HomeCOVID-19กรมการจัดหางานรับสมัคร 300 อัตราทั่วประเทศ จ้างงานชั่วคราวเดือนครึ่ง วันละ 300 บาท

กรมการจัดหางานรับสมัคร 300 อัตราทั่วประเทศ จ้างงานชั่วคราวเดือนครึ่ง วันละ 300 บาท

กรมการจัดหางาน รับสมัคร 300 อัตราทั่วประเทศลดผลกระทบโควิด-19 ค่าจ้างวันละ 300 บาท รับสมัครเพียง 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 15 – 17 เมษายน 2563

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่าจะเปิดให้ผู้ว่างงาน กลุ่มแรงงานนอกระบบ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ที่สนใจสมัครเข้าทำงานกับกรมการจัดหางาน ในโครงการ”จ้างงานด่วน 45 วัน” รายได้วันละ 300 บาท จำนวน 300 อัตราทั่วประเทศ

ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15  – 17 เมษายน 2563  นี้  โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร ที่ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 และสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด

- Advertisement -

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัครคัดเลือก ได้แก่1. สำเนาใบประกาศนียบัตร และสำเนาใบแสดงผลการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ 2.บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง

ผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายวัน)ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารและหลักฐานทั้งหมด ในวันเวลาราชการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 15.00 น. ตั้งแต่วันที่ 15  – 17 เมษายน 2563  นี้ เท่านั้น

นายสุชาติ กล่าวว่าเนื่องจากเป็นงานเร่งด่วนที่ต้องการจ้างงานทันที  โดยจะกระจายในจังหวัดใหญ่ 4 คน และจังหวัดเล็ก 2-3 คน และให้สำนักงานจัดหางานจังหวัด เป็นผู้ดำเนินการรับสมัครและประเมินความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง โดยการสัมภาษณ์

เนื่องจากมีผู้สนใจจำนวนมาก กรมการจัดหางาน ขอย้ำว่าจะดำเนินการด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค โดยออกประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก และให้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2563

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News