HomeMoney2knowInsuranceสินเชื่อโควิด-19 ยังได้...ยังไหว

สินเชื่อโควิด-19 ยังได้…ยังไหว

เรื่อง : วันพรรษา อภิรัฐนานนท์

แม้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา รัสเซียจะประกาศตัวเป็นผู้ค้นพบวัคซีนสู้โควิด-19 รายแรก แต่องค์การอนามัยโลก (WHO) ก็เชื่อว่ามาตรการรักษาผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โคโรนาไวรัสในมนุษย์จะไม่เริ่มต้นอย่างจริงจังจนกว่าจะเป็นช่วงกลางปี 2564 ไปแล้ว เพราะฉะนั้นก็ไม่เข้าใครออกใครในเรื่องของสภาพคล่องและความตึง (ไปอีกนาน) ใครที่กำลังมองหาตัวช่วย มองหาสินเชื่อเพื่อการใช้จ่ายและการประกอบอาชีพช่วงวิกฤติโควิด-19 ตามมาเลย

หนึ่งในมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 คือ 3 โครงการสินเชื่อหลักของธนาคารรัฐที่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่า ณ ขณะนี้ก็ยังเปิดให้กู้อยู่สำหรับผู้เดือดร้อนใน 3 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มผู้มีรายได้ประจำ 2.กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ และ 3.กลุ่มเกษตรกร ตั้งแต่วันนี้-30 ธ.ค. 2563 หรือจนกว่าเงินจะหมด

 1. สินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้ประจำ
 • โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (โควิด-19) รอบที่ 2
 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด : 5 หมื่นบาท
 • อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่ 35% ต่อเดือน
 • การชำระคืน : ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยไม่เกิน 3 ปี
 • ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญา : สิ้นสุดวันที่ 30 ธ.ค. 2563 หรือจนกว่าจะเต็มวงเงิน 2 หมื่นล้านบาท
 • หลักประกัน : ต้องมีหลักประกัน โดยเป็นบุคคลค้ำประกัน 1-2 คน หรือหลักประกันประเภทอื่นที่ธนาคารกำหนด
 • คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ : มีสัญชาติไทย มีรายได้ลดลงหรือขาดรายได้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เช่น พนักงานบริษัทในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือธุรกิจบริการ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
 • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน gsb.or.th หรือคลิกที่ลิงก์ https://ln15.gsb.or.th/WEB-LN15/Confirm5.aspx
 1. สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ
 • โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
 • วงเงินสินเชื่อ : 1 หมื่นบาท
 • อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่ 10% ต่อเดือน
 • การชำระคืน : ระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน 2 ปี ปลอดการผ่อนชำระหนี้ใน 6 งวดแรก เริ่มชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในงวดที่ 7 โดยหักเงินชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้
 • ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญา : สิ้นสุดวันที่ 30 ธ.ค. 2563 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน 2 หมื่นล้านบาท
 • ไม่ต้องมีหลักประกัน
 • คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ : มีสัญชาติไทยและมีอาชีพอิสระนอกภาคการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 (เช่น พ่อค้าแม่ค้า ลูกจ้าง/รับจ้างทั่วไป ขับแท็กซี่ มัคคุเทศก์ เป็นต้น) มีรายได้ไม่เกินเดือนละ 3 หมื่นบาท
 • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน gsb.or.th หรือคลิกที่ลิงก์ https://ln15.gsb.or.th/WEB-LN15/Confirm1.aspx
 1. สินเชื่อสำหรับเกษตรกร
 • วงเงินสินเชื่อ : 1 หมื่นบาท
 • อัตราดอกเบี้ย : ดอกเบี้ยแบบ Flat Rate ในอัตรา 10% ต่อเดือน
 • การชำระคืน : กำหนดชำระคืนเงินกู้เสร็จสิ้นไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน นับแต่วันกู้โดยปลอดการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก เริ่มชำระตั้งแต่เดือนที่ 7 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้ขอกู้สามารถเลือกกำหนดชำระเป็นรายเดือน ราย 3 เดือน หรือราย 6 เดือนได้ด้วย
 • คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ : เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. เดิม เกษตรกร หรือบุคคลในครอบครัวของเกษตรกรที่ยังไม่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. กรณีบุคคลในครอบครัวเดียวกัน หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกัน สามารถพิสูจน์ได้ว่าแยกการทำกินอย่างชัดเจน และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สามารถขอสินเชื่อโครงการนี้ได้มากกว่า 1 คน
 • ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน LINE @BAAC Family เท่านั้น และรอนัดหมายทำสัญญาจากสาขา สอบถามรายละเอียด คอลล์ เซ็นเตอร์ 02-555-0555
Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News