HomeEditor's PickSCB ไตรมาสสามกำไร 1.48 หมื่นล้าน ตั้งสำรองเพิ่ม9.1พันล้าน

SCB ไตรมาสสามกำไร 1.48 หมื่นล้าน ตั้งสำรองเพิ่ม9.1พันล้าน

ธนาคารไทยพาณิชย์และบริษัทย่อย (SCB) กำไรสุทธิไตรมาส 3 ปี 2562 จำนวน 14,798 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากกำไรสุทธิจากการดำเนินธุรกิจปกติจำนวน 10,484 ล้านบาทและกำไรพิเศษ จากการขายหุ้นในบริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำนวน 11,644 ล้านบาท

ในไตรมาสน้ีธนาคารได้ตั้งสำรองเพิ่มเติม 9,100 ล้านบาทจากสำรองปกติ 6,173 ล้านบาท รวมเป็นเงินสำรอง 15,273 ล้านบาท

สำหรับ 9 เดือนแรกของ ปี2562 ธนาคารมีกำไรสุทธิ 34,930 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

- Advertisement -

สิ้นเดือนก.ย. 2562 อัตราส่วนหนี้ด้อยคุณภาพเพิ่มเป็น 3.01% จาก 2.77% ณ เดือนมิ.ย.2562 เป็นผลมาจากความผันผวนของเศรษฐกิจ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562 (ก่อนสอบทาน)

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News