HomeCOVID-19เคาะมาตรการเพิ่ม !! ลดค่าไฟฟ้าส่วนต่างสูงสุด 50%-เพิ่มใช้ไฟฟ้าฟรี 150 หน่วย

เคาะมาตรการเพิ่ม !! ลดค่าไฟฟ้าส่วนต่างสูงสุด 50%-เพิ่มใช้ไฟฟ้าฟรี 150 หน่วย

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ภายหลังการประชุมหาหรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็น ค่าไฟ เพื่อช่วยลดค่าครองชีพ อาทิ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.), การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.), การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นต้น และหน่วยงานของกระทรวงพลังงาที่เกี่ยวข้อง มีมติดังนี้

1.กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีมิเตอร์ไฟฟ้าไม่เกิน 5 แอมป์ (ประเภท 1.1) จากเดิมให้ผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มดังกล่าวฟรีไม่เกิน 50 หน่วย และขยายเพิ่มเป็น 90 หน่วย ในช่วงที่ผ่านมา โดยจะขยายเพิ่มเป็นให้ใช้ไฟฟ้าฟรีเพิ่มเป็น 150 หน่วย ซึ่งจะมีผู้ได้รับประโยชน์ 10 ล้านราย

2.กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีมิเตอร์ไฟฟ้าขนาดเกินกว่า 5 แอมป์ (ประเภท 1.2) กลุ่มดังกล่าวนี้จะมีการช่วยเหลือในการคำนวนจากจำนวนหน่วยการใช้ไฟฟ้าในเดือน .. เป็นฐานการคิดคำนวน โดยส่วนต่างจากจำนวนดังกล่าวแต่ไม่เกิน 800 หน่วย จำนวนหน่วยการใช้ไฟฟ้าส่วนต่างจาก เดือน .. จะไม่คิดค่าไฟฟ้า (ฟรี)

- Advertisement -

ขณะที่ หากกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า (ประเภท 1.2) ใช้ไฟฟ้าเกิน 800 หน่วย จะมีส่วนลดค่าใช้ไฟฟ้าส่วนต่างให้ 50%

ตัวอย่างเช่น จำนวนหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเราในเดือน ก.พ.อยู่ที่ 300 หน่วย แต่บิลค่าไฟฟ้าในเดือน มี.ค. มีอยู่ที่ 700 หน่วย ดังนั้นส่วนต่างค่าไฟฟ้าจึงมีอยู่ที่ 400 หน่วย โดยจำนวน 400 หน่วยนี้จะเป็นส่วนต่างที่ใช้ฟรี (แต่ต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 800 หน่วย)

3.กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าเกินกว่า 3,000 หน่วย โดยใช้เดือน .. เป็นฐานการคิดคำนวน จะมีส่วนลดส่วนต่างให้ 30% ของปริมาณไฟฟ้าที่เกินจากฐานเดือน ก.พ.

โดยมาตรการดังกล่าวจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 21 เม.ย. 2563 ต่อไป

ทั้งนี้ จะมีประชาชนผู้ได้ประโยชน์จากมาตรการดังกล่าวราว 20 ล้านราย และมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือน มี..-.. 2563 สำหรับกรณีที่มีการชำระค่าไฟฟ้าไปแล้วนั้นจะมีการหักคืนให้ในบิลค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป

อย่างไรกตาม ก่อนหน้านี้มาตรการช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานมีมาตรการต่างๆดังนี้ การคืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า, การตรึงค่า FT ออกไปอีก 4 เดือน และ มาตรการลดค่าไฟฟ้า 3%

ก่อนหน้านนี้ร่วมกับ 2 การไฟฟ้า คืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า การตรึงค่า FT ออกไป อีก 4 เดือน ลดค่าไฟฟ้า 3%

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :

-กฟน.ชี้ 2 สาเหตุหลัก ทำราคาค่าไฟแพงขึ้น

-กกพ.อนุมัติลดค่าไฟ 3% นาน 3 เดือน เริ่ม เม.ย.นี้

-“สนธิรัตน์” ไอเดียกระฉูด เตรียมผุดมาตรการเร่งจ้างงานและลดค่าไฟฟ้า

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News