HomeStockCompany4 แบงก์ ร่วมขายหุ้นกู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม PTT

4 แบงก์ ร่วมขายหุ้นกู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม PTT

บมจ. ปตท. (PTT) เสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (กรีนบอนด์) อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.25% ต่อปี มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 2,000 ล้านบาท แก่ประชาชนทั่วไป ผ่านธนาคารกสิกรไทย ไทยพาณิชย์ กรุงไทย และกรุงศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 20-23 ก.ค. 2563

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ PTT เปิดเผยว่า เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว จะนำไปลงทุนในโครงการที่เกี่ยวกับการปลูกป่า การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และร่วมส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในชุมชน PTT ได้เริ่มทำมาตั้งแต่ปี 2537

“หุ้นกู้กรีนบอนด์ของ PTT ได้รับการรับรองในด้านสาขาอนุรักษ์ป่าไม้ เป็นครั้งแรกของโลก จาก Climate Bonds Initiative หรือ CBI ที่เป็นองค์กรอิสระระดับโลกด้านสิ่งแวดล้อม” 

- Advertisement -

CBI มุ่งเน้นและให้ความสำคัญเรื่องการลงทุนและการระดมทุนที่สนับสนุนการนำไปสู่สังคมและเศรษฐกิจแบบ Low Carbon หรือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยทาง CBI ได้มีการแจ้งเงื่อนไขในการจัดทำประกาศนียบัตรในสาขาอนุรักษ์ป่าไม้ หรือ Forest Criteria ออกมาเมื่อช่วงเดือน พ.ย. 2561 ที่ผ่านมา

“PTT ได้พัฒนาโครงการและจัดตั้งสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ เราได้แสดงความตั้งใจในการดำเนินงานด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และมีการทำงานที่ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีทั้งในด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และยังเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจระดับครัวเรือน สร้างโอกาส เสริมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว ร่วมกับการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน” นายอรรถพล กล่าว

ปัจจุบันมีพื้นที่ป่าที่ ปตท.เข้าไปดูแลแล้วกว่า 1.1 ล้านไร่ และต่อยอดไปสู่การพัฒนาด้านต่างๆ อาทิ สร้างเครือข่ายอนุรักษ์และรักษาทรัพยากร เสริมสร้างองค์ความรู้ จนก้าวไปสู่การจัดตั้งสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. และมีศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง และศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ถ.สุขาภิบาล 2 กรุงเทพฯ นอกจากนี้ ยังได้มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมือง ผ่านแนวคิด Urban Green อาทิ ร่วมขับเคลื่อนกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ในโครงการ Our Khung BangKachao เพื่อพัฒนาพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

 

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News