HomeMoney2knowสถาบันการเงินช่วยลูกหนี้รถยนต์ จากผลกระทบโควิดระลอกใหม่อย่างไร?

สถาบันการเงินช่วยลูกหนี้รถยนต์ จากผลกระทบโควิดระลอกใหม่อย่างไร?

สถาบันการเงิน ยังคงเข้าให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่อย่างต่อเนื่อง ในทุกประเภทสินเชื่อ ไม่เว้นแม้แต่สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ หรือสินเชื่อรถยนต์ ลีสซิ่ง ซึ่งได้มีมาตรการให้ความช่วยเหลือออกมาเช่นกัน

สำหรับมาตรการช่วยเหลือสินเชื่อรถยนต์ ของสถาบันการเงินมีอะไรบ้าง?

เริ่มแรกด้วย กรุงศรี ออโต้ ในเครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา ประกาศมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อยานยนต์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ผ่านการปรับโครงสร้างหนี้ 

ลดค่างวดผ่อนชำระสูงสุด 30% ของค่างวดเดิม 

- Advertisement -

พักชำระค่างวดสูงสุด 3 เดือนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ครอบคลุมทั้งสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 

พักชำระค่างวดสูงสุด 3 เดือน เฉพาะเงินต้น ครอบคลุมสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ

ด้านธนาคารทหารไทย หรือทีเอ็มบีและธนาคารธนชาต ได้ช่วยเหลือลูกหนี้สินเชื่อรถยนต์ธนชาตDRIVE 

รถยนต์ใหม่ รถยนต์ใช้แล้ว และรถแลกเงิน มีมาตรการลดค่างวดโดยขยายระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ หรือพักชำระค่างวดนาน 3 เดือน 

สินเชื่อเล่มแลกเงิน ดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 22% และลดค่างวดผ่อนชำระต่อเดือนสูงสุด 30% ไม่เกิน 6 เดือน 

ขณะที่ธนาคารทิสโก้ ในส่วนมาตรการสินเชื่อรถยนต์ ได้ช่วยลูกหนี้

พักชำระค่างวด 3 งวด

ปรับลดค่างวดโดยขยายเวลาการผ่อนชำระ 

สินเชื่อเงินกู้ ประเภทจำนำทะเบียนรถ มีมาตรการลดค่างวด 30% ของค่างวดเดิม โดยขยายเวลการผ่อนชำระ และอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 22% ต่อปี

นอกจากนี้ สถาบันการเงิน อื่น ๆ เช่น ธนาคารไทยพาณิชย์ ลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ สามารถพักชำระค่างวด 3 เดือน หรือ ปรับลดอัตราผ่อน และขยายระยะเวลาผ่อนได้

ธนาคารกสิกรไทย มีมาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อย ตามโครงการรวมใจไม่ทิ้งกัน ในส่วนสินเชื่อรถ KLeasing 

สินเชื่อรถช่วยได้ ประเภทจำนำทะเบียนรถ จาก 28% เป็น 24% และสามารถลดค่างวด 30% ของค่างวดเดิม ตลอดอายุสัญญา อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 22% ต่อปี

สินเชื่อรถช่วยได้ ประเภทโอนเล่มทะเบียนรถ / สินเชื่อรถ (รถใหม่) / สินเชื่อรถ (รถใช้แล้ว)

ทางเลือกที่ 1 – พักการชำระเงินต้น และดอกเบี้ย เป็นเวลา 3 เดือน โดยจะขยายเวลาผ่อนชำระอีก 3 เดือน

ทางเลือกที่ 2 – ลดค่างวดลง 50% ของค่างวดเดิม เป็นเวลา 6 เดือน โดยจะขยายเวลาผ่อนชำระอีก 3 เดือน

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News