HomeMoney2knowบล.หยวนต้า เตรียมขยายลูกค้าสถาบัน หวังช่วยดันส่วนแบ่งตลาดขึ้น 4% ภายใน 1 ปี

บล.หยวนต้า เตรียมขยายลูกค้าสถาบัน หวังช่วยดันส่วนแบ่งตลาดขึ้น 4% ภายใน 1 ปี

บล.หยวนต้า เปิดตัวผู้บริหารใหม่ 4 ราย กางแผนครึ่งปีหลังเตรียมขยายฐานลูกค้ากลุ่มสถาบัน หวังช่วยดันส่วนแบ่งตลาดเพิ่ม 4% ภายใน 1 ปี ตั้งเป้าก้าวขึ้นเป็น บล.ทอปทรีในไทย ภายใน 3 ปี

นางบุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ได้มีการเปิดตัวทีมผู้บริหารระดับสูงใหม่ 4 ท่าน เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้แต่ละสายงาน สามารถรับมือกับการแข่งขันขององค์กรในทุกด้านอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีมาตรฐานการกำกับดูแลและนโยบายบรรษัทภิบาลที่ดี 

ภายใต้การบริหารของนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการบริษัท สายงานธุรกิจรายย่อย มีนายเผดิมภพ สงเคราะห์ กรรมการผู้จัดการ ประธานสายธุรกิจรายย่อย มาเป็นกำลังสำคัญ และสายงานวาณิชธนกิจ นำทีมโดย นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง ที่ปรึกษาอาวุโส และ นายพายุพัด มหาผล กรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวาณิชธนกิจ

- Advertisement -

ทั้งนี้ มั่นใจว่าผู้บริหารทุกท่านจะนำความรู้ความสามารถ และประสบการณ์มาใช้เป็นแนวทางบริหารบริษัทให้บรรลุเป้าหมายการเป็นผู้นำอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ในทุกด้านอย่างมีคุณค่า และมี บรรษัทภิบาล เพื่อให้บริษัทหยวนต้าเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นที่เชื่อถือของลูกค้าโดยย้ำความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจให้กับลูกค้ากว่า 5 หมื่นราย ด้วยการได้รับการจัดอันดับที่ AA (tha) แนวโน้ม Stable จาก Fitch Ratings Thailand  ตลอดจนการสนับสนุนจากบริษัทแม่ในประเทศไต้หวันด้านเงินกองทุนที่มีทุนจดทะเบียนสูงถึง 4.5 พันล้านบาท

คณะผู้บริหาร บล.หยวนต้า

การจัดทีมผู้บริหารใหม่ครั้งนี้เพื่อรับมือกับสภาวะกดดันและการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในธุรกิจการเงินการลงทุนของไทยใน 3 ด้านหลัก ได้แก่

1.ผลิตภัณฑ์การเงินที่มีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้น ผู้ที่จะทำหน้าที่ให้บริการกับลูกค้าต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและความเข้าใจในผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เป็นอย่างดี               

2.การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ที่ส่งผลกระทบโดยการเข้ามาของ Fintech ต่าง ๆ เช่น Blockchain, Cryptocurrency, Big Data Analytics, Machine Learning, AI และอื่น ๆ  ซึ่งมีบทบาทอย่างมากในธุรกิจการเงินและการลงทุน สามารถทำให้ผู้ลงทุนมีโอกาสเข้าถึงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.นักลงทุนมีความรู้ความเข้าใจในด้านการลงทุนมากขึ้น แสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น

โบรกเกอร์จะไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเพียงตัวกลางอีกต่อไป ในที่สุดจะถูก Disrupt ด้วย Technology ดังนั้นโบรกเกอร์ที่ยังคงทำธุรกิจอยู่ได้จะต้องมีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และยอมรับในการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เข้ามาอย่างรวดเร็ว และพร้อมที่จะทำวิกฤตินี้ให้เป็นโอกาส

สำหรับการสร้างความแตกต่างในตัวบุคลากร เป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน เนื่องจากการสร้างความแตกต่างในตัวสินค้าบริการ และกระบวนการให้บริการ ทำได้ยากเพราะเป็นธุรกิจที่ถูกควบคุมเข้มงวดด้วยกฎระเบียบจากทางการเพื่อให้ความมั่นใจแก่ผู้ลงทุน

อย่างไรก็ตาม ด้วยจุดแข็งของบริษัทแม่ในประเทศไต้หวันที่มีสาขากว่า 400 แห่งครอบคลุมภูมิภาคเอเชีย  ทำให้บริษัทสามารถสร้างความแตกต่างด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ ที่ดีที่สุดในระดับโลกด้วยกระบวนการให้บริการ ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยบุคลาการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านที่ปรึกษาการลงทุนทั่วโลก

นอกจากการเสริมทีมผู้บริหารแล้ว ยังมีการพลิกโฉมการให้บริการรูปแบบใหม่ มาเป็นการให้บริการแบบครบวงจร (จากเดิมที่ให้บริการเฉพาะการลงทุนในตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์) เพื่อช่วยบริหารสินทรัพย์ของลูกค้า ด้วยบริการใหม่ในชื่อ Yuanta Private Wealth Management Service ซึ่งไม่ได้หมายถึงแต่เพียงการลงทุนในหลักทรัพย์เพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงการสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้แก่ลูกค้าทุกคนด้วย

ทั้งนี้ บริษัทฯตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถด้วยกัน 3 ประการดังนี้

1.การเป็นบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำในอุตสาหกรรมตลาดเงินตลาดทุนในประเทศ  

2.การเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่มีความเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองรูปแบบการลงทุนที่ทันสมัย และให้บริการได้ทุกมุมโลกแบบไร้รอยต่อและในทุกช่องทาง

3.การทำให้นักลงทุนที่มาใช้บริการของบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า มีความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจในการใช้บริการ

สำหรับกลยุทธ์ในครึ่งปีหลังนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าจะขยายฐานลูกค้ากลุ่มสถาบันให้มีสัดส่วนเพิ่มเป็น 15% ซึ่งปัจจุบันสัดส่วนลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้ารายย่อยมากกว่า 90% หากสามารถขยายจำนวนลูกค้าสถาบันได้ตามเป้าหมาย เชื่อว่าจะสามารถเพิ่มส่วนแบ่งตลาดให้กับบริษัทฯ เพิ่มเป็น 4% ภายในระยะเวลา 1 ปี ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ 3% นอกจากนี้ยังมั่นใจว่าบริษัทฯ จะสามารถก้าวขึ้นเป็นบริษัทฯ 1-3 ที่ดีที่สุดในประเทศไทยของอุตสาหกรรมภายใน 3 ปี

การจัดเสริมทัพในครั้งนี้ บริษัทฯมั่นใจว่าจะสามารถสร้างความเติบโตอย่างเข้มแข็ง และมีคุณภาพอย่างยั่งยืน ซึ่งมุ่งมั่นให้บริการด้านการวางการแผนการเงินและการลงทุนเพื่อให้นักลงทุนสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ ด้วยความมั่นใจว่าบริษัทจะสามารถสรรสร้างความมั่งคั่งให้กับนักลงทุนได้

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News