HomeMoney2knowOR ตั้งเป้าดัน"คาเฟ่อเมซอน"สู่แบรนด์ระดับโลก จ่อเปิดปั๊มเพิ่ม 2,500 แห่งในปี 67

OR ตั้งเป้าดัน”คาเฟ่อเมซอน”สู่แบรนด์ระดับโลก จ่อเปิดปั๊มเพิ่ม 2,500 แห่งในปี 67

OR กางแผนธุรกิจหลังยื่นไฟลิ่งขาย IPO เตรียมดันคาเฟ่อเมซอน สู่การเป็นแบรนด์ระดับโลก ตั้งเป้าเพิ่มสถานีบริการน้ำมันทะลุ 2,500 แห่งภายในปี 67 เล็งร่วมมือกับบริษัทน้ำมันชั้นนำในต่างประเทศเพื่อให้บริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชนิด JET A-1 ให้กับสายการบินสัญชาติไทยและต่างประเทศ

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยภายหลังยื่นคำขออนุญาตเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งรวมไปถึงการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ว่า บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะรักษาสถานะความเป็นผู้นำในตลาดค้าปลีกของบริษัทฯ ด้วยการดำเนินธุรกิจโดยใช้แนวคิด “ศูนย์กลางชุมชน” หรือ “Living Community”

บริษัทฯ เชื่อว่าจะทำให้ลูกค้ามีส่วนร่วมกับสถานีบริการน้ำมันของบริษัทฯ ได้มากกว่าแค่การเข้ามาซื้อสินค้าและใช้บริการ โดยบริษัทฯ ยังจะดำเนินการคัดเลือกและออกแบบรูปแบบสถานีบริการน้ำมัน และนำเสนอสินค้าและบริการ ณ สถานีบริการน้ำมันแต่ละสถานีของบริษัทฯ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการในแต่ละพื้นที่และกลุ่มประชากรที่แตกต่างกัน ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะส่งผลให้สามารถดึงดูดประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียงให้เข้ามาใช้บริการในสถานีบริการน้ำมันของบริษัทฯ และยังเป็นการเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับชุมชนโดยรอบ และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจสำหรับสถานีบริการน้ำมันของบริษัทฯ

- Advertisement -

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในระยะกลางที่จะขยายเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันในอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) ที่ร้อยละ 6.2 และมีจำนวนสถานีบริการน้ำมันรวมมากกว่า 2,500 แห่งภายในปี 2567 ด้วยการใช้รูปแบบสถานีบริการที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่และความต้องการของชุมชนโดยรอบ

บริษัทฯ ยังตั้งใจที่ใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการเลือกทำเลที่ตั้งและรูปแบบร้านค้าที่เหมาะสม โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสถานีบริการประเภท DODO คิดเป็นร้อยละ 82.2 จากจำนวนสถานีบริการน้ำมันทั้งหมด 1,911 แห่งภายในเครือข่ายสถานีบริการของบริษัทฯ ในประเทศไทย ซึ่งดำเนินการโดยผู้แทนจำหน่ายซึ่งบริษัทฯ ได้คัดเลือกอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ และความสามารถทางการเงิน

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะรักษาสัดส่วนของจำนวนสถานีบริการประเภท DODO และสถานีบริการประเภท COCO ในประเทศไทยให้อยู่ที่ประมาณร้อยละ 80.0 และร้อยละ 20.0 ตามลำดับ โดย บริษัทฯ จะยังคงแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ โดยอาศัยข้อได้เปรียบในการแข่งขันจากเครือข่ายที่กว้างขวางและองค์ความรู้ รวมถึงประสบการณ์ในตลาดค้าปลีกของบริษัทฯ เช่น การขยายเครือข่ายสถานีบริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Station) และการขยายเครือข่ายพื้นที่เชิงพาณิชย์เพื่อเป็นจุดแวะพักระหว่างการเดินทาง (Rest Area) ในสถานีบริการตามเส้นทางที่สำคัญในประเทศไทย

นอกจากนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรักษาตำแหน่งความเป็นผู้นำในตลาดพาณิชย์ โดยการเป็น Energy Solution Provider ที่ครอบคลุมให้กับลูกค้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่หลากหลาย ให้คำแนะนำในทางเลือกของผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และให้บริการอย่างครบวงจร รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

ในการนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายเครือข่ายการให้บริการด้านอากาศยานโดยการเข้าเป็นพันธมิตรกับบริษัทน้ำมันชั้นนำในต่างประเทศเพื่อที่จะให้บริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชนิด JET A-1 ให้กับสายการบินสัญชาติไทยและต่างประเทศที่ท่าอากาศยานในต่างประเทศ อีกทั้ง เพื่อรักษาสถานะความเป็นผู้นำในประเทศ บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพด้วยระบบดิจิทัล ตัวอย่างเช่น การใช้ระบบ E-Aviation Refuel Ticketing สำหรับการรวบรวมข้อมูลการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชนิด JET A-1 และข้อมูลลูกค้า ณ ท่าอากาศยานที่บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการอยู่ 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะใช้ข้อได้เปรียบในการแข่งขันจากความสำเร็จของธุรกิจร้านคาเฟ่อเมซอนในประเทศไทยเพื่อขยายธุรกิจไปในระดับโลก โดยบริษัทฯ จะพิจารณาให้สิทธิมาสเตอร์แฟรนไชส์สำหรับธุรกิจร้านคาเฟ่อเมซอนแก่ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียง รวมถึงมุ่งดำเนินกิจการร่วมค้าหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนกับผู้ประกอบการท้องถิ่น ซึ่งในปี 2559 บริษัทฯ ได้เปิดร้านคาเฟ่อเมซอนสาขาแรกในประเทศญี่ปุ่น โดยการเข้าทำสัญญาแฟรนไชส์กับผู้ประกอบการท้องถิ่น และ ได้มีการเปิดร้านคาเฟ่อเมซอนสาขาแรกในประเทศโอมาน

บริษัทฯได้เข้าทำสัญญาแฟรนไชส์หลักกับ Ahlain International LLC (ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทน้ำมันแห่งชาติในประเทศโอมาน) ในปี 2561 และได้มีการเปิดร้านคาเฟ่อเมซอนสาขาแรกในเมืองหนานหนิง ประเทศจีนในปี 2562 ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อว่าการเริ่มขยายกิจการไปสู่ตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออกจะเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายธุรกิจร้านคาเฟ่อเมซอนในระยะยาวเพื่อก้าวสู่ความเป็นแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักในระดับสากล

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News