Home BT News สรุป 8 ข้อควรรู้อะไรทำได้-ไม่ได้หลังประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน สู้โควิด-19 ปิดต่างชาติเข้าประเทศทุกช่องทาง ไม่มีเคอร์ฟิว

สรุป 8 ข้อควรรู้อะไรทำได้-ไม่ได้หลังประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน สู้โควิด-19 ปิดต่างชาติเข้าประเทศทุกช่องทาง ไม่มีเคอร์ฟิว

ตามที่ได้มีการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 26 มีนาคา 2563 นายกรัฐมนตรีออก 16 ข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการ โดย Business Today สรุป 8 ข้อที่ประชาชนควรทราบ และประกาศฉบับเต็ม 16 ข้อมาไว้ดังนี้

1. ห้ามประชาชนเข้าพื้นที่เสี่ยง หรือสถานที่ที่มีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโรคโควิด-19 ตามมติ ครม. วันที่ 17 มีนาคม 2563 หมายถึง สนามมวย สนามกีฬา สนามม้า ผับ สถานบันเทิง สถานบริการ นวดแผนโบราณ และ โรงมหรสพ

2. ปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรค โดยให้ผู้ว่าฯแต่ละจังหวัดกำหนดตามความเหมาะสม แต่อย่างน้อยให้ปิด สนามมวย สนามกีฬา สนามม้า ผับ สถานบันเทิง สถานบริการ นวดแผนโบราณ และ โรงมหรสพ

- Advertisement -

สำหรับสถานที่อื่น เช่น แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ พิพิธภัณฑ์สถาน ห้องสมุด ศาสนาสถานให้พิจารณาปิดบางส่วนหรือปิดทั้งหมดตามความเหมาะสม

3. การปิดช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักร ทุกช่องทางทั้ง ทางบก ทางเรือ ทางอากาศ สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางข้ามแดน ยกเว้น ขนส่งสินค้าข้ามประเทศ คนขับรถขนส่งข้อมประเทศ ทูต กงสุล ผู้แทนรัฐบาลประเทศอื่น ๆ ผู้ที่มีใบอนุญาตทำงานในไทย และผู้ที่มีสัญชาติไทยในต่างแดน ที่มีใบรับรองแพทย์

4. ห้ามกักตุนสินค้า ทั้ง ยา เวชภัณฑ์ อาหาร น้ำดื่ม หรือสินค้าอื่นที่จำเป็นต่อการอุปโภค-บริโภคประชำวัน

5. ห้ามชุมนุม โดยห้ามมิให้มีการรวมตัว ทำกิจกรรม ในสถานทีแออัด

6. การเสนอข่าว ห้ามเสนอข่าวเท็จที่ทำให้ประชาชนหวาดกลัวหรือเจตนาบิดเบือนข่าว

7. มาตรการเกี่ยวกับการออกนอกราชอาณาจักร ให้กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย และสํานักงานตํารวจแห่งชาติเข้มงวดในการตรวจลงตราหรือออกวีซ่าหรืออนุญาต ให้ชาวต่างประเทศซึ่งมิได้มีกิจการงานปกติหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรยังคงอยู่ในราชอาณาจักร บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยหรือไม่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรซึ่งประสงค์จะเดินทางออก นอกราชอาณาจักรจะได้รับการอํานวยความสะดวกในการเดินทางโดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน โรคตามที่ทางราชการกําหนด มาตรการป้องกันโรค

8. มาตรการป้องกันโรค ให้มีมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกําหนดเพื่อใช้ ปฏิบัติเป็นการทั่วไป หรือใช้ในกรณีผ่อนผันหรือยกเว้นการปฏิบัติตามข้อกําหนดนี้ ดังนี้

  • 1. ให้ทําความสะอาดโดยการเช็ดทําความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้อง ก่อนการจัดกิจกรรม และให้กําจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
  • 2. ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ ผู้ร่วมงาน ผู้ร่วมกิจกรรม ลูกจ้าง ผู้ใช้บริการสวม หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
  • 3. ให้บุคคลตาม ข้อ 2 ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ เจลหรือน้ํายาฆ่าเชื้อโรค
  • 4. ให้บุคคลตาม ข้อ 2 เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อยหนึ่งเมตรเพื่อป้องกันการ ติดต่อสัมผัส หรือแพร่เชื้อโรคทางฝอยละอองน้ําลาย
  • 5. ให้ควบคุมจํานวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลาในการทํากิจกรรมให้สั้นลง เท่าที่จําเป็นโดยถือหลักการหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน

เจ้าหน้าที่อาจเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ นํามาตรการคุมไว้สังเกตหรือมาตรการกักกันตัวอย่างน้อย ๑๔ วันตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อมาใช้แก่ บุคคลบางประเภทหรือบางคนได้ตามความจําเป็น

โดยประกาศดังกล่าวมีส่วนของการเตรียมความพร้อมรับมือในสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น มาตรการพึ่งปฏิบัติ ทั้งหมด 16 ข้อ

นพฤทธิ์ กมลสุวรรณhttps://businesstoday.co/author/noparit/
ผู้ประกาศข่าว / ผู้สื่อข่าว Money2Know , Business Today Thai

Latest

จีนแซงสหรัฐ ครองแชมป์สตาร์ทอัพยักษ์ใหญ่ของโลก

จีนแซงหน้าสหรัฐอเมริกาในฐานะประเทศที่มีบริษัทสตาร์ทอัพยูนิคอร์น หรือ บริษัทที่มีมูลค่าธุรกิจมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ ที่ใหญ่ที่สุดในโลกจำนวน 4 ใน 5 ราย สถาบันวิจัยฮูรุน (Hurun Research Institute) ของจีนระบุว่าสหรัฐอเมริกาและจีนมีบริษัทสตาร์ทอัพยูนิคอร์นคิดเป็น 79% ของจำนวนบริษัทสตาร์ทอัพยูนิคอร์นที่เป็นที่รู้จักจำนวน 586 บริษัททั่วโลก โดยมีมูลค่าธุรกิจรวมกันทั้งหมดคิดเป็น 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ บริษัทสตาร์ทอัพยูนิคอร์นสี่อันดับแรกที่มีมูลค่าธุรกิจสูงที่สุดของโลกตามรายงานของฮูรุนล้วนเป็นบริษัทสัญชาติจีนทั้งหมด อันดับที่หนึ่ง คือ บริษัทแอนท์กรุ๊ป (Ant...

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

[wd_hustle id=”Newsletter-1″ type=”embedded”/]

ก.ล.ต. เตือนศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อหุ้นเพิ่มทุน W

ก.ล.ต. ขอให้ผู้ถือหุ้นบริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) (W) ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม โดย W จะนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นเพิ่มทุนไปรับโอนกิจการ ร้าน DOMINO’S PIZZA ในประเทศไทย มูลค่ารวม 426 ล้านบาท ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า มูลค่าไม่เหมาะสม และเงื่อนไขการชำระเงินและการคิดดอกเบี้ยที่ไม่เป็นธรรม เนื่องจากคณะกรรมการ W มีมติให้บริษัท โดมิโน่...

ราคาทองคำเดินหน้าทุบสถิติสูงสุด จากความตึงเครียดสหรัฐ-จีน

ราคาทองคำทะยานขึ้นในช่วงเปิดตลาดเอเชีย ทำสถิติสูงสุดตลอดกาล (all-time high) ครั้งใหม่ เหนือระดับ 2,020 ดอลลาร์/ออนซ์ ราคาทองคำได้รับแรงหนุนจากหลายปัจจัย ทั้งค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่า ทำให้ราคาถูกลงสำหรับผู้ถือครองเงินสกุลอื่น และการแพร่ระบาดโควิด-19 รอบ 2 ที่เริ่มเกิดขึ้นในหลายประเทศ อีกทั้งได้รับแรงหนุนจากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐ-จีน จากการทบทวนข้อตกลงกการค้า ในช่วงเปิดตลาดเช้า ราคาทองคำในตลาดเอเชียขยับขึ้นจากเมื่อคืนในตลาดนิวยอร์ก โดยสัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. พุ่งขึ้น...

โกดังเลบานอนระเบิด ครั้งใหญ่ มีผู้บาดเจ็บจำนวนมาก-ความเสียหายกระจายวงกว้าง

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงาน เหตุการณ์ โกดังเลบานอนระเบิด มีรายงานเบื้องต้นว่า รัฐมนตรีสาธารณสุขเลบานอน ระบุว่า มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากและเกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง หลังจากมีผู้ถ่ายคลิปกลุ่มควันสูงพุ่งเหนือจุดเกิดเหตุและเกิดการระเบิดระลอกที่ 2 ขึ้น สูงหลายร้อยเมตรในกรุงเบรุต เมืองหลวงของประเทศ สำนักข่าวรอยเตอร์ อ้างอิงรายงานของสำนักข่าวท้องถิ่นในเลบานอน และแหล่งข่าวด้านความปลอดภัย ระบุว่า การระเบิดครั้งนี้อยู่ในส่วนของท่าเรือและจุดเกิดเหตุเป็นโกดังเก็บสินค้า โดยเบื้องต้นยังไม่ได้ระบุสาเหตุของการระเบิด What a massive explosion!!Our hearts and...

Related News

ศบค. ขยายเวลาต่ออายุ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน อีก 1 เดือน

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือ (ศบค.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน มีมติต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก 1 เดือน จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่ 31 ก.ค. 2563 นี้ ขยายออกไปเป็น สิ้นสุดในวันที่ 31...

ราชกิจจาฯ ประกาศ มาตรการผ่อนคลายระยะ 5 – ต่อ พรก.ฉุกเฉิน มีผลบังคับใช้

ราชกิจจานุเบกษา ออกความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 11) ถึงข้อกำหนด มาตรการผ่อนคลายระยะ 5 ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปเป็นคราวที่ 3 จนถึงวันที่ 31 ก.ค. 2563 ตามรายละเอียดของ ประกาศราชกิจจานุเบกษา นั้น โดยที่รัฐบาลเห็นว่าการยังคงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในคราวนี้แตกต่างจากคราวที่ผ่านมาคือ มิได้มุ่งที่จะห้ามการเปิดใช้สถานที่หรือการจำกัดกิจกรรมใดๆ...

ครม.อนุมัติต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน-คลายล็อกเฟส 5 นายกฯ ย้ำเหตุผลป้องกันระบาดซ้ำ

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีมติต่ออายุ พรก.ฉุกเฉิน หรือ พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งจะครบกำหนดวันที่ 30 มิ.ย. นี้ ออกไปอีก 1 เดือน จนถึงสิ้นเดือนก.ค. นี้ เพื่อควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา...

ศบค.ไฟเขียว ผ่อนคลายระยะ 5 พร้อมต่ออายุ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน 1 เดือน

นายกฯ เผย ศบค.ชุดใหญ่ เห็นชอบต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 1 เดือน ชี้ไม่กระทบเศรษฐกิจ ชงครม. พรุ่งนี้ พร้อมไฟเขียว ผ่อนคลายระยะ 5 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ว่าที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่วันนี้ (29 มิ.ย.) มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของสภาความมั่นคงแห่งชาติ...

สมช.เสนอ ศบค.ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 1 เดือน ยันไม่มีนัยทางการเมือง

สมช. เสนอ ศบค.ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 1 เดือน คุมโรคต่อเนื่อง หลังคลายล็อกเฟส 5 ยันไม่มีนัยทางการเมือง ชี้ยกเลิกก่อนกำหนดได้ถ้าสถานการณ์ดีขึ้น พร้อมชงเปิดให้นักธุรกิจบางประเทศเข้าไทยได้ พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. กล่าวภายหลัง การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณามาตรการผ่อนปรนการบังคับใช้มาตรการในการป้องกัน และยับยั้งการแพร่ระบาดโควิด-19 ว่า ที่ประชุมเห็นพ้องต่อขยายเวลา การบังคับใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน...