Home Money2know Money เริ่มแล้ว! ลงทะเบียน กู้ออมสิน 5 หมื่นบาท ใครมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์บ้าง?

เริ่มแล้ว! ลงทะเบียน กู้ออมสิน 5 หมื่นบาท ใครมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์บ้าง?

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (15 ม.ค.) เป็นวันแรกที่ ธนาคารออมสิน เปิดให้ลงทะเบียน ตามโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” กู้สูงสุด 50,000 บาท ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทั้งประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการ หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ให้กระทรวงการคลังและสถาบันการเงินออกมาตรการเยียวยาออกมาเมื่อวันที่ 12 ม.ค.2564 ที่ผ่านมา

โดยผู้กู้ต้องคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นบุคคลสัญชาติไทย
2. อายุ 20 ปีขึ้นไป
3. มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน
4. มีที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้
5. ไม่ต้องใช้หลักประกัน
6. ต้องได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จริง

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ สามารถลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์ www.gsb.or.th สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นลูกค้าธนาคารออมสิน ส่วนผู้ที่เป็นลูกค้าธนาคารออมสินอยู่แล้ว สามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น MyMo

- Advertisement -

สำหรับธนาคารออมสิน ได้ดำเนินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 สำหรับประชาชนทั่วไป SME สินเชื้อดอกเบี้ยต่ำ และ เพื่อการท่องเที่ยว รวมทั้งสิ้น 5 มาตรการ ประกอบด้วย

 1. สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย วงเงิน 20,000 ล้านบาท คงเหลือ 2,700 ล้านบาท
  – สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ วงเงินสูงสุด 10,000 บาท
  – อัตราดอกเบี้ย 0.10% ต่อเดือน (Flat Rate)
  – ผ่อนชำระสูงสุด 2 ปี
  – ปลอดชำระเงินงวด 6 งวดแรกไม่มีหลักประกัน 
 2. สินเชื่อเสริมพลังฐานราก วงเงิน 10,000 ล้านบาท
  – สำหรับพ่อค้าแม่ค้า, ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และผู้มีรายได้ประจำ
  – วงเงินสูงสุด 50,000 บาท ไม่มีบุคคลค้ำประกัน
  – ดอกเบี้ย 0.35% ต่อปี
  – ผ่อนชำระสูงสุด 3 ปี
 3. SMEs มีที่มีเงิน ขยายวงเงินเพิ่ม 5,000 ล้านบาท รวมวงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท
  – กู้สูงสุด 70% ของราคาประเมิน สูงสุดไม่เกิน 3 ปี
  – ดอกเบี้ย 5.99% ต่อปี
 4. โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ช่วยเหลือ SMEs ภาคท่องเที่ยว วงเงิน 5,000 ล้านบาท คงเหลือ 4,200 ล้านบาท
  – วงเงินสูงสุด 500,000 บาท ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
  – กลุ่มท่องเที่ยว, นวดสปาแผนไทย, Supply Chain และ Homestay
  – ดอกเบี้ย 3.99%
 5. Soft Loan ฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย วงเงิน 10,000 ล้านบาท คงเหลือ 7,800 ล้านบาท
  – สถาบันการเงินปล่อยให้กับผู้ประกอบการวงเงินสูงสุด 100 ล้านบาท
  – ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และ Supply Chain
  – ดอกเบี้ย 2% ต่อปี

 

Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News