HomeMoney2knowInsuranceกรมบัญชีกลางเพิ่มรายการยามะเร็ง ผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตรงได้ เริ่ม1 ก.ค.

กรมบัญชีกลางเพิ่มรายการยามะเร็ง ผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตรงได้ เริ่ม1 ก.ค.

กรมบัญชีกลาง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล เพิ่มเติมรายการยา Pertuzumab ในระบบ OCPA ซึ่งใช้รักษามะเร็งเต้านม ให้สามารถเบิกจ่ายตรงได้ เพื่อลดภาระให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน ดีเดย์ 1 ก.ค. 63

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ปัจจุบันผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวจำนวนมากป่วยด้วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา ซี่งการรักษาพยาบาลในแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายสูง ยาบางชนิดไม่สามารถเบิกจ่ายตรงได้ ทำให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวต้องสำรองเงินจ่ายไปก่อน

กรมบัญชีกลาง โดยคณะทำงานพิจารณาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาระบบเบิกจ่ายค่ายากลุ่มโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง จึงได้ดำเนินการ “เพิ่มเติม” รายการยาสำหรับรักษาโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา ในโครงการเบิกจ่ายตรงสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา (ระบบ OCPA) อย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาภาระให้กับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาให้สามารถเบิกจ่ายตรงได้ โดยไม่ต้องทดรองจ่ายเงินไปก่อน

- Advertisement -

ล่าสุดได้เพิ่มเติมรายการยาในระบบ OCPA อีก 1 รายการ ได้แก่ ยา Pertuzumab เพื่อใช้สำหรับการรักษาโรคมะเร็งเต้านม เริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

“ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา และแพทย์ผู้ทำการรักษามีแผนการรักษาด้วยยาดังกล่าว ให้ดำเนินการลงทะเบียนขออนุมัติการใช้ยาในระบบ OCPA ณ สถานพยาบาลก่อน จึงจะสามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงได้ ซึ่งปัจจุบันระบบ OCPA มีรายการยาสำหรับการรักษาโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาที่เบิกจ่ายตรงได้ จำนวนทั้งสิ้น 21 รายการ และ 35 เงื่อนไขข้อบ่งชี้ “นายภูมิศักดิ์กล่าว

ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางยังคงปรับปรุงแนวทางการรักษาโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา สามารถเข้าถึงการรักษา ได้รับการรักษาที่มีคุณภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News