HomeMoney2knowECF ทุ่ม 460 ล้านบาท เข้าถือหุ้น 57.52% ใน “เคพีเอ็น อะคาเดมี”

ECF ทุ่ม 460 ล้านบาท เข้าถือหุ้น 57.52% ใน “เคพีเอ็น อะคาเดมี”

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) หรือ ECF เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ได้มีมติเห็นชอบการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี จำกัด (“KPNA”) ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 57.52 ของหุ้นสามัญทั้งหมดของ KPNA ด้วยวิธีการแลกหุ้นสามัญ (Share Swap) คิดเป็นมูลค่ารวมการลงทุนไม่น้อยกว่า 460.18 ล้านบาท 

ทั้งนี้ KPN Music คือโรงเรียนสอนดนตรีสากลทุกประเภท รวมถึงบัลเล่ต์และแดนซ์ เป็นแบรนด์ที่รู้จักอย่างกว้างขวางในประเทศไทยมาเป็นเวลายาวนานกว่า 20 ปี ปัจจุบันมีสาขาที่เปิดให้บริการกว่า 48 สาขา ทั่วประเทศ สำหรับ KPN Chinese โรงเรียนสอนภาษาจีน ปัจจุบันมีสาขาเปิดให้บริการรวม 7 สาขา

ประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุนครั้งนี้ เพื่อเป็นการขยายและแตกไลน์ไปสู่ธุรกิจใหม่ที่มีโอกาสเติบโตในอนาคตภายใต้แบรนด์โรงเรียนสอนดนตรีที่เก่าแก่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในประเทศไทย คาดว่าการเข้าลงทุนจะแล้วเสร็จภายในไม่เกินเดือนมกราคม ปี 2563 นี้

- Advertisement -

KPN Music ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2543 โดยคุณหญิงพรทิพย์ ณรงค์เดช และบุตรชาย คือ คุณณพ ณรงค์เดช โดยได้สืบสานต่อเจตนารมณ์ของครอบครัว นอกจากนี้ยังมี KPN Chinese ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนภาษาจีน รวมถึงการเป็นผู้ให้บริการระบบกวดวิชา U-Sierra platform & AD’TID 

นอกจากนี้ยังมีโอกาสด้านการประมูลงานจากภาครัฐ ซึ่งในอดีตที่ผ่านมา ทาง KPNA ก็มีโอกาสสร้างรายได้ผ่านช่องทางการประมูลงานโครงการให้ความรู้ทางด้านดนตรีให้กับโรงเรียนของรัฐบาลที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นโอกาสที่จะสามารถสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่งของ KPNA เช่นกัน 

ซึ่งจากการประเมินมูลค่ากิจการของ KPNA ในปัจจุบันมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 800 ล้านบาท โดยไม่รวมรายได้จากงานภาครัฐที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News