HomeCOVID-19ใช้งบ 2.36 หมื่นล้าน อุดหนุนค่าไฟฟ้า 22 ล้านครัวเรือน เริ่มรอบบิลเดือนมี.ค.

ใช้งบ 2.36 หมื่นล้าน อุดหนุนค่าไฟฟ้า 22 ล้านครัวเรือน เริ่มรอบบิลเดือนมี.ค.

กระทรวงพลังงานคาดจะใช้งบประมาณ 23,688 ล้านบาท อุดหนุนค่าไฟฟ้า “อย่างทั่วถึง” หลังจากครม.มีมติรับทราบมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประชาชนเป็นการทั่วไป

การอุดหนุนค่าไฟฟ้าในระดับครัวเรือน มีดังนี้

มิเตอร์ไฟขนาดไม่เกิน 5 แอมป์ จะได้ใช้ฟรี 150 หน่วย/เดือน หากใช้เกินจะได้รับการดูแลให้ใช้ฟรีเช่นกัน โดยปกติแล้วครัวเรือนกลุ่มนี้จะใช้ไม่เกินปริมาณ 150 หน่วย

- Advertisement -

มิเตอร์ไฟขนาดเกิน 5 แอมป์ แบ่งการอุดหนุน 3 กลุ่ม

หากใช้มากกว่าการใช้ไฟฟ้าในเดือน ก.พ. แต่ไม่เกิน 800 หน่วย ให้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่าเดือน ก.พ.

-หากใช้เกิน 800 หน่วย แต่ไม่เกิน 3,000 หน่วย ให้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่าเดือน ก.พ. บวกกับส่วนที่เกิน 800 หน่วย ซึ่งส่วนนี้จะได้รับส่วนลด 50%

-หากใช้เกิน 3,000 หน่วย ให้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่าเดือน ก.พ. บวกกับส่วนที่เกิน ซึ่งส่วนเกินนี้จะได้รับส่วนลด 30%

มาตรการอุดหนุนครั้งนี้ จะคิดในรอบบิลถัดไป พร้อมทั้งส่วนเกินที่เพิ่มขึ้นในเดือนมี.ค.ก็จะคืนให้

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่าคณะรัฐมนตรี(ครม.)รับทราบมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ใช้ไฟฟ้าประเภทที่อยู่อาศัยจำนวน 22 ล้านราย เป็นเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือนมี.ค.-พ.ค. โดยคาดว่าจะต้องใช้งบประมาณ 23,688 ล้านบาท

อ่านเพิ่มเติม เคาะมาตรการเพิ่ม !! ลดค่าไฟฟ้าส่วนต่างสูงสุด 50%-เพิ่มใช้ไฟฟ้าฟรี 150 หน่วย

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News