HomeMoney2knowTaxesSCB ตรึงดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อย ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากประจำสูงสุด 0.50%

SCB ตรึงดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อย ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากประจำสูงสุด 0.50%

ธนาคารไทยพาณิชย์ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกค้ารายย่อย เพื่อประคองลูกค้ากลุ่มเปราะบาง พร้อมปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากประจำในอัตราสูงสุด 0.50% ขณะที่ดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ MLR และ MOR ปรับขึ้นในอัตรา 0.25% มีผลวันที่ 4 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายทางการเงิน (กนง.) มีมติขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% เป็น 1% ต่อปี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเมินแล้วว่า การปรับดอกเบี้ยควรดำเนินการด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อประคับประคองลูกค้าในกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา ธนาคารจึงยังคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) ที่ 5.995% และจะยังคงติดตามสัญญาณทางเศรษฐกิจและข้อมูลทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้านเพื่อประเมินการตัดสินใจอีกครั้ง โดยจะคำนึงถึงความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ สอดคล้องกับคณะกรรมการนโยบายทางการเงิน (กนง.) และเป็นไปตามกลไกทางเศรษฐกิจและต้นทุนทางการเงิน ธนาคารจึงปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากประจำในอัตราสูงสุด 0.50% สำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้นั้น ธนาคารปรับขึ้นเฉพาะดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (Minimum Loan Rate) ในอัตรา 0.25% จากปัจจุบันอยู่ที่ 5.25% เป็น 5.50% และดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate) ในอัตรา 0.25% จากปัจจุบันอยู่ที่ 5.845% เป็น 6.095% โดยอัตราดอกเบี้ยใหม่จะมีผลในวันที่ 4 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

- Advertisement -

“ธนาคารยังคงพร้อมช่วยเหลือลูกค้าที่อาจได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นดอกเบี้ย ผ่านมาตรการต่างๆ ของธนาคาร โดยสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ หรือ สาขาธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ โทร.02-7777777”

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News