HomeCOVID-19เมเจอร์ฯ ลดเงินเดือนพนักงาน 30% หลังปิด 14 วัน ป้องกันโควิด-19

เมเจอร์ฯ ลดเงินเดือนพนักงาน 30% หลังปิด 14 วัน ป้องกันโควิด-19

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 เสนอแนวทางการลดการแพร่บาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวโดยการสั่งการให้ปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเพิ่มขึ้น ด้วยการปิดชั่วคราว 14 วัน สำหรับ ผับ, สถาบันเทิง, สถานบริการนวดแผนโบราณ และโรงมหรสพ ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล

จากมติดังกล่าวส่งผลให้ภาคเอกชนอย่าง บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ได้ออกหนังสือประกาศแจ้งปิดให้บริการชั่วคราวของโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ทุกสาขาทั่วประเทศชั่วคราวเป็นเวลา 14 วัน (ตั้งแต่วันที่ 18-31 มีนาคม 2563)

- Advertisement -

ทาง บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) มีความห่วงใยและตระหนักถึงความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก พร้อมให้ความร่วมมือตามประกาศของรัฐบาล พร้อมเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมจึงขอประกาศตามข้อความดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ ระหว่างช่วงปิดให้บริการ บริษัทจะดำเนินการทำความสะอาดในทุกพื้นที่ ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค และอบโอโซน เพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับมาให้บริการเพื่อสร้างความมั่นใจกับลูกค้าอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม Business Today ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวจากบริษัทดังกล่าวถึงการประกาศขอความร่วมมือต่อพนักงานในการปรับลดเงินเดือนลง 30% เพื่อรักษาสถานภาพคล่องของกระแสเงินสดและให้สอดคล้องกับสถานการณ์การปิดให้บริการชั่วคราว

ส่วนด้านโรงภาพยนตร์ SF Cinema ได้ออกประกาศปิดให้บริการโรงภาพยนตร์ทั้ง 22 สาขา ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลชั่วคราวเป็นระยะเวลา 14 วัน (ตั้งแต่วันที่ 18-31 มีนาคม 2563) ซึ่งเป็นการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ในการเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือตามแนวทางของรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรี

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News