HomeMoney2knowNPL ทะยาน 5.23 แสนล้าน ธปท.จับตาลูกหนี้ใกล้ตกชั้น

NPL ทะยาน 5.23 แสนล้าน ธปท.จับตาลูกหนี้ใกล้ตกชั้น

นางสาวสุวรรณี เจษฎาศักดิ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยผลการดำเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ ปี 2563 ว่า หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) หรือ Stage 3 อยู่ที่ 5.23 แสนล้านบาท คิดเป็น 3.12% ต่อสินเชื่อรวม เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2562 ที่มี 2.98% ต่อสินเชื่อรวม ซึ่งเพิ่มเล็กน้อยเพราะอยู่ในมาตรการที่ธนาคารช่วยเหลือลูกหนี้จากโควิด-19 โดย ธปท.คาดว่า NPL ในปี 2564 จะทยอยปรับเพิ่มขึ้นจากกลุ่มลูกหนี้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือได้ เพราะลูกหนี้บางรายมีปัญหา เชื่อว่าธนาคารพาณิชย์จะดูแลช่วยเหลือ ซึ่งเอ็นพีแอลจะค่อย ๆ ทยอยออกมา แต่เป็นเรื่องที่ธนาคารพาณิชย์สามารถบริหารจัดการได้

ทั้งนี้ ธปท.จะติดตามการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้ที่ใกล้เป็น NPL หรือมียอดค้างชำระตั้งแต่ 30-90 วัน เพิ่มขึ้นจาก 2.79% ในปี 2562 มาอยู่ที่ 6.62% ในปี 2563 ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า ส่วนหนึ่งมาจากการจัดชั้นหนี้ตามเกณฑ์ใหม่ของมาตรฐานบัญชี TFRS 9 ที่ครอบคลุมสินเชื่อที่มากกว่าเดิม และธปท.จะต้องให้ธนาคารพาณิชย์ช่วยเหลือดูแลลูกหนี้กลุ่มนี้ไม่ให้ตกชั้นกลายเป็น NPL

สำหรับความช่วยเหลือลูกหนี้ในปัจจุบันมีลูกหนี้อยู่ในมาตรการช่วยเหลือจากธนาคารพาณิชย์ทั้งสิ้น 8.37 ล้านบัญชี คิดเป็น 4.83 ล้านล้านบาท ลดลง 33% จากเดือนก.ค.2563 ที่ขณะนั้นเกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19 ช่วงแรก ๆ ทำให้ธนาคารต้องให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน ซึ่งช่วงนั้นมีลูกหนี้เข้ามาตรการถึง 12.52 ล้านบัญชี คิดเป็น 7.19 ล้านล้านบาท ส่วนใหญ่ในขณะนี้มีลูกหนี้กลับมาจ่ายหนี้ได้มากขึ้นโดยเฉพาะรายย่อยที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัย กับสินเชื่อรถยนต์ โดยหลังจากนี้ธนาคารพาณิชย์จะต้องเร่งปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้ที่ยังไม่สามารถกลับมาจ่ายหนี้คืนได้ต่อไป

- Advertisement -

อ่าน : กรุงไทย ตั้งสำรองปี 63 สูงลิ่ว 4.4 หมื่นล้าน หวั่นเกิด NPLs Cliff ฉุดกำไรสุทธิลดฮวบ 42.9%

“ระบบธนาคารพาณิชย์มีความเข้มแข็ง โดยมีเงินกองทุน เงินสำรองและสภาพคล่องอยู่ในระดับสูง สามารถสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจากผลกระทบของโควิด-19 ได้ มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้และการผ่อนปรนการจัดชั้นลูกหนี้ช่วยสนับสนุนการเติบโตของสินเชื่อและชะลอการด้อยลงของคุณภาพสินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์  ขณะที่ผลประกอบการของระบบธนาคารพาณิชย์ปรับลดลง ซึ่งเป็นผลจากการกันสำรองในระดับสูงอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมรองรับผลกระทบของโควิด-19 ต่อคุณภาพสินเชื่อ”

นางสาวสุวรรณี กล่าวว่า ระบบธนาคารพาณิชย์มีเงินกองทุนทั้งสิ้น 2.99 ล้านล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS ratio) ที่ 20.1%  เงินสำรองอยู่ในระดับสูงที่ 7.99 แสนล้านบาท โดยอัตราส่วนเงินสำรองที่มีต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL coverage ratio) อยู่ที่ 149.2% และอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง เพื่อรองรับกระแสเงินสดที่อาจไหลออกในภาวะวิกฤต (Liquidity Coverage Ratio: LCR) อยู่ที่ 179.6%

ขณะที่ภาพรวมการเติบโตของสินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ในปี 2563 ขยายตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 5.1% เทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน จาก 2% ในปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้ สินเชื่อธุรกิจ (64.2% ของสินเชื่อรวม) ขยายตัวที่ 5.4% เทียบกับปีก่อนที่หดตัว 0.8% ปัจจัยหลักจากการเติบโตของสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ที่ส่วนหนึ่งกลับมาใช้สินเชื่อแทนการออกตราสารหนี้ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 ขณะที่สินเชื่อ SMEs  หดตัวในอัตราที่ลดลงจากผลของมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (soft loan)

ด้านสินเชื่ออุปโภคบริโภค (35.8% ของสินเชื่อรวม) ขยายตัวที่ 4.6% ลดลงจากปีก่อนที่ขยายตัว 7.5% สอดคล้องกับกำลังซื้อของภาคครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยทยอยปรับดีขึ้นในทุกพอร์ตสินเชื่อในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ปรับดีขึ้นภายหลังการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ ทั้งนี้ สินเชื่อที่อยู่อาศัยยังขยายตัวเพิ่มขึ้น ตามอุปสงค์ในตลาดที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะแนวราบที่ปรับดีขึ้นและแคมเปญการตลาดของผู้ประกอบการ

อ่าน : อัดยาแรงกู้ชีพลูกหนี้รายย่อย ‘ลดดอก-ยืดจ่าย’ เพิ่มสภาพคล่องยื้อNPL

อย่างไรก็ตามระบบธนาคารพาณิชย์มีกำไรสุทธิในปี 2563 จำนวน 1.46 ล้านล้านบาท ลดลงจากปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากการกันสำรองในระดับสูงอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมรองรับผลกระทบจากโควิด-19 ต่อคุณภาพหนี้

ในระยะต่อไป ประกอบกับผลของฐานสูงจากรายได้จากเงินลงทุนซึ่งเป็นปัจจัยพิเศษในปีก่อน  สำหรับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (Return on Assets: ROA) ลดลงมาอยู่ที่ 0.65% จากปีก่อนที่ 1.39% และอัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ดอกเบี้ยเฉลี่ย (Net Interest Margin: NIM) ลดลงมาอยู่ที่ 2.51% จากปีก่อนที่ 2.73%

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News