HomeEditor's Pickศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 5: 4 สั่งโหวตร่างพ.ร.บ.งบประมาณ 63ใหม่

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 5: 4 สั่งโหวตร่างพ.ร.บ.งบประมาณ 63ใหม่

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้สภาโหวคร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2563 ใหม่ ในวาระ 2-3 

มติของศาลรัฐธรรมนูญให้สภาโหวตใหม่ ถือเป็นการ “ปลดล็อก”ให้กับรัฐบาล ในการใช้จ่ายงบปะมาณปี 2563 ที่ล่าช้ามานานกว่า 4 เดือน

ก่อนหน้านี้ นายชวน หลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งความเห็นของ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) สังกัดรัฐบาล 90 คน ให้ตีความกรณีการเสียบบัตรลงคะแนนแทน เพื่อขอให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยใน 3 ประเด็น คือ

- Advertisement -

1.กระบวนการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 2563 ขัดหรือแย้งกับหลักการการออกเสียงลงคะแนนตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 120 หรือไม่

2.หากมีปัญหา จะทำให้ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 2563 ตกไปทั้งฉบับ หรือเฉพาะมาตราที่มีปัญหา และกรณีนี้จะถือว่าสภาพิจารณาร่างกฎหมายนี้ไม่เสร็จภายใน 105 วัน ตามมาตรา 143 วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญหรือไม่

3.จะดำเนินการในแต่ละกรณีต่อไปอย่างไร

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News