Home Money2know จับทาง ยูนิตลิงค์ รู้ก่อนซื้อประกัน ...ลดความเสี่ยง

จับทาง ยูนิตลิงค์ รู้ก่อนซื้อประกัน …ลดความเสี่ยง

เทรนด์การเติบโตของ ยูนิตลิงค์ หรือ “แบบประกันชีวิตควบการลงทุน” มาแรงในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา  

ด้านการเติบโตของเบี้ยประกันของ ยูนิตลิงค์ จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจภัย (คปภ.) ในช่วงปี 2559 – 2561 เบี้ยปีแรกของกลุ่มผลิตภัณฑ์ยูนิตลิงค์ เพิ่มขึ้นปีละกว่า 40%

แต่ขณะเดียวกันคนที่ซื้อยูนิต ลิงค์ ก็มีจำนวนไม่น้อยที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความซับซ้อนของ”ประกันชีวิตควบการลงทุน” บางรายถึงขั้นยอมรับความเสียหายไม่ได้ และมีการร้องเรียนไปยังหน่วยงานกำกับ “คปภ.” ซึ่งปีนี้ก็มีผู้ร้องเรียนเข้ามาเพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยล่าสุดมีผู้ร้องเรียนจำนวน 25 เคส เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 

- Advertisement -

คำบอกเล่าจากนายชัยยุทธ มังศรี ผู้ช่วยเลขาธิการ สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ คปภ. ว่า ส่วนใหญ่ร้องเรียนเข้ามา เพราะรับไม่ได้กับปัญหาขาดทุนจากการลงทุนของยูนิต ลิงค์  ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ตัวผู้ซื้อยูนิตลิงค์ยังขาดความรู้ความเข้าใจในส่วนของการลงทุน 

แต่ที่สำคัญกว่า อยู่ที่ตัวคนขาย “ตัวแทนประกัน”ที่มีใบอนุญาตเป็นผู้แนะนำการลงทุน (IC) ได้ความสามารถในการแนะนำและสร้างความรู้ความเข้าใจรวมถึงการให้ข้อมูลให้แก่ลูกค้า มากเพียงพอหรือไม่ รวมทั้งมีการให้ทำแบบประเมินวัดความเสี่ยงจากการลงทุนหรือไม่ ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ “ยูนิตลิงค์”

“แต่ในช่วงปีนี้  ตลาดหุ้นไทยก็มีความผันผวนสูงและเป็นขาลงด้วย คนถือยูนิตลิงค์ เวลาขายหน่วยลงทุนของกองทุน ก็จะขาดทุนกัน ซึ่งคนที่รับไม่ได้กับผลขาดทุน เพราะคิดว่าเข้ามาลงทุนจะมีแต่กำไร บางคนลงทุนยูนิตลิงค์ แล้วไม่ได้ตามดูผลด้วย อย่างไรก็ตาม เมื่อมีผู้ร้องเรียนเข้ามา ทางคปภ. ก็ให้ฝั่งบริษัททำการชี้แจงแก่ลูกค้า และควรสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนให้มากยิ่งขึ้น เพราะยูนิตลิงค์จะความซับซ้อนกว่าแบบประกันทั่วไป “

ข้อสำคัญประกันควบลงทุน

ก่อนที่คุณจะตัดสินใจซื้อ “ยูนิต ลิงค์” เพราะอยากได้ผลตอบแทนสูงๆ คุณจะต้องมีความรู้ความเข้าใจตัวกรมธรรม์  7 ข้อสำคัญ

1. เป็นประกันชีวิตซึ่งไม่ใช่การซื้อประกันแถมกองทุนหรือซื้อกองทุนแถมประกันแต่อย่างใด

2. ยูนิตลิงค์ มี 2 แบบ คือ แบบชำระเบี้ยประกันครั้งเดียว (Single Premium) และแบบชำระเบี้ยประกันต่อเนื่องเป็นรายงวด  และสามารถหยุดพักชำระเบี้ยฯได้ชั่วคราว

3.เมื่อชำระเบี้ย“UNIT-LINKED” เงินก้อนนี้ถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

-ส่วนแรกเป็นกรมธรรม์คุ้มครองชีวิต ซึ่งจะถูกหักมาเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆของกรมธรรม์ก่อนเลย ประกอบด้วย  ประกอบด้วย ค่าดำเนินการประกันภัย จะจ่ายปีละครั้ง ส่วนที่จ่ายเป็นรายเดือน ได้แก่  ค่าการประกันภัย (COI)  ที่จะเพิ่มมากขึ้นตามอายุ ค่าบริหารกรมธรรม์ และค่าธรรมเนียมรักษากรมธรรม์  ซึ่งเงินจะสะสมตามระยะเวลาของกรมธรรม์นั้นๆ  ถือเป็นส่วนที่ให้ความคุ้มครองตามสัญญากรมธรรม์นั้นๆจนถึงอายุ 99 ปี 

-ส่วนที่สอง เป็นส่วนของเงินลงทุนในกองทุนรวม ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงกว่า ทั้งนี้ เงินในส่วนของเงินลงทุนจะถูกหักไปชำระค่าใช้จ่ายของกรมธรรม์ทุกเดือน  ดังนั้น เท่ากับว่า จะต้องมีการขายหน่วยลงทุน ทุกเดือน เพื่อนำเงินไปชำระส่วนกรมธรรม์ข้างต้น ดังนั้น ในช่วงเวลาที่ตลาดหุ้นขาขึ้น โอกาสในการขายได้กำไรจะมีมากขึ้น แต่ในจังหวะที่ตลาดหุ้นขาลง และต้องขายก็มีโอกาสขาดทุนได้เช่นกัน  

   4.ค่าการประกันภัย (COI) เพิ่มขึ้นตามอายุของผู้เอาประกันภัย หรือผู้ถือยูนิต ลิงค์ ซึ่งอัตราค่า COI ขึ้นกับเพศ อายุและจำนวนเงินเอาประกัน (จำนวนเท่าของเบี้ย) โดยจะเป็นไปตามแต่ละบริษัทประกันชีวิตกำหนด

   5  ผู้ถือยูนิต ลิงค์ สามารถปรับเปลี่ยน “เพิ่ม-ลด” จำนวนเงินเอาประกันได้ แต่จะมีผลต่อค่าใช้จ่ายในส่วนของกรมธรรม์

   6 สามารถปรับเปลี่ยน”กองทุน”ที่ลงทุนอยู่ได้ ซึ่งจะมีผลต่อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

   7 กองทุนที่ลงทุน ขึ้นกับแต่ละบริษัทประกันชีวิต จะคัดเลือกมาให้ลงทุน โดยกองทุนรวมต่างๆจะมีผู้จัดการกองทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหรือ บลจ. เป็นผู้ดำเนินการ ภายใต้หลักการ การลงทุนมีความเสี่ยง

   สำหรับ”หลักการเลือกกองทุนรวม”ในเบื้องต้น ผู้ที่จะซื้อยูนิตลิงค์ จะต้องดูว่าบริษัทประกันชีวิตมีรายชื่อกองทุนรวมและบลจ. ใดบ้าง ให้เลือกลงทุนได้ และนำข้อมูลของกองทุนที่สนใจมาตรวจสอบกับทางเว็บไซด์มอร์นิ่งสตาร์ ประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้จัดอันดับผลประกอบการของกองทุนรวม 

หากกองทุนรวมที่เลือกมีผลประกอบการดี ในอดีต นอกจากนี้ ควรให้ตัวแทนช่วยหาข้อมูลรายละเอียดของหุ้นที่ลงทุนในกองทุนรวมนั้นๆ รวมถึงสถานะของบลจ.ที่บริหารกองทุนรวมด้วย เพื่อจะได้ประเมินแนวโน้มผลประกอบการของกองทุนรวมในระยะข้างหน้าด้วย รวมถึงปัจจัแวดล้อมที่จะกระทบต่อผลประกอบการของกองทุนรวม 

จุดต่างยูนิตลิงค์กับประกันทั่วไป

   สำหรับความแตกต่างของยูนิตลิงค์และแบบประกันชีวิตทั่วไป 

   ข้อแรก “ผลตอบแทน”  ยูนิตลิงค์ เป็นการลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้น ซึ่งจะทำให้มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่า ขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงขาดทุนได้เช่นกัน  ดังนั้นจึง “ไม่มีการรับประกัน” ผลตอบแทน (ย้ำ) ไม่เหมือนแบบประกันทั่วไปที่รับประกันผลตอบแทน (เทียบเท่าดอกเบี้ย)

ข้อสอง “เบี้ยประกัน” ผู้ซื้อยูนิตลิงค์สามารถเลือกจำนวนเบี้ยประกัน และสามารถขอ “เพิ่ม-ลด-พักการชำระ” เบี้ยประกันได้ ทั้งนี้ขึ้นกับเงื่อนไขที่กำหนดในแต่ละกรมธรรม์ของบริษัทนั้นๆ แต่แบบประกันทั่วไปไม่สามารถ “เพิ่มหรือลด”ได้

ข้อสาม “การถอนเงิน” ผู้ถือยูนิต ลิงค์ สามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนได้ แต่ต้องมียอด “คงเหลือ” ของมูลค่าเงินลงทุนไว้จำนวนหนึ่ง โดยจะต้องเพียงพอสำหรับการหักค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมของกรมธรรม์นี้ เพื่อรักษาสถานภาพกรมธรรม์นี้ เรียกว่าป้องกันไม่ให้กรมธรรม์นี้ถูกวเนคืนก่อนครบอายุสัญญาประกัน

ทั้งนี้ การดำเนินการ ปรับเปลี่ยนการลงทุน การเพิ่ม (Top up) c-ถอนเงิน  จะมีผลต่อด้านค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วย 

ข้อสี่ “การสับเปลี่ยนกองทุนรวม” กรณีผู้ถือยูนิตลิงค์ต้องการเปลี่ยนหรือโยกกองทุนรวม จะต้องมีการแจ้งล่วงหน้า และการสับเปลี่ยนจะมีการกำหนดจำนวนครั้งของค่าธรรมเนียมฟรี หากเกินจะคิดค่าธรรมเนียมต่อครั้ง

ข้อห้า “การลดหย่อนภาษี”  ผู้ซื้อยูนิต ลิงค์ จะสามารถหักลดหย่อนได้ฉพาะ “เบี้ยส่วนคุ้มครอง” เท่านั้น ส่วนของเงินลงทุนกองทุนรวมไม่สามารถลดหย่อนได้ ขณะที่แบบประกันชีวิตทั่วไป หักลดหย่อนได้ทั้งก้อน ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

   ปิดท้ายด้วยเรื่อง ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการถือยูนิตลิงค์ ซึ่งหัวใจหลัก คือ  การเอาประกันความคุ้มครองชีวิต ซึ่งมี 3 กรณี ได้แก่ 

กรณีเสียชีวิต คุณจะได้รับผลประโยชน์ทั้งส่วนคุ้มครองตามจำนวนที่เอาประกันในกรมธรรม์และมูลค่าของเงินลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุน ในช่วงเวลานั้นๆ โดยต้องหักลบค่าใช้จ่ายต่างๆด้วย

กรณีไม่เสียชีวิต ผู้ถือยูนิตลิงค์มีอายุ 99 ปี และกรมธรรม์มีผลคุ้มครองครบถ้วนตามสัญญา และมูลค่าขายคืนของหน่วยลงทุนของกองทุนที่ลงทุน

   กรณีถอนเงินหรือเวนคืนยูนิต ลิงค์ ก่อนครบสัญญากรมธรรม์ ก็จะได้รับตามมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนที่ลงทุน หักลบค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้บริษัท

และเมื่อคุณตัดสินใจจะซื้อ “ยูนิต ลิงค์” ก็ต้องรู้ว่า คุณมีสิทธิที่ได้รับจากผู้ขายหรือตัวแทนฯ อาทิ ตารางคำนวณผลประโยชน์ ผลการประเมินเกี่ยวกับการลงทุนและระดับความเสี่ยง ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนรวมที่เลือก  สิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ภายใน 15 วันนับจากวันที่ซื้อกรมธรรม์

ขณะเดียวกัน เมื่อได้กรมธรรม์ยูนิต ลิงค์ มาจะต้องเปิดอ่านให้ครบ และจะต้องใส่ใจทั้งวิธีการลงทุนและการเลือกกองทุนกำหนดสัดส่วนการลงทุน การปรับสัดส่วนการลงทุนอัติโนมัติ วิธีการคิดคำนวณตามมูลค่าเงินลงทุนรวม  ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลการลงทุน และที่สำคัญ การแจ้งเตือนเมื่อเงินลงทุนอาจจะไม่เพียงพอกับค่าใช่จ่ายเบี้ยส่วนความคุ้มครองที่ซื้อเอาประกันไว้แล้ว จะต้องรีบทำการปรึกษากับผู้ขายด้วย เพื่อดูแลผลตอบแทนให้เป็นบวก หรือมีความเสียหายน้อยกว่าที่ควรจะเป็น

บทความอื่นที่เกี่ยวข้อง : ส่อง “กอง REIT ลงทุนอสังหาฯ” ผลตอบแทนสม่ำเสมอ หนีพิษดอกเบี้ยขาลง-โลกผันผวน

Latest

ทองคำดิ่งเหวจากแรงเทขายทำกำไร ราคาในประเทศปรับ 36 ครั้ง หลุด 3 หมื่น

สมาคมผู้ค้าทองคำ รายงานว่าการซื้อขายทองคำในประเทศวันนี้( 12 ส.ค.) ผันผวนตามตลาดต่างประเทศ หลังราคาร่วงอย่างหนักต่ำกว่าระดับ 1,900 ดอลลา์/ออนซ์  ราคาทองคำแท่งภายในประเทศในช่วงเปิดตลาดดิ่งลง 1,400 บาท ก่อนจะขึ้นลงผันผวน โดยล่าสุดเมื่อเวลา 15.20 น. ราคาทองคำในประเทศปรับแล้ว 36 ครั้ง ราคาทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 28,400 บาท และรับซื้อ 28,300 บาท...

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

73% ส่งออกทุเรียนไทยไปจีน มูลค่า 6 เดือนแรก 3.17 หมื่นล้านบาท

ไทยส่งออกทุเรียนไปยังจีนแผ่นดินใหญ่คิดเป็น 73% ของปริมาณการส่งออกทุเรียนสดทั้งหมดในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2020 อรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศระบุว่าไทยส่งออกทุเรียนไปยังจีนแผ่นดินใหญ่เป็นมูลค่าราว 1.02 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ ประมาณ 3.17 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 73% ของปริมาณการส่งออกทั้งหมดในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2020 ในช่วงเวลาเดียวกัน อรมนระบุว่าไทยส่งออกทุเรียนไปยังตลาดสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) รวม 164 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว...

เปิด 5 วิธีที่เหล่าแฮ็กเกอร์ใช้จิตวิทยาหลอกขอข้อมูลออนไลน์

การเติบโตของอินเทอร์เน็ต และพฤติกรรมการใช้งานที่ไม่ปลอดภัย เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้ใช้งานตกเป็นเหยื่อของผู้ไม่หวังดี ดังนั้นการป้องกันโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยเพียงอย่างเดียวยังไม่ใช่การป้องกันที่ดีที่สุด แต่ต้องสร้างการตระหนักรู้ของผู้ใช้งานไปพร้อมกันด้วย นางสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ เอไอเอส กล่าวว่า “ในฐานะผู้พัฒนา Digital infrastructure ของประเทศ เรามีความห่วงใยคนไทยต่อการเสี่ยงถูกโจรกรรมข้อมูล ซึ่งในปัจจุบันแฮ็กเกอร์ได้พัฒนาเล่ห์เหลี่ยมใหม่ๆ ทำให้เหยื่อหลงเชื่อและให้ข้อมูลแก่ตน โดยอาศัยหลักจิตวิทยา ความไม่รู้ หรือความประมาทของเหยื่อ ลอกเลียนแบบองค์กรหรือแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพื่อให้หลงเชื่อและกระทำการบางอย่าง อาทิ เปิดเผยรหัสผ่าน ซึ่งในทางสากลเรียกกลวิธีแบบนี้ว่า Social...

ในหลวงพระราชทานกำลังใจครม.ประยุทธ์ 2/2

ในหลวงพระราชทานกำลังใจ ครม.ประยุทธ์ 2/2 ให้มีพลังทำสิ่งถูกต้องเพื่อความสุขของประชาชน นายกฯ นัด ครม.ทั้งหมดถ่ายรูปเต็มคณะที่หน้าตึกไทยคู่ฟ้าก่อนประชุม ครม. 13 ส.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม นำคณะรัฐมนตรี (ครม.) ใหม่ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง จำนวน 7 คน เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ ณ...

Related News

ก.ล.ต. ลงโทษผู้แนะนำการลงทุนเอไอเอ ฐานยักยอกเงินลูกค้า

ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนรายนายสรพน พูลสุขโข ขณะกระทำผิดสังกัดบริษัท เอไอเอ จำกัด ฐานกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน โดยไม่นำส่งค่าเบี้ยประกันชีวิตกรมธรรม์ชีวิตควบการลงทุน (unit link) ให้บริษัทตามความประสงค์ของลูกค้าและนำเงินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ทำให้กรมธรรม์ไม่มีผลบังคับ และไม่ให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนเป็นเวลา 5 ปีนับตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับรายงานการตรวจสอบจากบริษัท เอไอเอ จำกัด และตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมพบว่า นายสรพนรับเงินค่าเบี้ยประกันชีวิต...

กสิกรไทย ออกประกันชีวิต-สุขภาพเหมาจ่าย ‘ป่วยหายห่วง’ รับโควิด-19 แพร่ระบาด

ธนาคารกสิกรไทย ต่อยอดแคมเปญ "ประกันโควิด-19" หลังประสบความสำเร็จมอบประกันโควิด-19 ฟรี มีระยะเวลาคุ้มครอง 90 วัน มีลูกค้าสนใจลงทะเบียนสมัครสิทธิ์เป็นจำนวนมากถึง 7 แสนราย  ในเดือนมี.ค.ที่ผ่านมา ล่าสุด ได้ออกบริการประกันชีวิตและสุขภาพเหมาจ่าย “ป่วยหายห่วง” เจาะกลุ่มลูกค้ารายได้น้อยและรายได้ปานกลาง  16 ล้านคน บริการประกันชีวิตละสุขภาพเหมาจ่าย “ป่วยหายห่วง” มุ่งตอบโจทย์กลุ่มประชาชนทั่วไป พนักงานบริษัท และกลุ่มฟรีแลนซ์ที่มีอายุ 21-60 ปี ที่ให้ความสำคัญกับค่าใช้จ่ายเรื่องสุขภาพมากยิ่งขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 

นิสัยทางการเงินที่เราควรเริ่มต้นหลังวิกฤติโควิด-19

5 ข้อต่อไปนี้น่าจะเป็น นิสัยทางการเงิน ที่ควรจะเริ่มต้นหลังวิกฤติโควิด-19 จบลงหรือถ้าเป็นไปได้ก็ควรที่จะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้

60+ การออมในวัยเกษียณ

เขียนโดย : เพิ่มศักดิ์ จักร์มงคลชัย รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยการลงทุน สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด การออม การลงทุน รวมถึงความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรมหรือ Mindset ของ คนวัยเกษียณ วัยที่คนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีรายได้แบบ active กันเท่าไหร่แล้ว แต่รายจ่ายจะยังคงมีอยู่ หลักๆ ก็คงจะเป็นค่าบริโภค ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเป็นหลัก และเป็นวัยที่จะต้องเริ่มส่งต่อความมั่งคั่งให้กับรุ่นต่อไปด้วย แต่เราต้องไม่ลืมว่าวัยเกษียณของคนสมัยนี้มันค่อนข้างจะยาวนานกว่าคนยุคก่อนจากความก้าวหน้าทางการแพทย์ ดังนั้น...

หุ้นประกัน ธุรกิจที่จะเติบโตไปกับกระแส New Normal

หุ้นประกัน มีโอกาสเติบโตหลังวิกฤติโควิด19 จากแนวโน้มที่คนไทยจะหันมาใส่ใจกับการบริหารการเงินส่วนบุคคลมากขึ้นรวมถึงการซื้อประกันสุขภาพ