ปิดลงทะเบียน ขอบคุณครับ

“สู้ๆพายุเศรษฐกิจโลก2020 มองวิกฤติ เห็นโอกาสในตลาดหุ้นไทย”

เมื่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย ต้องเผชิญกับภาวการณ์เติบโตที่ชะลอตัวซึ่งเกิดจากปัจจัยเสี่ยง ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลก ก่อให้เกิดทั้งโอกาสและการดับสูญของธุรกิจต่างๆ
ในส่วนของตลาดหุ้นไทยในปี 2020 ต้องเผชิญกับวิกฤติและโอกาสในด้านใดบ้าง นักลงทุนควรเตรียมพร้อมรับมืออย่างไร และตลาดหลักทรัพย์ฯ มีแผนพัฒนาตลาดทุนไทยอย่างไรในปี 2020

เปิดประสบการณ์ใหม่ รับศักราช 2020

Live Talk On Stock Market
@TRUE DIGITAL PARK
วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 13.30-16.30 น.

[forminator_form id=”19907″]