HomeCOVID-19กบง.อนุมัติ4มาตรการลดผลกระทบไวรัสโควิด-19 "คืนค่าประกันมิเตอร์-ตรึงค่าไฟฟ้า"

กบง.อนุมัติ4มาตรการลดผลกระทบไวรัสโควิด-19 “คืนค่าประกันมิเตอร์-ตรึงค่าไฟฟ้า”

กระทรวงพลังงานชงครม. 4 มาตรการช่วยเหลือ เพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 “คืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า-ตรึงค่าไฟฟ้า3เดือน-ขยายเวลาชำระค่าไฟฟ้า-นำเงินกองทุนมาใช้สร้างงาน” คาดมีเงินหมุนเวียนในระบบ 4.5 หมื่นล้านบาท

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รีชัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่าคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) อนุมัติ 4 มาตรการเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการและประชาชนที่รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัว

ทั้ง 4 มาตรการ คาดว่าจะช่วยสร้างเงินหมุนเวียนในระบบได้ราว 4.5 หมื่นล้านบาท ดังนี้

- Advertisement -

1. การคืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าที่มีอยู่ 21.5 ล้านครัวเรือน ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก คิดเป็นวงเงินในระบบรวมประมาณ 3 หมื่นล้านบาท โดยเงินประกันตั้งแต่ 300-6,000 บาท/มิเตอร์ และจะทยอยคืนตั้งแต่รอบบิลสิ้นเดือน มี.ค.นี้ ซึ่งจะทำให้มีเงินหมุนเวียนกลับเข้าสู่ระบบราว 3 หมื่นล้านบาท

2.การตรึงค่าไฟฟ้าในอัตราราว 3.50 บาท/หน่วย เป็นเวลา 3 เดือนระหว่างเดือนเม.ย.-มิ.ย. จากปัจจุบันที่ค่าไฟฟ้าอยู่ที่ 3.64 บาท/หน่วย ซึ่งจะมาจากการตรึงค่าไฟฟ้าอัตราโนมัติ (เอฟที) ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในระดับปัจจุบันที่อยู่ -11.60 สตางค์/หน่วย ออกไปอีก 2 เดือนจากที่จะสิ้นสุดในเดือนเม.ย.นี้

ทั้งนี้ การไฟฟ้า 2 แห่ง คือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จะช่วยอีก 11.60 สตางค์/หน่วย รวมเป็นวงเงินช่วยเหลือ 1 หมื่นล้านบาท

3.การขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้าเป็นเวลา 2 รอบบิล ในเดือน เม.ย.-พ.ค.สามารถขยายระยะเวลาชำระค่าไฟฟ้าได้ 6 เดือน สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่อยู่อาศัย ,กิจการขนาดเล็ก และกลุ่มโรงแรม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กระทบต่อภาคการท่องเที่ยว

4.กระทรวงพลังงานจะนำเงินเบื้องต้นจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ในวงเงินราว 4 พันล้านบาท และจะรวมกับกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานอื่น เพื่อนำเงินดังกล่าวมากระตุ้นการใช้จ่ายด้วยการเร่งสร้างงาน เช่น การขุดบ่อบาดาล รอกคลอง ตลอดจนเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง

นอกจากนี้ จะมีการนำกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาช่วย โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมัน (กบน.) จะมีการหารืออีกครั้ง

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News