HomeMoney2knowผลสำรวจ CEO บจ.เชื่อกลุ่มท่องเที่ยว-ก่อสร้าง รายได้ปี 62 โต 6%

ผลสำรวจ CEO บจ.เชื่อกลุ่มท่องเที่ยว-ก่อสร้าง รายได้ปี 62 โต 6%

ผลสำรวจ CEO บริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ แสดงความเชื่อมั่นว่ากลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และก่อสร้างจะเติบโตขึ้น 6% ในปี 62 ประเมินจีดีพีเติบโตในระดับ 2-3% คาดส่งออกไทยครึ่งหลังปียังไม่กระเตื้อง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ทำการสำรวจความคิดเห็น CEO จาก 118 บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งคิดเป็นมาร์เก็ตแคปทั้งหมด 46% ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรากฏว่า CEO คาดว่าในช่วงครึ่งหลังของปี 62 เศรษฐกิจไทยจะเติบโตอยู่ที่ 2-3% โดยเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปีได้รับแรงสนับสนุนจากปัจจัยภายในประเทศเป็นสำคัญ ทั้งจากการลงทุนภาครัฐ เสถียรภาพทางการเมือง และการขยายตัวของนักท่องเที่ยว

ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยมีความเชื่อมโยงกับปัจจัยในต่างประเทศเป็นหลัก ได้แก่ ภาวการณ์ชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก สงครามการค้า การแข็งค่าของเงินบาทซึ่งกระทบความสามารถในการส่งออก

- Advertisement -

อย่างไรก็ตาม CEO กว่า 80% ที่ตอบแบบสำรวจ คาดว่ารายได้ของบริษัทจดทะเบียนไทยยังคงเติบโตในปี 62 และ 52% คาดว่ารายได้ปี 62 จะเติบโตมากกว่า 6% โดยเฉพาะบริษัทในหมวดการท่องเที่ยว และวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น โดย CEO เพิ่มความระมัดระวังในการขยายการลงทุนมากขึ้น แต่ 87% ของ CEO ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มแผนการลงทุนในช่วง 12 เดือนข้างหน้า

นอกจากนี้ CEO ส่วนใหญ่ประเมินว่าการส่งออกไทยในช่วงครึ่งหลังของปี 62 จะทรงตัวหรือลดลง โดยยังมีความกังวลอีกว่าเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าจะส่งผลเชิงลบต่อธุรกิจ แต่ยังเห็นว่าการยกระดับมาตรฐานด้าน ESG เป็นผลบวกต่อธุรกิจมากกว่าปัจจัยอื่น ๆ

ทั้งนี้ CEO ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ในแบบสอบถามดังนี้

1.รูปแบบการดำเนินธุรกิจ จะไม่กระจายการลงทุนไปยังธุรกิจที่ไม่มีความเชี่ยวชาญ แต่จะกระจายการลงทุนในหลายประเภท เพื่อบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนด้านใดด้านหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจให้รองรับเศรษฐกิจดิจิทัล และพัฒนาเครื่องมือในการบริหารงานให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง

2.รูปแบบด้านการเงิน จะมีการควบคุมค่าใช้จ่ายทุกด้าน และเพิ่มความระมัดระวังในการลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนในโครงการใหม่ ๆ และระมัดระวังด้านการขยายการจ้างงานเพิ่ม

3.รูปแบบด้านการเติบโตอย่างยั่งยืน คือมีนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม

4.รูปแบบการปรับแผนการตลาดใหม่จากการศึกษาพฤติกรรมลูกค้าจาก Big Data คือต้องพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการที่มีคูณค่าสูงควบคู่กับการตอบโจทย์แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้างการตลาดแบบ Demand Driven by innovation โดยเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายดิจิทัลแลตฟอร์ม และวางแผนการตลาดที่หลากหลายตามกลุ่มผู้บริโภค นอกจากนี้ยังต้องปรับกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง : “FETCO”เผยผลสำรวจหุ้นกลุ่ม “พลังงาน” ได้รับความสนใจจากนักลงทุนสูงสุด

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News