Home Opinions การท่องเที่ยวของไทยคงต้องอาศัยการสนับสนุนจากภาครัฐฯ ต่อเนื่อง

การท่องเที่ยวของไทยคงต้องอาศัยการสนับสนุนจากภาครัฐฯ ต่อเนื่อง

เป็นที่ทราบกันดีว่ารายได้จากการ ท่องเที่ยว เป็นหนึ่งในรายได้หลักของประเทศไทย องค์กรสภาการเดินทางและการท่องเที่ยวโลก (World Travel & Tourism Council หรือ WTTC) ได้คำนวณสัดส่วนรายได้จากภาคธุรกิจการท่องเที่ยว ต่อ GDP พบว่าไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวคิดเป็นประมาณ 20 % ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP (มูลค่าของสินค้าหรือบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตภายในประเทศ) ซึ่งจะเห็นได้ว่ารายได้ที่มาจากการท่องเที่ยวของไทยนั้น มีสัดส่วนที่สูงกว่าประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวชั้นนำทั่วโลก อาทิ ฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศมากที่สุดในโลกแต่กลับมีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจท่องเที่ยวไม่ถึง 10% ของ GDP  ในขณะที่ประเทศขนาดใหญ่อย่างอเมริกาที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่อาจจะไม่สูงเป็นอันดับ 1 แต่รายได้รวมจากการท่องเที่ยวที่คิดเป็นตัวเงินนั้นกลับมีมูลค่าสูงที่สุดในโลก เนื่องด้วย GDP ของสหรัฐฯ ที่มีมูลค่ามหาศาลเป็นอันดับ 1 ของโลกและเกิดจากธุรกิจหลายภาคส่วนจึงทำให้สัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวนั้นมีมูลค่าที่ต่ำเพียงประมาณ 8% ของ GDP เท่านั้น ดังนั้น ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ทำให้มีการจำกัดการเดินทางทั้งภาดยในและระหว่างประเทศ ย่อมส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมากทั้งทางตรงและทางอ้อม นับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ดี ไทยประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการจัดการด้านการควบคุมการระบาดของโรค COVID-19 รวมถึงมาตรการเยียวยาจากภาครัฐ ที่สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้นัก ท่องเที่ยว ทั้งด้านการเดินทางและที่พัก ส่งผลให้การท่องเที่ยวในประเทศเริ่มกลับมาฟื้นตัว แต่ต้องยอมรับว่า สัดส่วนรายได้การท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวในประเทศแต่เพียงอย่างเดียวโดยปราศจากรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทั้งจากทวีปยุโรป อเมริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักท่องเที่ยวชาวจีน ย่อมไม่สามารถทำให้ภาคธุรกิจท่องเที่ยวฟื้นคืนกลับมาได้ดังเดิมอย่างแน่นอน ตัวเลขล่าสุดในปี พ.ศ. 2562 จากกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา ระบุว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าไทยนั้นมีมากกว่า 39 ล้านคนและมีอัตราการเติบโตย้อนหลัง 3 ปี เฉลี่ยมากกว่า 5% ต่อปี  การปิดน่านฟ้าและมาตรการกักกัน ส่งผลให้นักท่องเที่ยงต่างชาติหดหายทำให้มีการประเมินว่าครึ่งปีแรกของปี 2563 รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติของไทยได้หดตัวแล้วเมื่อเทียบในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าสูงถึงกว่า 50%

ข้อเท็จจริงจากสถิติย้อนหลังในหลายปีก่อน ที่สัดส่วนรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติในธุรกิจท่องเที่ยวไทย จะอยู่ที่ราวๆ 60% ซึ่งค่อนข้างสูงเมื่อเที่ยบกับบางประเทศในแถบยุโรป อาทิ ฝรั่งเศสที่พึ่งพารายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเพียง 33% หรืออิตาลีที่พึ่งพานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติราว 25% เท่านั้น จะเห็นได้ว่าไทยจึงเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจค่อนข้างมาก หากยังคงไม่สามารถรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ ดังนั้นไทยจึงจำเป็นที่จะต้องพิจารณาการอ้าแขนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มเติมนอกจากการกระตุ้นการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวภายใน

- Advertisement -

เป็นที่น่ายินดีว่า เมื่อรัฐบาลได้พิจารณาถึงประสิทธิภาพในมาตรการควบคุมโรคทุกๆ ด้านที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่เริ่มมีการระบาด อีกทั้งภาคประชาชนของไทยค่อนข้างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจนเป็นที่ชื่นชมของนานาชาติ ส่งผลให้ภาครัฐมีความมั่นใจในการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีแผนมาพำนักระยะยาวในประเทศไทย รวมถึงสามารถให้ความร่วมมือกับนโยบายควบคุมโรคโดยการกักตัวอย่างน้อย 14 วัน รวมถึงมีผลตรวจเชื้อเป็นลบก่อนเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย กลับมาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้อีกครั้ง นับเป็นข่าวดีของภาคธุรกิจท่องเที่ยวที่มีความหวังว่าจะกลับมาคึกคักขึ้นอีกครั้ง

ยิ่งไปกว่านั้นยังคงมีประเด็นที่เกี่ยวกับภาคการท่องเที่ยวที่อยากฝากให้พิจารณานั่นก็คือ การพึ่งพานักท่องเที่ยวชาติใดชาติหนึ่งมากเกินไปอาจทำให้เกิดความเสี่ยง หากประเทศนั้นเกิดวิกฤตการณ์ที่ทำให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถมาเที่ยวที่เมืองไทยได้ อาจทำให้การฟื้นตัวของการท่องเที่ยวไม่ดีอย่างที่คาดการณ์ไว้ อีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญคือ ยอดค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวที่ไม่มากนัก ทำให้ธุรกิจท่องเที่ยวไทยยังคงเน้นการ ท่องเที่ยว เชิงปริมาณ จำนวนนักท่องเที่ยวยังคงเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อการเติบโตของธุรกิจมากกว่าการเน้นการท่องเที่ยวแบบคุณภาพสูงหรือหรูหรา ซึ่งยอดค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวแต่ละรายจะมากกว่า รวมถึงผลกระทบเชิงลบจากการเน้นการท่องเที่ยวเชิงปริมาณที่มีต่อการใช้ทรัพยากรและการจัดการสิ่งแวดล้อมต่างๆ ซึ่งหากภาคธุรกิจขาดความใส่ใจหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการเชิงป้องกันของภาครัฐดีพอ อาจส่งผลให้แหล่งท่องเที่ยวเกิดความแออัดและเสื่อมโทรมซึ่งเป็นผลเสียในระยะยาวได้

 

 

นที ดำรงกิจการhttp://businesstoday.co
Head of Financial Advisory Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย

Latest

ก.ดิจิทัล ชี้ Voice TV ทำผิด พ.ร.บ.คอมพ์-พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พบผิดผู้ใช้โซเชียลแชร์-โพสต์-รีทวิต กว่า 3 แสนเรื่อง

ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การชุมนุม กระทรวงดีอีเอส สรุปตัวเลขช่วงการชุมนุม13-18ต.ค. พบมี แกนนำ นักการเมือง ผู้ใช้โซเชียล โพสต์เข้าข่ายผิดพ.ร.ก.ฉุกเฉิน เตรียมทยอยส่งดำเนินคดี พร้อมเตือนประชาชนใช้สื่อออนไลน์อย่างระมัดระวัง นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯแถลงข่าว พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า ที่เฝ้าติดตามมอนิเตอร์การกระทำความผิด ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และแก้ไขเพิ่มเติม และพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม –...

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

สภาอุตฯ ชี้ เอกชนหวั่นระบาดรอบสอง ห่วง SMEs เลิกกิจการหลังสิ้นสุดมาตรการพักชำระหนี้ ต.ค. 63

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจ ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ในเดือนกันยายน 2563 อยู่ที่ระดับ 85.2 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 84.0 ในเดือนสิงหาคม 2563 โดยค่าดัชนีฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 มีปัจจัยบวกจากอุปสงค์ในประเทศขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า หลังจากภาครัฐผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศฟื้นตัวขึ้น รวมทั้งการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในช่วงที่ผ่านมาช่วยให้กำลังซื้อในประเทศมีแนวโน้มดีขึ้น สะท้อนจากดัชนียอดคำสั่งซื้อ ยอดขาย ปริมาณ...

ผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ 19 ต.ค. เพิ่ม 5 ราย ทั่วโลกติดเชื้อสะสม 40 ล้านคน

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์ โควิดวันนี้ (19 ต.ค. 2563) ในประเทศไทย มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นรวม 5 ราย ใน State Quaratine ซึ่งเดินทางกลับมาจาก คูเวต, ญี่ปุ่น,ตุรกี,เคนยา และ บาห์เรน ประเทศละ 1 ราย ส่งผลให้มีผู้ป่วยยืนยันสะสม...

กอร.ฉ. ออกหนังสือ จับตา-ระงับไลฟ์ Voice TV-The Reporters-ประชาไท-The Standard

หลังจากการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม เป็นต้นมา ทำให้รัฐบาลประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ร้ายแรง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การถ่ายทอดสดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของสำนักข่าวต่าง ๆ กลายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้รวดเร็วและส่งตรงจากพื้นที่ ล่าสุดเช้าวันนี้(19 ต.ค.63) ฐปณีย์ เอียดศรีไชย โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมเอกสาร คำสังหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง ลงชื่อ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ว่า "จากการตรวจสอบแล้วเป็นเอกสารจริง แต่ยังไม่มีหนังสือ-คำสั่ง...

Related News

สิงคโปร์ปิ๊งไอเดีย ‘ล่องเรือไร้ปลายทาง’ ฟื้นท่องเที่ยว

ภาคธุรกิจพยายามนำเสนอไอเดียแปลกใหม่ รับมือผลกระทบโควิด-19 อย่างกรณีของเที่ยวบินไร้จุดหมาย ล่าสุด สิงคโปร์ เสนอบริการ “ล่องเรือแบบไม่มีปลายทาง” เปิดโอกาสนักเดินทางได้หย่อนใจอย่างปลอดภัย พร้อมกับฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไปในตัว สิงคโปร์ ประกาศว่าในเดือน พ.ย. จะเริ่มให้บริการล่องเรือสำราญที่ไม่แวะจอดยังท่าเรือใด การเคลื่อนไหวนี้เป็นความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการท่องเที่ยวสิงคโปร์กับผู้ให้บริการเรือสำราญ 2 ราย ได้แก่ เรือ World Dream ของ Genting Cruise Lines และเรือ...

Booking.com เผยคนไทยเลือกเที่ยวใกล้บ้านมากขึ้นช่วงหน้าฝนที่ผ่านมา

การออกไปเดินทางท่องเที่ยวอาจไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป โดยเฉพาะระหว่างสถานการณ์ที่คาดเดาไม่ได้ในปัจจุบัน แต่ข้อมูลจาก Booking.com เปิดเผยว่าความสุขจากการออกเดินทางท่องเที่ยวไม่ได้ขึ้นอยู่กับระยะทาง แม้ว่าแผนการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในปี 2563 แต่ก็เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ออกไปท่องเที่ยวใกล้บ้าน เพื่อค้นพบสิ่งใหม่ๆ ในจุดหมายปลายทางใหม่ๆ ที่ไม่เคยได้สำรวจ หรือกลับออกไปท่องเที่ยวในสถานที่แห่งความทรงจำใกล้บ้านอีกครั้ง เมื่อพิจารณาถึงรูปแบบการเดินทางในช่วงฤดูฝนนี้ Booking.com พบว่าระยะทางโดยเฉลี่ยที่คนไทยออกเดินทางระหว่างช่วงมิถุนายนถึงสิงหาคมนั้นลดลง 46% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว และเมื่อย้อนกลับไปช่วงฤดูฝน ปี 2562 นักเดินทางชาวไทยเดินทางโดยเฉลี่ย 1,774 กิโลเมตรต่อการจองที่พักหนึ่งครั้ง โดยในช่วงหน้าฝนที่ผ่านมานี้ระยะทางโดยเฉลี่ยลดลงเหลือเพียง 966 กิโลเมตรต่อหนึ่งการจอง...

ผุดแพลตฟอร์ม DailyPass เหมาจ่าย 1 วัน ใช้ส่วนกลางโรงแรมดังโดยไม่ต้องนอน

เปิดตัวแพลตฟอร์มเดลี่พาส จองบัตรผ่านเข้าใช้ชีวิตสุดหรูในโรงแรมห้าดาว พร้อมประกาศความร่วมมือโรงแรมในเครือมาริออท เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวคนไทยสัมผัสประสบการณ์ระดับลักซูรีแบบหนึ่งวัน โดยไม่จำเป็นต้องเข้าพัก หวังช่วยฟื้นท่องเที่ยวไทยหลังประสบวิกฤตไวรัสโควิด-19 นายคริสตอฟ มาร์ค เซเชอร์ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แทรเวลแอดส์ เน็ทเวิร์ค (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เปิดตัวแพลตฟอร์มใหม่ ชื่อ เดลี่พาส (DailyPass) ซึ่งเป็นบริการจองสิทธิ์เข้าใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในโรงแรมสุดหรูแบบบัตรหนึ่งวัน สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้เข้าพักในโรงแรม โดยสามารถเข้าใช้บริการได้ทั้งสระว่ายน้ำ ฟิตเนส...

ครม. เคาะเพิ่ม วันหยุดยาว พ.ย.-ธ.ค. หนุนท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธานวันนี้ (22 ก.ย. 2563) มีมติเห็นชอบให้วันพฤหัสบดีที่ 19 พ.ย.และวันศุกร์ที่ 20 พ.ย. เป็น วันหยุดยาว เพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ส่งผลทำให้ในเดือน พ.ย.มีวันหยุดต่อเนื่องกับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ที่ 21-22...

หุ้นบวก 13.84 จุด อานิสงส์เตรียมเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

SET Index ฟื้นตัวเป็นครั้งแรก หลังถูกปัจจัยการเมืองกดดัน โบรกฯ คาดภาครัฐไฟเขียวนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าพักในประเทศยาว 9 เดือน เป็นปัจจัยบวกที่หนุนตลาดหุ้นวันนี้ นายสรพล วีระเมธีกุล ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด เปิดเผยภาพรวมตลาดหุ้นไทยวันที่ 15 ก.ย.63 ว่า SET Index ปิดตลาดที่ 1,286.18 จุด ปรับขึ้น...