HomeCOVID-19How to... ใช้บริการ "ผับ-บาร์-คาราโอเกะ-อาบอบนวด" ยุคโควิด-19

How to… ใช้บริการ “ผับ-บาร์-คาราโอเกะ-อาบอบนวด” ยุคโควิด-19

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) กล่าวว่า กิจการ/กิจกรรม ที่ได้รับการ ผ่อนคลายระยะที่ 5 เป็นกิจการ/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงมาก ซึ่ง ศบค. รับฟังทุกเสียงของผู้ที่เดือดร้อน โดย 5 กิจการ/กิจกรรมที่มีการร้องขอเพื่อให้เปิดคือ

1) การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา โดยจะมีการเปิดทั้งหมดทั้งของรัฐเอกชนในวันที่ 1 กรกฎาคม นี้

2) ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมิวนิตี้มอลล์ เปิดได้ทุกแห่งโดยไม่จำกัดเวลา ให้กลับไปในรูปแบบเดิมทั้งหมด

- Advertisement -

3) สถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ โดยจะมีการตรวจใบอนุญาตผู้ประกอบการสถานบริการ ที่มีการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม มีการจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ อนุญาตให้ขายในเวลา 11.00-14.00 . และ 17.00-24.00 . และมีการแสดงดนตรี บันเทิง เต้นรำ ฉายภาพวีดิทัศน์ในคาราโอเกะ ซึ่ง มท. สตช. วธ. สธ. จะออกคู่มือเกณฑ์ปฏิบัติและประเมินความพร้อมอีกครั้ง

มาตรการควบคุมหลัก คือ

 1. เปิดให้บริการได้ไม่เกิน 24.00 . เป็นเวลาเดียวกันทั้งหมด
 2. มีระยะยืนนั่ง 1 เมตร จำกัดผู้ใช้บริการตามขนาดพื้นที่มากกว่า 4 ตร../คน และห้ามร่วมโต๊ะกับกลุ่มอื่น
 3. พนักงานต้องสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 4. บริการจุดล้างมือให้เพียงพอ
 5. ทำความสะอาดห้องสุขา พื้นผิวสัมผัส
 6. ระยะห่างของโต๊ะควรจะมากกว่า 2 เมตร หากทำไม่ได้ให้ทำฉากกั้นความสูง 1.5 เมตร รวมทั้งต้องมีระบบระบายอากาศ ระบบหมุนเวียนอากาศที่ดี มีพื้นที่เฉพาะสำหรับการสูบบุหรี่ที่ต้องอยู่ภายนอก

ทั้งนี้ ผู้ที่จะไปใช้บริการทุกคนต้องลงทะเบียนเข้าออกสถานที่โดยแอพพลิเคชันไทยชนะ ตามมาตรการก่อนใช้บริการ

มาตรการเสริม คือ

 1. การคัดกรองเรื่องอายุ
 2. การวัดอุณหภูมิร่างกาย อาการทางเดินหายใจ
 3. ตรวจหาเชื้อโควิดกลุ่มพนักงานเป็นระยะ
 4. งดกิจกรรมส่งเสริมการขายทุกรูปแบบ ทั้งโปรโมชั่น ลดราคาขายพ่วง โฆษณาโดยพนักงานเชียร์เบียร์
 5. รวมทั้งต้องไม่ยินยอมให้ลูกค้านำสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาบริโภค
 6. ให้นั่งยืนเป็นกลุ่มได้ไม่เกิน 5 คน
 7. งดนั่งร้องเพลง เต้น หรือยินยอมให้มีการเต้นกับลูกค้า
 8. งดการเต้นนอกพื้นที่ บริเวณโต๊ะที่นั่ง
 9. หลีกเลี่ยงการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรูปแบบของเหยือก ถ้วย หรือภาชนะที่ใช้ร่วมกัน
 10. มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดครอบคลุมพื้นที่ของรัฐ เพื่อกำกับติดตาม โดยต้องบันทึกข้อมูลไว้มากกว่า 1 เดือน
 11. มีระบบพื้นที่รอคิวห่างกันมากกว่า 1 เมตร

ซึ่งมาตรการต่าง เหล่านี้เป็นการเรียนรู้จากต่างประเทศและนำมาปรับใช้  หากทำได้ดีก็จะไม่มีการติดเชื้อเหมือนกับต่างประเทศ โดยมาตรการควบคุมหลักและเสริม จะช่วยปกป้องเจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการได้ ซึ่งขอให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐในระดับจังหวัดทุกคนได้เตรียมการลงทะเบียนแอพพลิเคชันไทยชนะ และต้องมีแผนการตรวจประเมินเตรียมความพร้อมด้วย

ผ่อนคลายระยะที่ 5

4) ร้านเกมและร้านอินเทอร์เน็ต ที่ต้องมีใบอนุญาตประกอบการที่ถูกต้อง เด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี เข้าใช้บริการได้ 2 ช่วง วันจันทร์ศุกร์ เวลา 14.00 – 20.00 . วันหยุด 10.00-20.00 . อายุ 15-18 ปี เข้าใช้บริการได้ 2 ช่วง วันจันทร์ศุกร์ เวลา 14.00 – 22.00 . วันหยุด 10.00-22.00 . และอายุมากกว่า 18 ปี เข้าใช้บริการได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่ง วธ. กับ สธ. จะออกคู่มือเกณฑ์ปฏิบัติและประเมินความพร้อม โดยมาตรการควบคุมหลักคือ

 1. ต้องใส่หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 2. มีจุดบริการล้างมือให้เพียงพอ ทำความสะอาดห้องสุขา ผิวสัมผัสบ่อย
 3. จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการมากกว่า 5 ตร./คน
 4. มีการเว้นระยะนั่ง ยืน เดิน มากกว่า 1 เมตร
 5. จำกัดเวลาการให้บริการในระบบรอบละ 2 ชั่วโมง หยุดพัก 15 นาทีทำความสะอาด
 6. ใช้แอพพลิเคชันไทยชนะตรวจการเข้าออก
 7. มีกล้องวงจรปิดครอบคลุมพื้นที่ร้านโดยเก็บข้อมูลไว้มากกว่า 1 เดือน
 8. งดบริการเครื่องดื่มและอาหาร ไม่ให้มีการรวมกลุ่ม งดกิจกรรมแจกรางวัล

5) สถานประกอบกิจการ อาบอบนวด โรงน้ำชา ซึ่งมาตรการหลักคือ

 1. ต้องใส่หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ยกเว้น ขณะอาบน้ำ
 2. มีจุดบริการล้างมือเพียงพอ ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อย
 3. เว้นระยะนั่ง ยืน มากกว่า 1 เมตร ยกเว้นขณะอาบน้ำ ควบคุมไม่ให้แออัด
 4. ให้คำแนะนำลูกค้าตามมาตรการก่อนใช้บริการทุกราย
 5. ทุกคนที่ไปใช้บริการต้องลงทะเบียนเข้าออกสถานที่ด้วยแอพฯ ไทยชนะ หรือจดบันทึกรายงานแทนได้
 6. มีการตรวจหาเชื้อโควิดในกลุ่มพนักงานเป็นระยะ พร้อมกับการเฝ้าระวังโรคอื่น

ส่วนมาตรการเสริม คือ ดูแลอุณหภูมิร่างกาย ระบบระบายอากาศ ติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่ส่วนรวมของร้านเพื่อติดตามกำกับบันทึกข้อมูลในช่วงเวลามากกว่า 1 เดือน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : ศบค. เคาะร่าง ผ่อนคลายระยะที่ 5 เปิด “ผับ-บาร์-อาบอบนวด” มีผล 1 ก.ค. นี้

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News