Phones เลยทำให้ธุรกิจนี้เติบโตอย่างรวดเร็วและเข้าถึงลูกค้าในวงกว้างได้มากขึ้น

ธุรกิจบริการส่งอาหารออนไลน์ทั่วโลกมีมูลค่ามากกว่า 35,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 365,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2030 นั่นคือ ธุรกิจนี้จะขยายตัวเพิ่มกว่า 10 เท่าตัวภายใน 10 ปีเท่านั้น

ทั้งนี้ Google และ Temasek ของสิงคโปร์ได้พยากรณ์ว่าธุรกิจบริการส่งอาหารออนไลน์ในภูมิภาคอาเซียนจะขยายตัวจาก 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2018 เป็น 8,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2025

เครดิตภาพ:: thestar.com
เครดิตภาพ: The Jakarta post
เครดิตภาพ:: thestar.com

โดยมีผู้เล่นหลักคือ Grab ของมาเลเซียและ Go-Jek ของอินโดนีเซียที่ขยายบริการมาส่งอาหารแข่งกับบริษัทอย่าง Deliveroo และ FoodPanda ซึ่งเป็นบริษัทที่มีธุรกิจหลักคือ บริการส่งอาหารโดยเฉพาะ

Grab มีข้อได้เปรียบจากแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและฐานข้อมูลลูกค้าที่ใหญ่กว่า นอกจากนั้น เมื่อปีที่แล้ว GrabFood ก็ได้ควบรวมกิจการของ UberEATS ในภูมิภาคอาเซียนเข้าไปอีกเลยทำให้ได้เปรียบมากขึ้นไปอีก

ในขณะที่ Go-Jek ก็มองเห็นโอกาสของธุรกิจบริการส่งอาหารออนไลน์ที่เริ่มสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ ได้มากกว่าธุรกิจหลักคือ บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้าง (Motorbike-Hailing Services) โ

Go-Jek สามารถสร้างรายได้จากธุรกิจบริการส่งอาหารออนไลน์ให้กับบริษัทฯ ได้ถึงปีละ 2,500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เลยทีเดียว ส่วน FoodPanda จะเป็นที่นิยมในมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์เป็นหลัก

จากข้อมูลของ ASEAN Post ระบุว่าตลาดธุรกิจบริการส่งอาหารออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนคือ อินโดนีเซีย เนื่องจากเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดกว่า 260 ล้านคน และรัฐบาลก็ส่งเสริมธุรกิจ Startup เป็นอย่างมาก

โดยในปี 2018 ตลาดธุรกิจบริการส่งอาหารออนไลน์ในอินโดนีเซียมีมูลค่า 3,700 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และคาดว่าจะขยายตัวเป็น 14,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2025 หรืออีก 5 ปีนับจากวันนี้

ส่วนประเทศไทยตามมาเป็นอันดับ 3 รองจากสิงคโปร์ โดยมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 700 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2018 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 4,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2025 เท่ากับสิงคโปร์ นั่นก็หมายความว่าตลาดธุรกิจบริการส่งอาหารออนไลน์ในประเทศไทยจะมีอนาคตสดใสเป็นอย่างมากแม้ว่าจะมีการแข่งขันสูงก็ตาม

ที่มา: ASEAN Post

โดยทั่วไปธุรกิจบริการส่งอาหารออนไลน์สามารถแบ่งตามรูปแบบธุรกิจออกได้เป็น 3 รูปแบบใหญ่ๆ คือ

  1. บริษัทผู้ให้บริการส่งอาหารออนไลน์ทำหน้าที่เป็น Service Provider บริหารจัดการ Website และ Application สำหรับสั่งอาหารออนไลน์แทนภัตตาคารและร้านอาหารเพื่อให้ลูกค้าสั่งอาหารและบริษัทฯ จะให้บริการจัดส่งให้ถึงสถานที่ของลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีรายได้จากค่า Commission ที่หักจากยอดขายของภัตตาคาร/ร้านอาหารที่เป็นสมาชิกของบริษัทฯ โดยไม่ได้คิดเงินเพิ่มจากลูกค้า ซึ่ง Business Model นี้เป็นรูปแบบยอดนิยมที่สุดและเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุด มีผู้เล่นสำคัญคือ FoodPanda, GrabFood และ Go-Food ด้วยอัตราค่าคอมมิชชั่นอยู่ระหว่าง 15-30% ล่าสุด GrabFood ที่เมืองไทยก็เพิ่งประกาศเพิ่มอัตราคอมมิชชั่นในการให้บริการส่งอาหารในช่วงการระบาดของ COVID-19 เมื่อเร็วๆนี้ ก็เลยถูกประนามไปตามระเบียบ
  2. บริษัทผู้ให้บริการจะรับสมัครผู้ส่งอาหารอิสระให้มาอยู่ในสังกัดเพื่อทำหน้าที่ในการไปรับอาหารเพื่อไปส่งให้กับลูกค้า แต่จะแตกต่างจากแบบแรกคือ บริษัทผู้ให้บริการจะไม่ได้รับค่าคอมมิชชั่นจากภัตตาคาร/ร้านอาหาร แต่จะได้รับค่าบริการจัดส่งอาหารจากลูกค้าโดยตรง
  1. Cloud Kitchen ซึ่งกำลังได้รับความสนใจจากบริษัทผู้ให้บริการในอาเซียนโดย Cloud Kitchen ก็คือ ร้านอาหารรูปแบบใหม่เป็นแบบ Shared Kitchen ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการส่งอาหารของบริษัทผู้ให้บริการให้สามารถส่งอาหารให้ลูกค้าได้ทั่วถึงมากขึ้น โดยนำครัวรวมของหลายภัตตาคาร/ร้านอาหารขยายไปอยู่ใกล้ลูกค้าในเขตต่างๆ โดยล่าสุด Grab ได้เปิดตัว ‘Grab Kitchen’ หรือ Cloud Kitchen ในประเทศไทยเป็นประเทศที่ 2 ต่อจากอินโดนีเซียแล้ว

ธุรกิจบริการส่งอาหารออนไลน์เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าจับตามองมากเพราะจะเป็นธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตอย่างมากทั้งในช่วงวิกฤติและหลังวิกฤติ COVID-19

เนื่องจากจะมีผู้ที่ไม่เคยใช้บริการประเภทนี้ต้องหันมาพึ่งพาบริการนี้แบบหลีกเลี่ยงไม่ได้และจะกลายเป็นความเคยชินจนกลายเป็นลูกค้าต่อไปในอนาคต ส่งผลให้ธุรกิจนี้เติบโตต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศอาเซียน

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News