HomeCOVID-19กปน.แนะตรวจใบแจ้งหนี้ "ส่วนลด COVID-19" ลดค่าน้ำประปา 3% นาน 3 เดือน

กปน.แนะตรวจใบแจ้งหนี้ “ส่วนลด COVID-19” ลดค่าน้ำประปา 3% นาน 3 เดือน

กปน.ลดค่าน้ำประปา 3% ให้ผู้ใช้น้ำทุกประเภท เป็นเวลา 3 เดือน โดยไม่ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ ดูจากใบแจ้งหนี้จะระบุ “ส่วนลด COVID-19”

การประปานครหลวง (กปน.) แจ้งว่าจะลดค่าน้ำประปา 3% เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19 )ให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภท

สำหรับใบแจ้งค่าน้ำประปาของเดือนพฤษภาคม มิถุนายน และกรกฎาคม 2563 ซึ่ง กปน. จะให้ส่วนลดค่าน้ำประปากับผู้ใช้น้ำทุกราย 3 % ทันที โดยไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์นี้

- Advertisement -

กปน. จะแจ้งส่วนลดค่าน้ำประปา 3% ในใบแจ้งค่าน้ำประปาของเดือนพฤษภาคม มิถุนายน และกรกฎาคม 2563 ซึ่งจะมีข้อความว่า “ส่วนลด (COVID-19)” ตามด้วยส่วนลดค่าน้ำประปาในเดือนนั้น

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MWA call center โทร.1125 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ ทาง Line Official Account : การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority – MWA)

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News