Business​ Today​ Academy

หลักสูตรการสร้างระบบคิด “เชิงนวัตกรรม” เพื่อทรานส์ฟอร์มธุรกิจ

Innovative Thinking System for Business Transformation

ความคิดเชิงนวัตกรรมเกิดขึ้นได้ทุกวัน  แต่ส่วนใหญ่แล้วเกิดขึ้นและหายไปโดยไม่ได้ถูกนำมาปรับใช้ในผลิตภัณฑ์หรือการบริการ  การมีความคิดเชิงนวัตกรรมเป็นเรื่องยาก แต่การทำให้ความคิดเหล่านั้นติดตลาดและใช้ได้จริงในธุรกิจเป็นเรื่องที่ยากกว่ามาก  ระบบความคิดเชิงนวัตกรรม (ITS) เป็นชุดเครื่องมือที่พิสูจน์แล้วว่าช่วยให้คนทั่วไปสร้างความคิดเชิงนวัตกรรมได้ ทำให้ความคิดสมบูรณ์ และช่วยแปลงความคิดนั้นสู่การปฏิบัติได้จริง  ITS ถูกคิดค้นขึ้นในประเทศญี่ปุ่นและใช้ในองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อช่วยสร้างทักษะทางความคิดของคนในองค์กรและผลักดันธุรกิจขององค์กร  กรณีสำเร็จตัวอย่างนั้นพบได้ในประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา จีน อินเดีย ฟิลิปปินส์ และไต้หวัน เป็นต้น  ITS ได้ถูกนำไปปรับใช้สำหรับการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ การสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ การปรับปรุงกระบวนการ การสร้างทักษะทางความคิดในบริษัทต่าง ๆ เช่น ฮอนด้า NYK บริดจสโตน ชูบุอิเล็กทริกส์พาวเวอร์ และบริษัทอื่น ๆ อีกมากมาย

 • หลักสูตรเดียวที่จะเปลี่ยน “ไอเดีย” เป็น “นวัตกรรมทำเงิน”
 • หลักสูตรเดียวที่พัฒนาทักษะวิธีคิดเพื่อสร้าง “นวัตกรรมทางความคิด”
 • หลักสูตรเดียวที่คุณมั่นใจได้ว่า จะแก้โจทย์ธุรกิจในยุค Digital Disruption ได้ด้วยวิธีคิด “เชิงนวัตกรรม”

Day 1 : Divergence Part 1 ภาพรวมการพัฒนาความคิดเชิงนวัตกรรม สร้างความคิดและปฏิบัติ ด้วยเครื่องมืออันทรงพลัง 3 ชุด

Day 2: Divergence Part 2 วิธีการดึงความคิดสร้างสรรค์ด้วยเครื่องมือดึงความคิดสร้างสรรค์ 4 ชุด (O-Q-L-A)

Day 3 : Convergence (Idea Screening + Idea Polishing) กลั่นกรองความคิดให้เป็นรูปร่างชัดเจนและขัดความคิดให้ชัดเจน

Day 4 : Implementation (Idea Screening + Idea Polishing) สร้างความพร้อมเพื่อนำไปปฏิบัติจริง บริหารจัดการองค์ประกอบและเงื่อนไขที่จะนำพาความคิดเชิงนวัตกรรนี้ไปสู่ความสำเร็จ

วิทยากร :

 1. อ. สุธี พนาวร, Certified Trainer: Cross Cultural Management, Innovative Thinking System, Leadership for Society Program
 2. นาวี เข้มข้น ที่ปรึกษาทางธุรกิจ เชี่ยวชาญด้าน Strategic Development และ Business Process Improvement, Certified Six Sigma Black Belt.
 3. ดร.รมิดา จุภาธนกุล, Lecturer, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Doctor of Philosophy.

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้ประกอบการที่กำลังมองหาเครื่องมือเพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจให้ตอบโจทย์นวัตกรรมใหม่ๆในอนาคต
 • ผู้บริหารที่กำลังมองหาเครื่องมือที่ใช้แก้ปัญหา ขั้นตอนที่ยุ่งยาก ให้เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ
 • กลุ่มบริษัท Startups ที่ต้องการหาไอเดียใหม่ๆในการทำธุรกิจ
 • กลุ่มที่ต้องการเรียนรู้เทคนิคในการสร้างความคิดสร้างสรรค์
 • เครื่องมือที่ช่วยให้มั่นใจว่าแนวคิดที่เป็นนวัตกรรมสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงกับธุรกิจ
 • นักวิจัยที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อนำไปสู่ทิศทางการวิจัยและการพัฒนา

*ผู้เข้าอบรมรุ่นละไม่เกิน40คนเท่านั้น


 1. Innovative Thinking System
 2. for Business Transformation
 3. คอร์สเรียน 4 สัปดาห์ (ทุกวันเสาร์)
 4. เริ่มตั้งแต่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
 5. สถานที่ Sofinspace Siam Square Soi. 1
 6. เวลา 9.00-17.00 น.

[forminator_form id=”17037″]