HomeMoney2knowคลังผนึก 12 หน่วยงานเปิดเว็บ‘รู้เรื่องเงิน’ แหล่งรวมข้อมูลเพิ่มทักษะประชาชน

คลังผนึก 12 หน่วยงานเปิดเว็บ‘รู้เรื่องเงิน’ แหล่งรวมข้อมูลเพิ่มทักษะประชาชน

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า สศค.ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมความรู้ทางการเงินให้กับประชาชนจัดทำเว็บไซต์ www. รู้เรื่องเงิน .com ซึ่งเป็นเว็บศูนย์รวมข้อมูล ความรู้ แนวคิดและวิธีการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางการเงินสำหรับประชาชนในด้านต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน 12 แห่ง เพื่อสร้างฐานช่องทางให้ประชาชนทุกช่วงวัย หลากหลายอาชีพรวมถึงผู้ประกอบการ สามารถเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารทางการเงินที่เชื่อถือได้ สะดวก ในแหล่งเดียว

ทั้งนี้เว็บไซต์ดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางการเงินด้วยตนเองของประชาชน รวมถึงรองรับแนวทางการพัฒนาทักษะทางการเงินของกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอนาคตด้วย โดยการจัดทำเว็บไซต์เป็นหนึ่งในโครงการภายใต้แผนงานด้านการพัฒนาทักษะทางการเงิน (Financial Literacy) ของแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ปี 2560-2564

อ่าน : มีเงิน 1,000 บาท ลงทุน อะไร ให้ผลตอบแทนดี

- Advertisement -

สำหรับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 12 แห่ง ประกอบด้วย 1.สศค. กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการกำหนดนโยบายและแนวทางการจัดทำเว็บไซต์ และบูรณาการการดำเนินการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งได้รับมอบหมายให้จัดทำและเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ฯ (Web Master) ให้มีข้อมูลถูกต้องและทันสมัย

3.ธนาคารแห่งประเทศไทย 4.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 5.ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 6.สำนักงานประกันสังคม 7.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 8.ธนาคารออมสิน 9.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 10.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 11.กองทุนการออมแห่งชาติ และ12.บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

“แต่ละหน่วยงานจะรับผิดชอบเนื้อหาและข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องในฐานะเจ้าของข้อมูล โดยการพัฒนาทักษะทางการเงินเป็นวาระแห่งชาติที่กระทรวงการคลังและหน่วยงานข้างต้นให้ความสำคัญและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง”

นางสาวกุลยา กล่าวว่า สศค.และ 12 หน่วยงานจึงขอเชิญชวนประชาชนทุกช่วงวัย ตั้งแต่วัยเรียนไปจนถึงวัยเกษียณ เข้าศึกษาค้นคว้าข้อมูลและความรู้ทางการเงินในเว็บไซต์ www.รู้เรื่องเงิน.com ซึ่งครอบคลุมความรู้ทางการเงินหลากหลายมิติ เช่น การบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคล การออมเผื่อฉุกเฉินและการเกษียณ การทำเงินออมให้งอกเงยด้วยการลงทุน ความสำคัญของการประกันภัย ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่เหมาะสมกับตน

นอกจากนี้ยังมีความรู้ด้านการจัดการภาษี มาตรการทางการเงินภาครัฐ เทคโนโลยีและภัยกลโกงทางการเงิน รวมถึงช่องทางแจ้งเบาะแสและติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐโดยตรง เป็นต้น เพื่อเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางการเงินด้วยตนเอง โดยสามารถเลือกสืบค้นได้ทั้งตามช่วงวัย สาขาอาชีพ และตามหัวข้อที่สนใจ

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News