Home Money2know Money 'แบงก์ชาติ' ไฟเขียวธนาคารพาณิชย์ จ่ายเงินปันผล ปี'63

‘แบงก์ชาติ’ ไฟเขียวธนาคารพาณิชย์ จ่ายเงินปันผล ปี’63

นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท. ได้กำหนดแนวทางการ จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563 โดยพิจารณาจากแผนบริหารจัดการเงินกองทุนและผลประเมินทดสอบ Stress Test ของสถาบันการเงิน ในช่วงปี 2563-2565 พบว่า สถาบันการเงินยังคงมีเงินกองทุนและเงินสำรองเพียงพอรองรับสถานการณ์เลวร้ายจากการระบาดของโรคโควิด-19

ประกอบกับสถาบันการเงินได้เพิ่มความระมัดระวังด้วยการทยอยตั้งสำรองและสะสมเงินกองทุนเพิ่มเติมมาโดยตลอด ทำให้ระบบธนาคารพาณิชย์มีอัตราการกันเงินสำรองถึง 1.5 เท่าของสินเชื่อด้อยคุณภาพ และมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (บีไอเอส) ที่ 19.8% ณ ไตรมาส 3 ปี 2563

อย่างไรก็ดี ในระยะข้างหน้า สถานการณ์ยังคงมีความไม่แน่นอนสูง ธปท. จึงเห็นควรมีมาตรการเชิงป้องกัน โดยให้สถาบันการเงินสามารถ จ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานของปี 2563 ได้ไม่เกินอัตราการจ่ายในปี 2562 และต้องไม่เกิน 50% ของกำไรสุทธิของปี 2563 สอดคล้องกับแนวทางของผู้กำกับดูแลสถาบันการเงินต่งประเทศหลายแห่ง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ฝากเงิน และลูกหนี้ของสถาบันการเงินในระยะยาว

- Advertisement -

นโยบายดังกล่าวจะช่วยให้ระบบสถาบันการเงินไทยเข้มแข็ง รักษาระดับเงินกองทุนให้อยู่ในระดับสูงได้อย่างต่อเนื่อง มีกันชนรองรับความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลายลง

นายรณดล กล่าวว่า ส่วนการ จ่ายเงินปันผล ในปีถัดๆไป ทางธปท.จะต้องดูแลและติดตามการจ่ายปันผลของสถาบันการเงินอย่างใกล้ชิด โดยจะนำมาพิจารณาว่าจะจ่ายปันผลได้หรือไม่ หรือจ่ายสัดส่วนเท่าไร เพราะต้องดูระดับเงินกองทุนของสถาบันการเงินเป็นหลักว่าจะสามารถรองรับเพียงพอต่อสถานการณ์ในระยะข้างหน้าหรือไม่ และการแพร่ระบาดโควิด-19 ยังคงมีอยู่ ซึ่งสถาบันการเงินจะยังต้องช่วยเหลือลูกหนี้ในช่วงต่อไป

..สุวรรณี เจษฎาศักดิ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน ธปท. กล่าวว่า เหตุผลที่สถาบันการเงินจ่ายเงินปันผลบางส่วนในปี 2563 ได้ มี 4 ด้าน คือ

  1. สถาบันการเงินยังคงมีเงินกองทุนและเงินสำรองเพียงพอ รองรับสถาณการณ์เลวร้ายจากการระบาดของโรคโควิด-19
  2. สถาบันการเงินได้เพิ่มความระมัดระวังด้วยการทยอยตั้งสำรองและสะสมเงินกองทุนเพิ่มเติมมาโดยตลอด ระบบธนาคารพาณิชย์มี Total Capital Ratio 19.8% และ NPL coverage ratio 150% ซึ่งอยู้ในระดับสูง (ข้อมูลไตรมาส 3 ปี 2563)
  3. ช่วยรักษาเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน ไว้รองรับความไม่แน่นอนสูงในระยะข้างหน้า ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ฝากเงิน และลูกหนี้ของสถาบันการเงินในระยะยาว
  4. สอดคล้องกับแนวทางของผู้กำกับดูแลสถาบันการเงินต่างประเทศหลายแห่ง

Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News