Home Money2know ได้เวลา ออมดอลลาร์ช่วยชาติ เมื่อแบงก์ชาติรบอย่างโดดเดี่ยว ต่างชาติจึงลำพอง..!

ได้เวลา ออมดอลลาร์ช่วยชาติ เมื่อแบงก์ชาติรบอย่างโดดเดี่ยว ต่างชาติจึงลำพอง..!

บทความชุด : ออมดอลลาร์ช่วยชาติ กองทุนรวมเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย ตอนที่ 3  โดย Wealthmagic

 “ปัญหาเศรษฐกิจของไทย” “ความสามารถในการแข่งขันทางการค้าที่ลดลงเป็นผลพวงมาจากการสูญเสียอธิปไตยตลาดเงินไทยแก่มหาอำนาจ”  ถึงเวลาที่ไทยจะต้องร่วมทวงคืนอธิปไตยเหล่านี้กลับมา 

       ปัญญา จรรยารุ่งโรจน์ อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Global Markets ธนาคาร HSBC & Citibank  ผู้ซึ่งเชี่ยวชาญด้านตลาดเงิน มีความผูกพัน และศึกษาเชิงลึกในตลาดเงินมากว่า 35 ปี หนึ่งในผู้ก่อตั้ง Wealth Management System Limited อธิบายถึงรายละเอียดอธิปไตยตลาดเงินที่ไทยถูกลิดรอนจากมหาอำนาจ ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา ใน 4 เรื่องหลัก ที่ได้แก่

- Advertisement -

         เสียอธิปไตยอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange)

ค่าเงินบาทที่แข็งจนยากที่สินค้า และบริการของไทยจะแข่งขันในตลาดโลก ผลพวงจากนักเก็งกำไรต่างชาติที่ปั่นค่าเงินบาทได้ไม่ยาก ตัวอย่างที่ชัดเจนคือ ค่าเงินบาทของวันที่ 30 ธันวาคม ต่อเนื่องถึงวันที่31 ธันวาคม 2562 แข็งค่าขึ้นกว่า 1.3% ในเวลาชั่วข้ามคืนที่ไทยหยุดฉลองวันสิ้นปี

ออมดอลลาร์ช่วยชาติ

เสียอธิปไตย เส้นอัตราผลตอบแทน (Yield Curve)

นอกจากความได้เปรียบเหนือคนไทยด้านภาษีดอกเบี้ยหัก ที่จ่าย จากการถือครองพันธบัตรรัฐบาล ต่างชาติยังสามารถเข้ามาเล่นกับ Yield curve ของไทยได้โดยเสรีทั้งเงินสด (Cash) และตราสารอนุพันธ์ (Derivatives) สะท้อนจากปริมาณธุรกรรมครึ่งปีหลังของปี 2562  ที่มีต่างชาติทำธุรกรรมอนุพันธ์ดอกเบี้ยรวม 650,000 ล้านบาท (โดยเก็งกำไรจากดอกเบี้ย : Non Deliverable IRS)

 ขณะที่ไทยทำธุรกรรมไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยเพียง 100,000 ล้านบาท  ซึ่งต่างกันถึง 6 เท่า ส่งผลให้ไทยเสียความสามารถในการบริหารYield curve ของตัวเองตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

        เสียอธิปไตย ดอกเบี้ยนโยบาย (Policy Rate)

เมื่อไทยไม่สามารถควบคุม Yield curve ได้ การกำหนดดอกเบี้ยนโยบายก็ย่อมมีปัญหา เพราะมักจะกำหนดให้สอดคล้องตามตลาดอนุพันธ์ที่ต่างชาติเป็นผู้เล่น แทนที่ประเทศไทยจะเป็นผู้ชี้นำตลาดด้วยดอกเบี้ยนโยบาย ท้ายที่สุดผู้ประกอบการ และนักลงทุนไทยก็จะเสียประโยชน์ และส่งผลกระทบถึงประสิทธิผลของการใช้นโยบายการเงินของไทย (Monetary Policy) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยปริยาย

        เสียอธิปไตย ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้นจากพันธบัตรรัฐบาล (Credit Spread)

15 ปีที่ผ่านมา ไทยได้สะสมเงินออมส่วนเกินจากการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดสูงถึง 230,000 ล้านดอลลาร์ ขณะเดียวกัน เรายังได้สะสมเงินทุนสำรองเพิ่มขึ้นถึง 200,000 ล้านดอลลาร์ ดังนั้น ไทยจึงมีฐานะทางการเงินระหว่างประเทศที่มั่นคงมาก เป็นประเทศเจ้าหนี้ เพราะมีดอลลาร์มากกว่าหนี้ดอลลาร์ภาคเอกชน 

ออมดอลลาร์ช่วยชาติ

แต่ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ ดอลลาร์ของไทยถูกนำไปลงทุนในสินทรัพย์มั่นคงสูง ผลตอบแทนจึงต่ำ เช่น พันธบัตรอเมริกา  ขณะที่ภาคเอกชนต้องกู้เงินดอลลาร์และจ่ายดอกเบี้ยที่สูงกว่า หากนำเงินออมดอลลาร์ส่วนเกินเหล่านี้มาปล่อยกู้ให้ธุรกิจเอกชนไทยโดยตรง เงินดอลลาร์ และปริมาณธุรกรรมการเงิน ก็จะหมุนเวียนอยู่ในประเทศไทย จะเป็นการพัฒนาตลาดเงินไทยให้แข็งแกร่งขึ้น

สร้างรายได้ สร้างงานภาคการเงิน ปูทางสู่การเป็นศูนย์กลางการเงินและการเป็นผู้นำในภูมิภาค CLMVT  และด้วยเงินออมส่วนเกินมหาศาลนี้ จะทำให้เราอยู่ในฐานะผู้เขียนกฎเกณฑ์การเงินภูมิภาคนี้  ดังเช่น มหาอำนาจที่ออกแบบและเขียนกฎระบบการเงินโลก เพื่อสร้างความได้เปรียบให้กับตนเอง

        ยุทธวิธีทวงคืนอธิปไตยกลไกตลาดเงินตลาดทุนไทย ดังกล่าวข้างต้น คือ การสร้างรากฐานที่เข้มแข็งทางการเงินและความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ จึงห้ามปล่อยให้แบงก์ชาติเป็นด่านหน้ารบอยู่เพียงลำพัง แต่ต้องรวมพลังทั้งภาครัฐและเอกชน ขจัดภัยสงครามรูปแบบใหม่ ที่เริ่มจากโจมตีค่าเงินโดยมหาอำนาจที่ออกแบบกติกาที่ได้เปรียบมาช้านาน ต้องใช้ กระสุนเงินออมไทยที่มีอยู่มหาศาลอย่างชาญฉลาด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคนในชาติ

        ยุทธศาสตร์ของการใช้เงินออมในการต่อสู้ครั้งนี้ คือ

เงินออม จักรกล เพื่อพัฒนา และกระสุนปกป้องชาติไทยจาก สงครามรูปแบบใหม่ สงครามที่โจมตีผ่านการค้าค่าเงินโดยเสรี”  สมเกียรติ ชินธรรมมิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร WealthMagik

       ให้คนไทยเป็นผู้กำหนดทิศทางค่าเงินบาทที่เหมาะสมเอง หมายถึง การไม่ปล่อยให้ต่างชาติเข้ามารุกราน ค่าเงินบาทได้ง่าย อย่างที่ผ่านมา ด้วยการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน คือ ให้ความสำคัญกับการแก้ที่โครงสร้างของปัญหา ซึ่งก็คือ ค่าเงินบาทที่แข็งเกินความจำเป็น ต้องปรับมาตรการที่เอื้อให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนอย่างเสรีให้รัดกุมขึ้น มีการกรองให้เหมาะสมมากขึ้น เลิกยึดติดกับแนวความคิดเดิม ในยุคที่ประเทศขาดเงินออมที่ต้องจำยอมรับเงื่อนไขการเปิดเสรีให้ต่างชาติ

        ในช่วงวิกฤติการระบาดของไวรัสโควิด -19 มีเงินตราต่างชาติไหลออกจากประเทศไทยเป็นจำนวนมาก จึงเป็นโอกาสดีที่จะรีบวางและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ เพื่อเตรียมรับมือการเก็งกำไรระรอกใหม่ 

        ถึงเวลาแล้วที่เราต้องปรับการรบแบบใหม่ ปรับกลยุทธ  “การแทรกแซงเพื่อลดความผันผวนทั้งในตลาดอัตราแลกเปลี่ยน และตลาดพันธบัตรรัฐบาลเพื่อมุ่งป้องกันไม่ให้เก็งกำไรจากการโจมตีค่าเงินบาทได้ง่ายๆ ต้องเพิ่มความเสี่ยงให้นักโจมตีค่าเงินต่างชาติ และลดข้อเสียเปรียบของยุทธวิธีปัจจุบัน 

        ด้วยที่เม็ดเงินในระบบการเงินไทยมีมากกว่าเงินของนักโจมตีค่าเงินต่างชาติมาก ไทยต้องเลิกเป็นเบี้ยล่าง ต้องรีบทวงคืนอธิปไตยกลไกตลาดเงินกลับมาโดยไม่ชักช้า ใช้กระสุนเงินออมที่เรามีมากกว่ามาก ใช้องค์ความรู้ระบบเศรษฐกิจไทยที่เหนือกว่าจำเป็น ต้องมีนโยบายภาครัฐที่หนุนช่วยยุทธศาสตร์สงครามรูปแบบใหม่ สงครามการเงิน ที่แพ้ไม่ได้ เป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนในประเทศจักต้องร่วมมือร่วมใจกัน เพราะเดิมพันสูงด้วยอนาคตของลูกหลานไทย

        การรักษาค่าเงินให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสมจะเอื้อให้ไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลก นำมาซึ่งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ผลแพ้ชนะของสงครามรูปแบบใหม่ สงครามค่าเงินที่มุ่งรบทางเศรษฐกิจจึงสำคัญอย่างยิ่งยวด จึงไม่ใช่ภาระของแบงก์ชาติหน่ายงานเดียว ค่าเงินบาทจะต้องสอดคล้องกับดัชนีค่าเงินบาท (NEER) ในระดับ 38.50 บาท ต่อดอลลาร์สหรัฐและดัชนีค่าเงินที่แท้จริง (REER) ที่ 35 บาท ต่อดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ ไม่ใช่อยู่ที่ 30 – 31 บาท ต่อดอลลาร์สหรัฐ อย่างที่เคยเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี2562 

ออมดอลลาร์ช่วยชาติ

ใช้เงินออมสร้างการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ (Efficient frontier) ของประเทศไทย

จุดอ่อนของตลาดหุ้นไทย กล่าวคือ การถูกครอบครองโดยนักลงทุน ชนชั้น Elite ที่มีอยู่ไม่กี่แสนคน จากพลเมือง 60 กว่าล้านคน โดยหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เป็นเช่นนี้ เพราะประเทศไทยยังไม่มีการพัฒนา “ตราสารการลงทุนที่หลากหลายสำหรับคนทั่วไป เพื่อการกระจายความเสี่ยงที่แต่ละบุคคลพึงรับได้ ทำให้ประชาชนต้องแสวงหาการลงทุนรูปแบบอื่น เช่น แลกธนบัตรของต่างประเทศเก็บไว้ หรือการซื้อทองคำ ซึ่งเป็นการลงทุนที่ไม่เอื้อต่อการนำเงินออมมาพัฒนาประเทศแถมก่อปัญหา

        ปัจจุบันการที่กำหนดราคาซื้อขายทองเป็นสกุลเงินบาท จากราคาทองอ้างอิงที่ใช้สกุลเงินดอลลาร์ ทำให้เงินบาทผันผวนไปกับทองคำโดยไม่จำเป็น จึงควรให้คนไทยสามารถ ซื้อ / ขายทองคำเทียบกับดอลลาร์โดยตรง ไม่ต้องแปลงเป็นเงินบาททันที ถ้าเจ้าของทองไม่ชอบดอลลาร์ จึงค่อยเปลี่ยนเป็นบาท ก็จะช่วยลดความผันผวนของค่าเงินไทย จากการกำหนดราคาทองเป็นเงินบาท 

        การจัดตั้งให้มีกองทุนออมดอลลาร์ในประเทศไทย จะเป็นทางออกที่ช่วยตัดวงจรปัญหาที่เคยเกิดขึ้นจนไทยต้องเสียอธิปไตยทางการเงินอย่างที่ผ่านมา โดยใช้วิธี ออมดอลลาร์ช่วยชาติ

        ถึงเวลาที่นักบริหารกองทุนเงินออมในประเทศ ควรเปิด กองทุนเงินฝากสกุลเงินดอลลาร์  ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำกว่ากองทุนหุ้น ช่วยผู้ออมกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน บริหารการซื้อขายค่าเงินอย่างมืออาชีพ เกิดผลตอบแทนที่คุ้มค่า และช่วยนักลงทุนรายย่อยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเงินด้วยอัตราที่สูงในระบบธนาคาร (Bid / Offer Spread) สามารถเก็บเงินออมไว้ในประเทศแทนที่จะส่งออกเงินออมของไทยไปพัฒนาเศรษฐกิจนอกประเทศ

โดยกองทุนออมดอลลาร์นี้จะทำหน้าที่คล้ายกับเงินถุงแดงของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 ที่เคยช่วยชาติให้รอดพ้นวิกฤติจากมหาอำนาจฝรั่งเศสมาแล้ว ภาครัฐจึงต้องเข้ามามีบทบาทในการผลักดัน และส่งเสริมให้ กองทุนออมดอลล่าร์เงินออมถุงแดงภาคเอกชน เป็นเสาหลักการพัฒนาและปกปักษ์รักษาประเทศในยุค 4.0 อีกครั้ง

        อดีตต้องจดจำ ฝรั่งเคยรังแก วันนี้เราได้ดุลบัญชีเดินสะพัดจำนวนมาก ควรน้อมรับพระราชดำริ เงินถุงแดง” อันประเสริฐของล้นเกล้ารัชกาลที่ 3 เป็นแนวทาง โดยการเก็บสะสมเงินออมไว้ไถ่บ้านไถ่เมืองในอนาคตด้วยการ จัดตั้ง กองทุนออมดอลลาร์ในประเทศ อาวุธใหม่ ง่าย แต่ทรงพลัง

        นั่นคือ ทางรอดเศรษฐกิจไทย คือ ทวงคืนอธิปไตยกลไกตลาดเงิน ตลาดทุนไทย จากมหาอำนาจ ต้องเป็นหน้าที่ของคนในชาติ ตลอดเวลาที่ผ่านมา เราปล่อยให้แบงก์ชาติรบอย่างโดดเดี่ยว ต่างชาติจึงลำพอง..! ถึงเวลาที่เราต้อง ออมดอลลาร์ช่วยชาติ กันแล้ว

บทความอื่นที่เกี่ยวข้อง : QE ยาแรงนอกตำราที่เป็นทั้งเทวาและซาตาน

Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ราคาทองคำเดินหน้าทุบสถิติสูงสุด จากความตึงเครียดสหรัฐ-จีน

ราคาทองคำทะยานขึ้นในช่วงเปิดตลาดเอเชีย ทำสถิติสูงสุดตลอดกาล (all-time high) ครั้งใหม่ เหนือระดับ 2,020 ดอลลาร์/ออนซ์ ราคาทองคำได้รับแรงหนุนจากหลายปัจจัย ทั้งค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่า ทำให้ราคาถูกลงสำหรับผู้ถือครองเงินสกุลอื่น และการแพร่ระบาดโควิด-19 รอบ 2 ที่เริ่มเกิดขึ้นในหลายประเทศ อีกทั้งได้รับแรงหนุนจากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐ-จีน จากการทบทวนข้อตกลงกการค้า ในช่วงเปิดตลาดเช้า ราคาทองคำในตลาดเอเชียขยับขึ้นจากเมื่อคืนในตลาดนิวยอร์ก โดยสัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. พุ่งขึ้น...

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

[wd_hustle id=”Newsletter-1″ type=”embedded”/]

โกดังเลบานอนระเบิด ครั้งใหญ่ มีผู้บาดเจ็บจำนวนมาก-ความเสียหายกระจายวงกว้าง

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงาน เหตุการณ์ โกดังเลบานอนระเบิด มีรายงานเบื้องต้นว่า รัฐมนตรีสาธารณสุขเลบานอน ระบุว่า มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากและเกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง หลังจากมีผู้ถ่ายคลิปกลุ่มควันสูงพุ่งเหนือจุดเกิดเหตุและเกิดการระเบิดระลอกที่ 2 ขึ้น สูงหลายร้อยเมตรในกรุงเบรุต เมืองหลวงของประเทศ สำนักข่าวรอยเตอร์ อ้างอิงรายงานของสำนักข่าวท้องถิ่นในเลบานอน และแหล่งข่าวด้านความปลอดภัย ระบุว่า การระเบิดครั้งนี้อยู่ในส่วนของท่าเรือและจุดเกิดเหตุเป็นโกดังเก็บสินค้า โดยเบื้องต้นยังไม่ได้ระบุสาเหตุของการระเบิด What a massive explosion!!Our hearts and...

หุ้นปิดบวก 9.58 จุด ฟื้นตัวตามภูมิภาค จับตาโควิด-19 รอบ 2 กดดันตลาด

SET Index ปิดบวก 9.58 จุด ฟื้นตัวสอดคล้องกับตลาดหุ้นในภูมิภาค อานิสงส์ต่างประเทศรายงานตัวเลขเศรษฐกิจดีกว่าคาดการณ์ ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวระยะสั้นที่ 1,310-1,340 จุด นายภราดร เตียรณปราโมทย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กล่าวว่า ภาพรวมตลาดหุ้นวันที่ 4 ส.ค. 2563 ปิดบวกที่ 1,330.81 จุด เพิ่มขึ้น...

ครม.อนุมัติร่างกฎหมาย ปลดล็อก ‘กัญชาเสรี’

ครม.เดินหน้าปลดล็อกกัญชาเสรี ขยายวงให้ผู้ป่วย หมอพื้นบ้าน แพทย์แผนไทย เกษตรกรที่ร่วมกับผู้ได้รับอนุญาตผลิตสมุนไพร สามารถได้รับใบอนุญาตให้ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือ มีกัญชาไว้ในครอบครองได้ น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.)อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ(ฉบับที่..)พ.ศ. .... ตามที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอ ซึ่งเป็นการแก้ไขกฎหมายฉบับเดิมที่ใช้เมื่อปี 2562 ฉบับใหม่ที่แก้ไข สาระสำคัญคือ กำหนดให้ผู้ป่วยที่ ได้รับการรับรองจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม...

Related News