HomeMoney2knowFundsที่ปรึกษาฯชี้กองทรัสต์ SHREIT ซื้อ LT Rubicon Limited ราคาเหมาะสม

ที่ปรึกษาฯชี้กองทรัสต์ SHREIT ซื้อ LT Rubicon Limited ราคาเหมาะสม

กองทรัสต์ SHREIT เปิดรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ชี้ราคาเสนอซื้อของ LT Rubicon Limited ที่ 118 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ถือเป็นราคาที่เหมาะสม ลุ้นผู้ถือหน่วยทรัสต์อนุมัติในการประชุม EGM วันที่ 25 มิ.ย.นี้

คริสตอป วายบี แองเจโล่ ฟอซิเนสติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี้ อินเวสท์เตอร์ส จำกัด (“SPI”) ผู้จัดการกองทรัสต์อิสระที่บริหารโดยมืออาชีพ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ SHREIT เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติขายหุ้น 100% ของบริษัท Strategic Hospitality Holding Limited (SHH) และบริษัท Strategic Hospitality Holding Limited 2 (SHH2) ที่กองทรัสต์ SHREIT ถือหุ้น 100% ตามคำเสนอซื้อจาก LT Rubicon Limited 

โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ได้จัดส่งรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ SHREIT พร้อมให้ความเห็นต่อความสมเหตุสมผลในการเข้าทำธุรกรรม โดยประเมินจากภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกที่ยังมีความเปราะบาง และมีความผันผวนสูงจากปัจจัยต่างๆ รวมถึงผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ประกอบกับสินทรัพย์ของกองทรัสต์ฯ ซึ่งอยู่ในกลุ่ม Hospitality ทำให้ได้รับผลกระทบต่อผลการดำเนินงานโดยตรง 

- Advertisement -

การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน จะใช้วิธีคิด ส่วนลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) ซึ่งจะได้มูลค่ากิจการที่เหมาะสมอยู่ในช่วงระหว่าง 76.88 – 99.77 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ดังนั้น IFA จึงมีความเห็นว่ามูลค่าเสนอซื้อตามคำเสนอซื้อของ LT Rubicon Limited ที่ 118 ล้านเหรียญสหรัฐ ถือเป็น มูลค่าที่เหมาะสมเนื่องจากมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่ากิจการที่ที่ปรึกษาการเงินอิสระประเมินได้ และมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าทรัพย์สินตามการประเมินของผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน 106.8 ล้านเหรียญสหรัฐ 

อีกทั้ง ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้คำนวณ โดยทดสอบการปรับมูลค่า ด้วยค่าใช้จ่ายและภาระภาษีที่เกิดขึ้นจากโครงสร้างบริษัทลงทุนผ่านไปจนถึงระดับชั้นของบริษัทโฮลดิ้ง

ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ SHREIT จะได้รับจากการเข้าทำรายการ เงื่อนไขของการเข้าทำรายการ ประกอบกับข้อดี ข้อด้อย และความเสี่ยงต่างๆ แล้ว IFA มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ และมีความเหมาะสมทั้งด้านราคาและเงื่อนไขการทำรายการ 

ซึ่งหากผู้ถือหน่วยทรัสต์ตัดสินใจอนุมัติการเข้าทำรายการจำหน่ายสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน เห็นควรอนุมัติในวาระอื่นๆ ทุกวาระเช่นกัน ได้แก่ การอนุมัติการลดทุนชำระแล้วของกองทรัสต์ การอนุมัติให้เลิกกองทรัสต์ การชำระบัญชีและการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี เนื่องจากเป็นวาระที่สืบเนื่องกัน และจะมีผลใช้บังคับได้ ก็ต่อเมื่อทุกวาระที่กล่าวไปได้รับการอนุมัติทุกวาระ 

ทั้งนี้ การประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ SHREIT ครั้งที่ 1/2563 เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมัติวาระต่างๆ ดังกล่าว จะจัดขึ้นในวันที่ 25 มิ.ย. 2563 นี้

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News