Home Money2know Money ออมสิน ประกาศร่วมทุน SAWAD เดินหน้าธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ ลดภาระดอกเบี้ยเหลือ 18%

ออมสิน ประกาศร่วมทุน SAWAD เดินหน้าธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ ลดภาระดอกเบี้ยเหลือ 18%

สิ้นสุดการรอคอยเสียทีสำหรับรายชื่อที่ธนาคาร ออมสิน จะเข้าร่วมลงทุนด้วย เพื่อลุยสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน หรือที่รู้จักสินเชื่อจำนำทะเบียน โดย นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน ได้ประกาศหลังรับตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2563 ที่ผ่านมาอย่างหนักแน่นว่าต้องการปฏิวัติวงการจำนำทะเบียนรถ และกดดอกเบี้ยให้ต่ำ เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับเงินในต้นทุนที่ถูกลง ไม่ต้องเจอกับเจ้าหนี้คิดดอกเบี้ยแพง ๆ อีกต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 17 พ.ย. ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารออมสินได้เห็นชอบให้ธนาคารเข้าร่วมลงทุนกับผู้ให้บริการจำนำทะเบียนรถรายหนึ่ง ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) โดยมีวงเงินที่จะเข้าร่วมลงทุน 1,500 ล้านบาทผ่านการถือหุ้นไม่เกิน 49% แลกกับเงื่อนไขดอกเบี้ยที่คิดให้กับประชาชนต้องไม่เกิน 18% ต่อปี จากัตราปกติในตลาดสินเชื่อจำนำทะเบียนสูงสุด 24% และให้เงินกู้สูงสุด 200,000 บาทต่อราย

ต่อมาช่วงเวลา 21.40 น. บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ “SAWAD” ได้แจ้งต่อ ตลท. ว่า ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2563 มีมติอนุมัติในหลักการให้บริษัทเข้าทำธุรกรรมการร่วมลงทุนกับธนาคารออมสินในบริษัท เงินสดทันใจ จำกัด หรือ​ “FM” ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน​ 100% เพื่อการดำเนินธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน

- Advertisement -

โดยธนาคารออมสินประสงค์จะเข้าร่วมลงทุนในจำนวนไม่เกิน 1,500 ล้าน​บาท (เป็นมูลค่าการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน FM จำนวนไม่เกิน 1,300.5 ล้าน​บาท และมูลค่าการซื้อหุ้นสามัญเดิมใน FM จากบริษัท จำนวนไม่เกิน 198.9 ล้าน​บาท ในราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นสามัญเดิมหุ้นละ 306 บาท) และภายหลังจากการเข้าร่วมลงทุน ธนาคารออมสินจะถือหุ้นสามัญใน FM ในสัดส่วนไม่เกิน 49% และ บริษัทจะถือหุ้นสามัญใน FM ในสัดส่วนไม่ต่ำกว่า 49% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ FM ภายหลังการเพิ่มทุน

อนึ่ง บริษัท ธนาคารออมสิน และ FM หรือบริษัท เงินสดทันใจ จำกัด จะตกลงกันในเงื่อนไขและรายละเอียดของการเข้าร่วมลงทุนในสัญญาที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยการเข้าร่วมลงทุนในครั้งนี้ จะไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้กำหนดเกณฑ์ในการแบ่งแยกธุรกิจระหว่างกันไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งได้จัดวางมาตรการเพื่อขจัดหรือลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ

ล่าสุด เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 18 พ.ย. นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ได้เปิดรายละเอียดถึงการเข้าร่วมลงทุนของ FM บริษัทลูกของ SAWAD ว่า ธนาคารออมสิน ประกาศร่วมทุนกับ SAWAD เตรียมทำธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ ดอกเบี้ยต่ำ 18% โดยออมสินเข้าถือหุ้นในบริษัท เงินสดทันใจ จำกัด ในเครือ SAWAD สัดส่วนไม่เกิน 49% วงเงินลงทุนไม่เกิน 1,500 ล้านบาท คาดเริ่มดำเนินการได้ต้นปี 2564 เพื่อต้องการให้ประชาชนกลุ่มฐานรากสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเงินได้มากขึ้น ซึ่งจากข้อมูลพบว่าช่วงเดือนธ.ค.62-ส.ค.63 ยังมี 3.1 ล้านรายที่ยังไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อประเภทนี้

ทั้งนี้ที่ผ่านมา กระบวนการสรรหาผู้ร่วมลงทุนเริ่มต้นจากการอนุมัติเป็นแผนยุทธศาสตร์ของธนาคาร เมื่อเดือน ก.ค. 2563 ในการที่จะเข้าสู่ธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการสรรหาผู้ร่วมลงทุนในหลายขั้นตอนอย่างโปร่งใส โดยธนาคารได้เชิญบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเข้ายื่นข้อเสนอการร่วมลงทุน และมีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน 8 ราย และท้ายที่สุดได้คัดเลือกเหลือ 1 รายที่ธนาคารจะร่วมลงทุน คือ บริษัท เงินสดทันใจ จำกัด

อ่าน : SCB ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดปี 2564
อ่าน : กรุงศรี – แกร็บ บุกตลาดนาโนไฟแนนซ์ ให้เงินกู้พาร์ทเนอร์คนขับ – ร้านอาหาร
อ่าน : SCB Abacus ผนึก Fastwork ช่วยหางาน-เติมทุนให้ชาวฟรีแลนซ์

ด้านนางสาวธิดา แก้วบุตตา ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร และผู้ถือหุ้นใหญ่ SAWAD ระบุว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ นอกจากจะส่งผลดีต่อภาพรวมการดำเนินธุรกิจของ SAWAD ในการขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นแล้ว ยังเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนที่ต้องการเข้าถึงสินเชื่อ โดยในเบื้องต้นจะเน้นกลุ่มลูกค้ารายย่อย  เนื่องจากมองว่ากลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มที่มีความต้องการสินเชื่อสูงและมีจำนวนมาก โดยจะใช้สาขาของ SAWAD ที่มีอยู่เกือบ 5,000 สาขาทั่วประเทศ และของธนาคารออมสิน 1,060 สาขา เป็นช่องทางการให้บริการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 17 พ.ย. ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารออมสินได้เห็นชอบให้ธนาคารเข้าร่วมลงทุนกับผู้ให้บริการจำนำทะเบียนรถรายหนึ่ง ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) โดยมีวงเงินที่จะเข้าร่วมลงทุน 1,500 ล้านบาทผ่านการถือหุ้นไม่เกิน 49% แลกกับเงื่อนไขดอกเบี้ยที่คิดให้กับประชาชนต้องไม่เกิน 18% ต่อปี จากัตราปกติในตลาดสินเชื่อจำนำทะเบียนสูงสุด 24% และให้เงินกู้สูงสุด 200,000 บาทต่อราย

ต่อมาช่วงเวลา 21.40 น. บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ “SAWAD” ได้แจ้งต่อ ตลท. ว่า ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2563 มีมติอนุมัติในหลักการให้บริษัทเข้าทำธุรกรรมการร่วมลงทุนกับธนาคารออมสินในบริษัท เงินสดทันใจ จำกัด หรือ​ “FM” ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน​ 100% เพื่อการดำเนินธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน

โดยธนาคารออมสินประสงค์จะเข้าร่วมลงทุนในจำนวนไม่เกิน 1,500 ล้าน​บาท (เป็นมูลค่าการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน FM จำนวนไม่เกิน 1,300.5 ล้าน​บาท และมูลค่าการซื้อหุ้นสามัญเดิมใน FM จากบริษัท จำนวนไม่เกิน 198.9 ล้าน​บาท ในราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นสามัญเดิมหุ้นละ 306 บาท) และภายหลังจากการเข้าร่วมลงทุน ธนาคารออมสินจะถือหุ้นสามัญใน FM ในสัดส่วนไม่เกิน 49% และ บริษัทจะถือหุ้นสามัญใน FM ในสัดส่วนไม่ต่ำกว่า 49% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ FM ภายหลังการเพิ่มทุน

อนึ่ง บริษัท ธนาคารออมสิน และ FM หรือบริษัท เงินสดทันใจ จำกัด จะตกลงกันในเงื่อนไขและรายละเอียดของการเข้าร่วมลงทุนในสัญญาที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยการเข้าร่วมลงทุนในครั้งนี้ จะไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้กำหนดเกณฑ์ในการแบ่งแยกธุรกิจระหว่างกันไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งได้จัดวางมาตรการเพื่อขจัดหรือลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ

ล่าสุด เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 18 พ.ย. นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ได้เปิดรายละเอียดถึงการเข้าร่วมลงทุนของ FM บริษัทลูกของ SAWAD ว่า ธนาคารออมสิน ประกาศร่วมทุนกับ SAWAD เตรียมทำธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ ดอกเบี้ยต่ำ 18% โดยออมสินเข้าถือหุ้นในบริษัท เงินสดทันใจ จำกัด ในเครือ SAWAD สัดส่วนไม่เกิน 49% วงเงินลงทุนไม่เกิน 1,500 ล้านบาท คาดเริ่มดำเนินการได้ต้นปี 2564 เพื่อต้องการให้ประชาชนกลุ่มฐานรากสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเงินได้มากขึ้น ซึ่งจากข้อมูลพบว่าช่วงเดือนธ.ค.62-ส.ค.63 ยังมี 3.1 ล้านรายที่ยังไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อประเภทนี้

ทั้งนี้ที่ผ่านมา กระบวนการสรรหาผู้ร่วมลงทุนเริ่มต้นจากการอนุมัติเป็นแผนยุทธศาสตร์ของธนาคาร เมื่อเดือน ก.ค. 2563 ในการที่จะเข้าสู่ธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการสรรหาผู้ร่วมลงทุนในหลายขั้นตอนอย่างโปร่งใส โดยธนาคารได้เชิญบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเข้ายื่นข้อเสนอการร่วมลงทุน และมีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน 8 ราย และท้ายที่สุดได้คัดเลือกเหลือ 1 รายที่ธนาคารจะร่วมลงทุน คือ บริษัท เงินสดทันใจ จำกัด

ด้านนางสาวธิดา แก้วบุตตา ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร และผู้ถือหุ้นใหญ่ SAWAD ระบุว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ นอกจากจะส่งผลดีต่อภาพรวมการดำเนินธุรกิจของ SAWAD ในการขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นแล้ว ยังเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนที่ต้องการเข้าถึงสินเชื่อ โดยในเบื้องต้นจะเน้นกลุ่มลูกค้ารายย่อย  เนื่องจากมองว่ากลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มที่มีความต้องการสินเชื่อสูงและมีจำนวนมาก โดยจะใช้สาขาของ SAWAD ที่มีอยู่เกือบ 5,000 สาขาทั่วประเทศ และของธนาคารออมสิน 1,060 สาขา เป็นช่องทางการให้บริการ

Latest

มิลเลนเนียมฯ ผุดโชว์รูม ‘พัฒนาการ-ศรีนครินทร์’ ยึดหัวหาดกรุงเทพฯตะวันออก

สมปราชญ์ โบสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเปิดศูนย์จำหน่ายและบริการ บนถนนพัฒนาการ-ศรีนครินทร์ นำเสนอ 3 ประสบการณ์พิเศษ ได้แก่ การจัดแสดงยนตรกรรมที่หลากหลาย, การส่งมอบรถใหม่ และบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ ผสมผสานการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ ทั้งนี้ โชว์รูมตกแต่งให้มีบรรยากาศคล้ายพิพิธภัณฑ์ยานยนต์ แทรกชั้นลอยสร้างความเชื่อมโยงด้านการมองเห็น และการเข้าถึงที่สะดวกยิ่งขึ้น ผสานกับเพดานแบบสกายไลท์และการใช้กระจกในโชว์รูม ส่งผลให้เกิดแสงสว่างตามธรรมชาติ...

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

หุ้นไทย ปรับตัวขึ้นมากที่สุดในภูมิภาค ปิดบวก 17.84 จุด

หุ้นไทย SET Index บวกต่อ 17.84 จุด หรือ 1.26% มาปิดที่ 1,433.56 จุด นักวิเคราะห์ชี้มาตรการดูแลค่าเงินบาทแบงก์ชาติเป็น ‘ไม้อ่อน’ ต่างชาติไม่กังวล ฟันด์โฟลว์ยังแห่เข้าเก็งกำไรตลาดหุ้นไทยต่อเนื่อง นายกิจพณ ไพรไพศาลกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์และนักกลยุทธ์ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) เปิดเผยภาพรวมตลาดหุ้นไทยวันที่ 26 พ.ย.63 ว่า...

ซูบารุ ปรับลดสต๊อก-ร่วมลงทุน อุ้มดีลเลอร์รอดโควิด

นายตวัน คำฤทธิ์ ผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศไทย (Country Manager) บริษัท ทีซี ซูบารุ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ยอดขายรถยนต์ของบริษัท 10 เดือน (ม.ค.-ต.ค.) ของปี 2563 อยู่ที่ 2,400 คัน โดยคาดว่าทั้งปีนี้จะสามารถปิดตัวเลขยอดขายอยู่ที่ 3,000 คัน ซึ่งลดลงราว 10%...

KKP Research ปรับจีดีพีไทยดีขึ้น จี้รัฐออกมาตรการกระตุ้นต่อเนื่อง

KKP Research เกียรตินาคินภัทร ได้ปรับการคาดการณ์เศรษฐกิจไทย(จีดีพี)ดีขึ้นจากเดิมคาดติดลบ 9% เหลือติดลบ 6.7% ในปีนี้ จากแรงบวกต่อทิศทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกสองเรื่องหลัก คือ1. การประกาศความสำเร็จของการทดลองวัคซีนโควิด-19 ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความมั่นใจให้กับนักลงทุนได้ระดับหนึ่ง และ 2. เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 3 ที่ฟื้นตัวดีกว่าที่ประเมินไว้โดยการฟื้นตัวจะมีไปอย่างช้า ๆ ตามการท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่ยังไม่กลับมา ทำให้คาดจีดีพีปี 64 จะเติบโตที่...

Related News

มิลเลนเนียมฯ ผุดโชว์รูม ‘พัฒนาการ-ศรีนครินทร์’ ยึดหัวหาดกรุงเทพฯตะวันออก

สมปราชญ์ โบสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเปิดศูนย์จำหน่ายและบริการ บนถนนพัฒนาการ-ศรีนครินทร์ นำเสนอ 3 ประสบการณ์พิเศษ ได้แก่ การจัดแสดงยนตรกรรมที่หลากหลาย, การส่งมอบรถใหม่ และบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ ผสมผสานการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ ทั้งนี้ โชว์รูมตกแต่งให้มีบรรยากาศคล้ายพิพิธภัณฑ์ยานยนต์ แทรกชั้นลอยสร้างความเชื่อมโยงด้านการมองเห็น และการเข้าถึงที่สะดวกยิ่งขึ้น ผสานกับเพดานแบบสกายไลท์และการใช้กระจกในโชว์รูม ส่งผลให้เกิดแสงสว่างตามธรรมชาติ...

หุ้นไทย ปรับตัวขึ้นมากที่สุดในภูมิภาค ปิดบวก 17.84 จุด

หุ้นไทย SET Index บวกต่อ 17.84 จุด หรือ 1.26% มาปิดที่ 1,433.56 จุด นักวิเคราะห์ชี้มาตรการดูแลค่าเงินบาทแบงก์ชาติเป็น ‘ไม้อ่อน’ ต่างชาติไม่กังวล ฟันด์โฟลว์ยังแห่เข้าเก็งกำไรตลาดหุ้นไทยต่อเนื่อง นายกิจพณ ไพรไพศาลกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์และนักกลยุทธ์ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) เปิดเผยภาพรวมตลาดหุ้นไทยวันที่ 26 พ.ย.63 ว่า...

ซูบารุ ปรับลดสต๊อก-ร่วมลงทุน อุ้มดีลเลอร์รอดโควิด

นายตวัน คำฤทธิ์ ผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศไทย (Country Manager) บริษัท ทีซี ซูบารุ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ยอดขายรถยนต์ของบริษัท 10 เดือน (ม.ค.-ต.ค.) ของปี 2563 อยู่ที่ 2,400 คัน โดยคาดว่าทั้งปีนี้จะสามารถปิดตัวเลขยอดขายอยู่ที่ 3,000 คัน ซึ่งลดลงราว 10%...

KKP Research ปรับจีดีพีไทยดีขึ้น จี้รัฐออกมาตรการกระตุ้นต่อเนื่อง

KKP Research เกียรตินาคินภัทร ได้ปรับการคาดการณ์เศรษฐกิจไทย(จีดีพี)ดีขึ้นจากเดิมคาดติดลบ 9% เหลือติดลบ 6.7% ในปีนี้ จากแรงบวกต่อทิศทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกสองเรื่องหลัก คือ1. การประกาศความสำเร็จของการทดลองวัคซีนโควิด-19 ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความมั่นใจให้กับนักลงทุนได้ระดับหนึ่ง และ 2. เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 3 ที่ฟื้นตัวดีกว่าที่ประเมินไว้โดยการฟื้นตัวจะมีไปอย่างช้า ๆ ตามการท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่ยังไม่กลับมา ทำให้คาดจีดีพีปี 64 จะเติบโตที่...

‘เนสท์เล่’ ทุ่ม 4,500 ล้านบาท ขยายการลงทุน 3 โรงงานในไทยรับดีมานด์พุ่ง

เนสท์เล่ เดินหน้าขยายการลงทุนระยะยาว ทุ่ม 4,500 ล้านบาท ขยายกำลังการผลิต 3 โรงงาน รับดีมานด์พุ่งและ ทุ่ม 50 ล้านบาท ในระบบดิจิทัล รับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นายวิคเตอร์ เซียห์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เนสท์เล่ อินโดไชน่า เปิดเผยว่า เนสท์เล่ ใช้เงินลงทุนกว่า 4,500 ล้านบาท ในการขยายกำลังการผลิตใน...