HomeCOVID-19เปิดข้อเสนอเอกชนปลด"ล็อกดาวน์" คนไทยต้องปรับพฤติกรรม-ทยอยเปิดเมือง

เปิดข้อเสนอเอกชนปลด”ล็อกดาวน์” คนไทยต้องปรับพฤติกรรม-ทยอยเปิดเมือง

ขณะที่กระแสเรียกร้องให้รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) เริ่มมีมากขึ้น โดยรัฐบาลเตรียมพิจารณาในสัปดาห์หน้าใน 2 ทางเลือก คือ ผ่อนคลายบางมาตรการ หรือ ขยายเวลาการบังคับใช้พรก.ฉุกเฉินออกไปอีกระยะ

ในขณะที่กระแสเรียกร้องมีมากขึ้นจากผลกระทบที่เกิดขึ้น คณะท่ีปรึกษาด้านธุรกิจเอกชนในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนํา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ได้มีการพิจารณาแนวทางการ “เปิดเมือง” เพื่อเตรียมเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณา

คณะที่ปรึกษาฯ ระบุว่าหลังจากที่ภาครัฐดำเนินมาตรการปิดเมืองและมาตรการอื่นอย่างเข้มข้นจนจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่องและอย่างมีนัยสำคัญ

- Advertisement -

ความท้าทายต่อไปคือ การเปิดเมืองให้ภาคธุรกิจดำเนินการและให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ใกล้เคียงปกติ โดยต้องมองเรื่องสุขภาพประชาชนเป็นหลัก พร้อมกับการสร้างความสมดุลด้านเศรษฐกิจและสังคมควบคู่กันไป

คณะที่ปรึกษาฯมองว่า สิ่งสำคัญ คือ  “ประชาชนทุกคนต้องให้ความร่วมมือ เพราะหากเปิดธุรกิจแล้ว แต่ทุกคนไม่ร่วมมือกัน การระบาดของ COVID-19 ก็อาจจะกลับมาอีก”

เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการแพร่ระบาดจะไม่กลับอีกครั้ง ภาครัฐควรมีมาตรการภาคบงัคบัและคำแนะนำควบคู่กันไปโดยภาคเอกชนขอเสนอมาตรการการเปลี่ยนผ่าน (Transition Strategies) ดังนี้

มาตรการในการปรับพฤติกรรมของประชาชน

-มาตรการ Social Distancing ในทุกๆท่ี ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตรในการทำกิจกรรมร่วมกันทุกอย่าง

-ให้งดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก

-ใส่หน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้าในที่สาธารณะตลอดเวลา

-มีการตรวจวัดอุณหภูมิผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ

-การให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันการติดเชื้อและสร้างวินัยให้ประชาชนมีการดูแลสุขอนามัยที่ถูกต้อง

-ยังคงให้มีการ Work From Home อย่างน้อย 50% ทั้งในหน่วยงานราชการ และภาคเอกชน

-ปรับพฤติกรรมการใช้บริการในสถานที่ประกอบการต่าง ๆ ต้องมีการลงทะเบียนเพื่อติดตามว่าเราได้ไปสถานประกอบการที่ไหนบ้าง ( ระบบ application การลงทะเบียนผ่าน Line หรือ ระบบ Manual)

แนวทางพิจารณาการเปิดดำเนินการธุรกิจตามความเสี่ยงของสถานประกอบการ และการจัดกลุ่มพื้นที่รายจังหวัด

1.จัดกลุ่มสถานประกอบการแยกประเภทตามความเสี่ยงของแต่ละแห่ง

2.จัดกลุ่มพื้นที่แยกตามสถานการณ์การระบาดของโรคเป็น 3 กล่มุ ได้แก่ เสี่ยงต่ำ เสี่ยงปานกลางและเสี่ยงสูง

กระบวนการอนุญาต และติดตาม

สาหรับการอนุญาตสถานประกอบการนั้น ภาคเอกชนโดยความร่วมมือกับ นักวิชาการด้านการควบคุมโรคจะร่วมมือกันในการจัดทำเกณฑเ์พื่อจัดระดับความเสี่ยงของสถานประกอบการเป็น 3 ระดับ และแต่ระดับมีมาตรการที่แตกต่างกัน

ระยะเวลาดำเนินการ

ขั้นตอนของการเปิดธุรกิจ ให้ทดลองเปิดในจังหวัดตัวอย่าง (Sandbox)ก่อนขยายผลไปจังหวัด เสี่ยงต่ำและปานกลาง รวมทั้งวางแผนงานกระบวนการอนุมัติติดตามและการบังคับใช้มาตรการอย่างเคร่งครัด

ดูรายละเอียด ข้อเสนอมาตรการสำหรับการกลับมาเปิดธุรกิจ

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News