Home COVID-19 แบงก์ เข้ม ประชุมผู้ถือหุ้น ย้ำปฏิบัติตามมาตรการเคร่งครัด

แบงก์ เข้ม ประชุมผู้ถือหุ้น ย้ำปฏิบัติตามมาตรการเคร่งครัด

ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีกำหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเดือนเม.ย.อยู่หลายราย ทำให้ต่างได้มีมาตรการเข้มข้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กำลังกลับมาระบาดครั้งใหม่อีกครั้งในประเทศไทย จึงได้มีหนังสือให้ผู้ถือหุ้นทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบและตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

โดย ธนาคารไทยพาณิชย์ มีกำหนดจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในที่ 8 เม.ย. 2564 แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ ธนาคารได้รับรายงานว่า มีพนักงานของธนาคารซึ่งปฏิบัติงานที่อาคารสำนักงานใหญ่ ได้รับการตรวจและยืนยันจากแพทย์ว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ธนาคารจึงต้องปรับมาตรการเพิ่มเติมจากที่แจ้งในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าประชุม คงเหลือจำนวนไม่เกิน 200 ที่นั่ง  เมื่อที่นั่งที่จัดเตรียมไว้เต็มแล้วจะไม่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อีก

อ่าน : ไทยพาณิชย์ ปิดตึกสำนักงานใหญ่ หลังพบพนักงานติดโควิด-19

- Advertisement -

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมแทน เพื่อรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของท่านได้ โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม อาจไม่ได้รับความสะดวกเช่นที่ผ่านมา เนื่องจากร้านค้าทุกประเภทในบริเวณพลาซ่า ซึ่งรวมถึงร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ จะปิดการให้บริการทั้งหมด ธนาคารจึงขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นมาก่อนเวลาเข้าประชุมไม่เกิน 1 ชั่วโมง

รายงานข่าวจาก ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ในวันที่ 9 เม.ย.นี้ กสิกรไทยเตรียมจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยธนาคารได้มีมาตรการป้องกันโควิด-19 สำหรับงานประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย ซึ่งธนาคารขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการด้านการป้องกันความเสี่ยงของการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด เช่น ต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ โดยธนาคารกำหนดจุดคัดกรองที่ด้านหน้าทางเข้าอาคารสำนักงานใหญ่ ราษฎร์บูรณะ และอาคารพหลโยธิน หากมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป จะไม่อนุญาตให้ขึ้นรถรับ-ส่งที่ธนาคารจัดเตรียม และเข้าภายในอาคาร

นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมประชุมต้องลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากอาคาร ผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ ต้องตอบแบบคัดกรองตนเองก่อนเข้าอาคาร หากผู้เข้าร่วมประชุมมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก รวมทั้งบุคคลใกล้ชิดมีการเดินทางหรือแวะสถานที่เสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข จะไม่อนุญาตให้ขึ้นรถรับ-ส่งเข้ามายังอาคาร เพื่อเข้าร่วมงานการประชุมทุกกรณี และขอความร่วมมือปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่จุดคัดกรองอย่างเคร่งครัด และต้องสวมหน้ากากอนามัยระหว่างนั่งรถและประชุมตลอดเวลา และทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ที่ธนาคารจัดเตรียมไว้ตามจุดต่าง ๆ

Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News