HomeMoney2knowทิสโก้ ชูกลยุทธ์ 3 กู๊ด รุกธุรกิจประกันภัย ตั้งเป้าโต 20% ในปี 63

ทิสโก้ ชูกลยุทธ์ 3 กู๊ด รุกธุรกิจประกันภัย ตั้งเป้าโต 20% ในปี 63

ธนาคารทิสโก้ เตรียมรุกธุรกิจประกันภัย ด้วยกลยุทธ์ 3 กู๊ด และการมีพันธมิตรพร้อมผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย หวังช่วยดันการเติบโตของรายได้ธุรกิจประกันภัยปี 63 ที่ 20%

นายพิชา รัตนธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจธนบดี ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากความสำเร็จในการเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุนให้ลูกค้า ทิสโก้จึงได้ก้าวไปอีกขั้นสู่บริการให้คำแนะนำที่ครอบคลุมการวางแผนการเงินที่มีการคุ้มครองความเสี่ยง โดยเฉพาะความเสี่ยงด้านสุขภาพ ภายใต้แนวคิดแบบ Health Protection Advisory กรือที่ปรึกษาด้านประกันสุขภาพเพื่อปกป้องและเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน

ทั้งนี้ การเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาด้านความคุ้มครองสุขภาพทิสโก้ มีความพร้อม 3 ด้าน ประกอบด้วยกลยุทธ์ 3 กู๊ด ดังนี้

- Advertisement -

1.Good Research คือการศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งเชิงลึกและกว้าง เพื่อใช้เป็นฐานวิเคราะห์กลั่นกรองผลิตภัณฑ์ด้านประกันสุขภาพจากบริษัทประกันชั้นนำ ซึ่งจะใช้เป็นจุดแข็งของทิสโก้

2.Good Product จากการที่ทิสโก้มีแพลตฟอร์มแบบ Open Architecture หรือ การเป็นพันธมิตรกับบริษัทประกันชั้นนำกลายบริษัท เป็นจุดเด่นที่ทำให้ทิสโก้ สามารถคัดสรร และร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กับบริษัทประกันที่มีความโดดเด่นในแต่ละด้าน ไม่ผูกติดกับบริษัทประกันใดบริษัทหนึ่ง

3.Good Advice คือ เมื่อมีการศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์และเปรียบเทียบข้อมูลความคุ้มครอง เพื่อคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นในแต่ละประเภท มาแนะนำให้แก่ลูกค้าเพื่อได้ประโยชน์สูงสุด

อย่างไรก็ตาม ค่ารักษาพยาบาลในยุคปัจจุบันมีค่าใช้จ่ายแพงขึ้นเรื่อยๆ การทำแระกันสุขภาพจึงเป็นเรื่องจำเป็น แต่การเลือกซื้อประกันที่มีความคุ้มค่าก็ไม่ง่ายนักสำหรับลูกค้า แต่ทิสโก้ได้มีการศึกษามาหลายปี และได้คัดเลือกปลิตภัณฑ์ที่ดีให้กับลูกค้ามาระยะหนึ่งแล้ว

เช่นประกันมะเร็ง ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย นอกจากนี้ทิสโก้ยังให้ความสำคัญและใช้เวลาในการอบรมเจ้าหน้าที่จนเขี่ยวชาญสามารถให้คำปรึกษากับลูกค้าได้อย่างเป็นอย่างดี โดยทิสโก้มีความตั้งใจที่จะเป็นธนาคารชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องประกันสุขภาพ

ด้าน นางกุสุมา ประถทศรีเมฆ ผู้อำนวยการ สายประกันภัยธนกิจ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) กล่าวทิ้งท้ายว่า สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พบว่าสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดย 10 ปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 67.66% แบ่งเป็นค่ายาเพิ่มขึ้น 108.66% และค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น 43.27% ถือเป็นอัตราเติบโตที่สูงขึ้นกว่าอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ ซึ่งค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้น อาจเป็นเหตุให้แผนการเงินต้องสะดุด

ค่ารักษาพยาบาลเป็นเรื่องน่ากังวล แต่สามารถวางแผนรับมือได้ ส่วนผู้ที่ยังกังวลในเรื่องการซื้อประกัน ทิสโก้จึงอยากเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้ลูกค้า โดยตั้งต้นความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มเป็นหลัก จากนั้นเปรียบเทียบ และร่วมพัฒนากับพันธมิตรแต่ละราย เพราะทิสโก้เชื่อว่าบริษัทประกันภัยแต่ละรายมีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน

การเป็นธนาคารที่มีพันธมิตรหลากหลายไม่จำกัดค่าย จึงเป็นจุดเเข็งที่ทำให้ทิสโก้สามารถคัดสรรผลิตภัณฑ์จากบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ ได้อย่างแท้จริง ภายใต้แนวคิดดังกล่าว ทิสโก้ จึงได้คิดค้น 3 ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ดังนี้

1.แผนคุ้มครองโรคมะเร็ง Tisco Zero Cancer ที่มีจุดเด่นคือการจ่ายเงินคุ้มครองทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ รวมทั้งยังดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาต่อเนื่องไปตลอดจนครบวงเงิน สามารถทำประกันได้โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ ด้วยเบี้ยประกันเริ่มต้น 80 บาท/เดือน ไม่ปรับเพิ่มตามอายุที่เพิ่มขึ้น และสามารถต่ออายุกรมธรรม์สูงสุดถึงอายุ 70 ปี รับประกันโดยบริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

2.แผนความคุ้มครอง My Care Smart ประกันที่มอบวงเงินคุ้มครองแบบเหมาจ่ายต่อปี คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการรักษาตามจริงจนกว่าตะเต็มวงเงินในปีนั้นๆ ไม่จำกัดวงเงินสูงสุดของค่ารักษาพยาบาลในแต่ละครั้ง และวงเงินค่ารักษาพยาบาลที่ตะเริ่มต้นใหม่ทุกรอบปีกรมธรรม์ มีให้เลือก 3 แผน ตั้งแต่วงเงินค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 3 แสนบาท, 5 แสนบาท และ 7 แสนบาท/ปี โดยไม่ต้องสำรองจ่าย หากเป็นพนักงานบริษัทที่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลอยู่แล้ว และเลือกแผนท่มีความรับส่วนแรก ค่าเบี้ยประกันจะลดสูงสุด 50% รับประกันโดยบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

3.แผนความคุ้มครอง My Care Prestige Health แผนความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพที่ให้วงเงินค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายตามจริง ตั้งแต่ 10-100 ล้านบาท สามารถเลือกพื้นที่ความคุ้มครองทั่วโลก รับประกันตั้งแต่อายุ 11-80 ปี ต่ออายุได้สูงสุดถึงอายุ 98 ปี สิทธิประโยชน์เฉพาะลูกค้าทิสโก้เท่านั้น รับผลประโยชน์กรณีตรวจพบโรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ 2 แสนบาท ทุกแผนความคุ้มครอง รับประกันโดยบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

นอกจากผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายและครอบคลุมแล้ว ทิสโก้ยังมีทีมบริการหลังการขาย ที่พร้อมเป็นตัวกลางให้บริการกับลูกค้าที่เข้ามาติดต่อโดยตรง ซึ่งจะทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำความคุ้มครองอย่างใกล้ชิด ถือเป็นการบริการที่ครบวงจร ที่ทำให้ทิสโก้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างแตกต่าง

ทั้งนี้ รายได้ของธุรกิจประกันภัยคิดเป็น 10% ของรายได้ทั้งหมดของทิสโก้ โดยหลังออกผลิตภัณฑ์และบริการใหม่เพิ่มขึ้น ธนาคารทิสโก้ตั้งเป้าการเติบโตรายได้ธุรกิจประกันภัยในปี 63 20% โดยช่วงแรกจะเน้นโฟกัสกลุ่มลูกค้า Wealth ของทิสโก้ที่มีอยู่ 2 หมื่นรายในปัจจุบัน และจึงขยายไปยังลูกค้ากลุ่มอื่นอีก 1 แสนราย และจึงขยายไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ของทิสโก้

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News