Home Money2know ธปท. เกาะติดโควิดรอบใหม่ สั่งแบงก์เร่งปรับโครงสร้างหนี้

ธปท. เกาะติดโควิดรอบใหม่ สั่งแบงก์เร่งปรับโครงสร้างหนี้

ธปท. เกาะติด โควิด รอบใหม่สั่งแบงก์เร่งปรับโครงสร้างหนี้ มั่นใจมาตรการคลังพยุงเศรษฐกิจ ชี้หนี้สาธารณะสูงไม่เสี่ยง เหตุไทยมีความน่าเชื่อถือ

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เผยแพร่รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั้งที่ 8/2563 ระบุว่า คณะกรรมการ กนง. ได้ประเมินเศรษฐกิจไทยยังเจอความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนสูงทั้งโควิด-19 ระบาดระลอกใหม่ หากระบาดรุนแรงจะกระทบมาก ควรติดตามอย่างใกล้ชิดและประเมินความเพียงพอของมาตรการภาครัฐ และเร่งให้สถาบันการเงินปรับโครงสร้างหนี้ทั้งรายย่อยและภาคธุรกิจให้เกิดผลเร็วและเร่งปล่อยสินเชื่อผ่านโครงการ เช่น การใช้กลไกการค้ำประกันสินเชื่อของบรรษัทประกันสินเชื่อ (บสย.) เพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่องที่ตรงจุดและทันการณ์ เป็นต้น

นอกจากนี้ มาตรการการคลังจะมีบทบาทสำคัญช่วยพยุงเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องในช่วงที่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังมีความไม่แน่นอนสูง โดยมั่นใจระดับหนี้สาธารณะปรับสูงขึ้นในระยะปานกลางไม่ได้สร้างความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากหนี้สาธารณะของไทยในช่วงก่อนการระบาดอยู่ในระดับต่ำ , อายุหนี้เฉลี่ยยาว 10 ปี , หนี้เกือบทั้งหมดเป็นหนี้สกุลเงินบาท และแนวโน้มอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ณ ราคาประจำปี (nominal GDP growth) สูงกว่าแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมของรัฐบาล รวมทั้งไทยมีระดับความน่าเชื่อถือที่ BBB+ และมีมุมมองความน่าเชื่อถือในระดับมีเสถียรภาพอีกด้วย

- Advertisement -

ขณะเดียวกันเห็นว่าการก่อหนี้ของภาครัฐเป็นไปเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสำคัญจะช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตและเอื้อให้แนวโน้มหนี้สาธารณะต่อจีดีพีของไทยมีความยั่งยืนได้ ซึ่งเมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวกลับมาปกติ รัฐบาลควรเพิ่มประสิทธิภาพทางการคลังผ่านการปฏิรูปการจัดเก็บรายได้และรายจ่ายเพื่อสนับสนุนความยั่งยืนทางการคลังในระยะยาวต่อไป

การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจยังคงแตกต่างกันในแต่ละภาคเศรษฐกิจและกลุ่มพื้นที่ จึงควรติดตามเครื่องชี้เศรษฐกิจเชิงลึกเพิ่มเติม เช่น รายได้ของแรงงานอาชีพอิสระนอกภาคเกษตร โดยการฟื้นตัวที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ธุรกิจบางกลุ่มมีข้อจำกัดในการเข้าถึงสินเชื่อจากความเสี่ยงด้านเครดิตที่สูงขึ้นด้วย และแม้มาตรการช่วยเหลือทางการเงินจะเพิ่มต้นทุนทางการคลังในระยะสั้น แต่จะช่วยพยุงการจ้างงาน เพิ่มสภาพคล่องให้ธุรกิจเอสเอ็มอี ลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระยะยาว ซึ่งช่วยลดต้นทุนของระบบเศรษฐกิจในระยะยาวได้

รายงาน กนง. ยังระบุอีกว่า คณะกรรมการ กนง. เห็นว่าความต่อเนื่องของมาตรการภาครัฐและการประสานนโยบายระหว่างหน่วยงานมีความสำคัญต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะถัดไป โดยนโยบายการเงินต้องผ่อนคลายต่อเนื่อง มาตรการทางการเงินและสินเชื่อควรเร่งกระจายสภาพคล่องไปสู่ผู้ที่ได้รับผลกระทบให้ตรงจุดและทันการณ์ เร่งปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เกิดผลในวงกว้าง ควรเร่งเบิกจ่ายและให้ความช่วยเหลือกลุ่มที่เปราะบางอย่างตรงจุด รวมถึงควรเร่งดำเนินมาตรการด้านสาธารณสุขเชิงรุกและจัดหาวัคซีนป้องกัน โควิด-19 ให้เพียงพอ เพื่อจำกัดผลกระทบจากการระบาดระลอกใหม่ต่อเศรษฐกิจ

อย่างไรก็ตาม กนง.ยังเห็นถึงความจำเป็นของนโยบายเพื่อปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับบริบทใหม่หลัง โควิด ที่โครงสร้างเศรษฐกิจในหลายอุตสาหกรรมได้เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการยกระดับทักษะแรงงานและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิตอล รวมถึงเร่งปรับปรุงกฎเกณฑ์ภาครัฐที่เป็นอุปสรรคต่อการปรับตัวของภาคธุรกิจ เพื่อช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างยั่งยืนในระยะยาว

Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News