HomeMoney2knowFundsลงโทษ 10 ปี อดีตผู้แนะนำการลงทุน LHBank 'ยักยอกเงินลูกค้า'

ลงโทษ 10 ปี อดีตผู้แนะนำการลงทุน LHBank ‘ยักยอกเงินลูกค้า’

ก.ล.ต. ลงโทษอดีตผู้แนะนำการลงทุนรายนางสาวนภาศุกร์ มะละคำ ขณะกระทำผิดสังกัดธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โดยไม่ให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนเป็นเวลา 10 ปี กรณีกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินโดยยักยอกเงินของลูกค้าจำนวนหลายราย รวมมูลค่าความเสียหายเบื้องต้น 74.8 ล้านบาท

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ลงทุน 9 ราย และตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 – 13 พฤศจิกายน 2561 นางสาวนภาศุกร์ มะละคำ ซึ่งขณะนั้นเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ สังกัดธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ได้กระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุนโดยยักยอกเงินที่ผู้ลงทุนประสงค์จะซื้อกองทุนด้วยการจัดทำเอกสารอันเป็นเท็จมอบแก่ผู้ลงทุน เพื่อหลอกว่าได้บันทึกรายการซื้อกองทุนตามความประสงค์แล้ว แต่นางสาวนภาศุกร์ ไม่ได้นำเงินไปซื้อกองทุนตามความประสงค์ของผู้ลงทุนจริง จนเป็นเหตุให้ผู้ลงทุนได้รับความเสียหายจำนวนมาก รวมมูลค่าความเสียหายเบื้องต้น 74.8 ล้านบาท

ก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาวนภาศุกร์ไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต* โดยกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน มีระดับโทษถึงขั้นเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุน แต่เนื่องจากการได้รับความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ของนางสาวนภาศุกร์ได้สิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ก.ล.ต. จึงลงโทษนางสาวนภาศุกร์ ไม่ให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน เป็นเวลา 10ปี นับตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2563  นอกจากนี้ ก.ล.ต. ได้ทราบว่า ผู้ลงทุนได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีอาญากับนางสาวนภาศุกร์ด้วย ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

- Advertisement -

ก.ล.ต. ขอย้ำให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนและตรวจสอบความมีอยู่จริงของผลิตภัณฑ์ที่จะลงทุนทุกครั้ง และควรหมั่นตรวจสอบเอกสารการยืนยันการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นประจำ ซึ่งต้องเป็นเอกสารของบริษัทจัดการลงทุนหรือธนาคารที่สนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนเท่านั้น หากมีข้อสงสัยควรติดต่อฝ่ายปฏิบัติการด้านหน่วยลงทุนโดยเร็ว

นอกจากนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อกองทุนรวมหรือผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ได้รับอนุญาตได้ที่ระบบเผยแพร่ข้อมูลหนังสือชี้ชวนและรายงานกองทุนรวม (MRAP) ที่หน้าเว็บไซต์ ก.ล.ต. www.sec.or.th โดยคลิกลิงก์ https://market.sec.or.th/public/mrap/MRAPDefault.aspx  หรือติดต่อที่สายด่วนศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต. โทร.1207 ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News