HomeMoney2knowวิธีเพิ่มความรู้ทางการเงิน สร้างภูมิคุ้มกันให้คนไทย

วิธีเพิ่มความรู้ทางการเงิน สร้างภูมิคุ้มกันให้คนไทย

ปัญหาหนี้ในช่วงที่ผ่านมาสะท้อนว่าคนไทยยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับด้านการเงิน เพราะเมื่อเกิดวิกฤติจะทำให้คนมีหนี้เกิดปัญหาด้านชำระหนี้ตามมา ซึ่งเป็นผลมาจากขาดการวางแผนทางการเงินที่ดี หรืออาจไม่ได้วางแผนเลยด้วยซ้ำ ที่ผ่านมาหลายคนมีเงินออมน้อย หนี้สูง เป็นหนี้นาน และยังช้อปปิ้งซื้อของออนไลน์ ช้อปเพลินจนลืมตัว ใช้บัตรเครดิตจ่ายเป็นหนี้ ซึ่งบางคนเลือกจ่ายบัตรเครดิตแต่ขั้นต่ำ นั่นคือ..สิ่งที่ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะทำให้หนี้ไม่ค่อยจะลดลงแล้ว ภาระดอกเบี้ยยังมากขึ้นด้วย

ยิ่งในช่วงวิกฤติทำให้หลายคนรายได้ลดลง บางคนถึงขั้นตกงาน ทำให้เงินขาดมือ ไร้ซึ่งสภาพคล่องมาใช้จ่ายในครัวเรือน รวมทั้งไม่มีเงินมาใช้หนี้ ทำให้เกิดปัญหาใช้หนี้คืน แม้หนี้ในระบบสถาบันการเงิน จะยังมีมาตรการที่สามารถช่วยเหลือลูกหนี้ได้ เช่น พักหนี้ หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ แต่หนี้นอกระบบ กลับสร้างปัญหาซ้ำเติมยิ่งเข้าไป เพราะไม่สามารถต่อรองใด ๆ ได้ แถมทวงหนี้โหดอีกด้วย ทำให้คนขาดรายได้ไม่เงินใช้หนี้คืนเงินกู้นอกระบบ ยังกระทบไปเป็นปัญหาสังคมอื่นๆตามมาได้อีกด้วย

ความรู้ทางการเงิน คืออะไร? เป็นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงิน และมีการวางแผนทางการเงิน เพื่อให้การใช้ชีวิตไม่ติดขัด ซึ่งการวางแผนทางการเงินที่ดี จะประกอบไปด้วย จดบันทึกรายรับ เช่น เงินเดือน รายได้เพิ่มเติม , จดบันทึกรายจ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าใช้จ่ายภาษี และใช้หนี้คืน เป็นต้น , แบ่งสัดส่วนเงินออม เพื่อเก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉินจำเป็น และ เงินลงทุน เพื่อให้เงินมีดอกผลงอกเงย เป็นต้น

- Advertisement -

ดังนั้น สิ่งที่จะเข้ามาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนไทยในเรื่องความรู้ทางการเงิน จะต้องเพิ่มการออม เพื่อเก็บออมเงินไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน หรือช่วงวิกฤติ ประกอบกับควรใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง ไม่ช้อปเพลินจนลืมตัว ยิ่งยุคนี้แพลตฟอร์มออนไลน์ อี-คอมเมิร์ซ กำลังบูม ทำให้คนไทยยิ่งช้อปง่าย เป็นหนี้ง่ายเช่นเดียวกัน

ขณะเดียวกันก็ต้องลดรายจ่าย ในเรื่องที่ไม่จำเป็นกับการใช้ชีวิต ลดการซื้อเครื่องดื่มไม่จำเป็น ลดซื้อสินค้าเครื่อใช้ที่ไม่จำเป็น ลดการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ขณะที่ต้องเพิ่มรายได้ หารายได้อื่น ๆ เพิ่มเติมด้วย ในช่วงเวลาที่รายได้ลด หรือต้องตกงาน เช่น หางานพาร์ทไทม์ หารายได้พิเศษ และก่อนจะกู้ ต้องเก็บออมเงินไว้สักก้อน เช่น อยากกู้ซื้อบ้าน หรือกู้ซื้อรถยนต์ ควรเก็บเงินไว้สักก้อนไว้เป็นเงินดาวน์

การมีความรู้ในเรื่องการเงิน จะช่วยทำให้คนไทยเพิ่มคุณภาพชีวิตและทำให้การเงินในอนาคตมั่นคงขึ้นจากการวางแผนทางการเงินที่ดีและรู้จักใช้เงิน ซึ่งหากมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น และวางแผนการเงินได้อย่างดีเยี่ยม จะยิ่งทำให้การตัดสินใจในเรื่องการเงิน หรือการทำบริการใด ๆ เกี่ยวกับการเงินมีความเข้าใจมากขึ้น และจะทำให้การตัดสินใจง่ายมากขึ้นด้วย

ขณะที่บริหารเงิน หรือบริหารหนี้ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น , เป็นเครื่องมือให้สามารถไปสู่เป้าหมายทางการเงินที่ตั้งไว้ได้สำเร็จ , ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำหรือก่อหนี้ที่ไม่จำเป็น , ลดความเครียดที่เกิดจากปัญหาทางด้านการเงิน , จัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายในแต่ละหมวดอย่างมีประสิทธิภาพและสมดุลจะเห็นได้ว่าการเพิ่มความรู้ความเข้าใจทางการเงิน เป็นสิ่งสำคัญมากในเรื่องการใช้ชีวิตของคนไทย เพราะการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอีกมากในอนาคต โดยเฉพาะหลังเกิดวิกฤติ ซึ่งจะทำให้เรามีบทเรียน มีประสบการณ์ไว้ใช้ในการวางแผนทางการเงิน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันการเกิดปัญหาหนี้เพิ่มเติม หลังจากสะสมจนเรื้อรังมาตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News