Home COVID-19 เช็กเลย!! คณะกรรมการโรคติดต่อฯ เห็นชอบ 4 กลุ่มแรกได้รับฉีดวัคซีนโควิดก่อน

เช็กเลย!! คณะกรรมการโรคติดต่อฯ เห็นชอบ 4 กลุ่มแรกได้รับฉีดวัคซีนโควิดก่อน

คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เห็นชอบ 4 กลุ่มเป้าหมายรับการฉีด วัคซีนโควิด ก่อนเป็นกลุ่มแรก พร้อมเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการให้วัคซีนป้องกันโควิด เพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางการให้วัคซีน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ในที่ประชุมวันนี้ (11 ม.ค. 64) มีมติเห็นชอบการเตรียมความพร้อมในการให้บริการวัคซีนโควิด-19 ด้านการบริการจัดการวัคซีน การสร้างการรับรู้ การให้บริการวัคซีน การกับกำติดตามผลการดำเนินงานและเฝ้าระวังอาการที่ไม่พึงประสงค์หลังได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการป่วยรุนแรงและเสียชีวิต การรักษาความมั่นคงของระบบสาธารณสุขและสังคม ลดการแพร่กระจายเชื้อ ความเสี่ยงผู้สัมผัส โดยวัคซีนที่จัดหามานั้น ได้มาตรฐาน คุณภาพ และได้รับการขึ้นทะเบียนกับ อย.เรียบร้อย ในช่วงแรกที่วัคซีนจำกัด เป้าหมายคือการลดอัตราการป่วยและเสียชีวิต และปกป้องระบบสุขภาพประเทศ กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับอันดับต้นคือ

  1. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน
  2. ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง หัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง มะเร็ง เบาหวาน
  3. ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
  4. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19 เช่น อสม. ทหาร ตำรวจ ที่จะต้องคัดกรองผู้ที่เข้ามาจากต่างประเทศและในพื้นที่ที่มีการระบาด เริ่มในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยจะฉีดคนละ 2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน
- Advertisement -

นอกจากนี้ ได้เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางการให้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของประเทศไทย โดยมีนายนายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน และอนุกรรมการอีก 37 คน ร่วมกันจัดทำแนวทางในการฉีดวัคซีนให้บรรลุตามเป้าหมายภายในสิ้นปี 2564

ขณะเดียวกัน นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ได้กำหนดการรณรงค์ให้บริการวัคซีนตั้งแต่เดือน ก.พ. – พ.ย. 2564 โดยกระทรวงสาธารณสุขจะเร่งสื่อสารประชาชน ให้ความรู้ทั้งผลดีและข้อความระวัง พร้อมประสานโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชนร่วมให้บริการ และให้โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทุกแห่ง สำรวจกลุ่มเป้าหมายล่วงหน้า เตรียมพร้อมรองรับการให้บริการฉีดวัคซีน จัดทีมบริการเคลื่อนที่ และเตรียมความพร้อมเรื่องระบบลูกโซ่ความเย็น โดยจะมีระบบการเฝ้าระวังอาการภายหลังได้รับวัคซีน และติดตามประเมินผลการให้บริการเป็นรายเขต จังหวัด อำเภอ และพื้นที่

Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News