HomeCOVID-19ล็อคดาวน์ 3 จังหวัดภาคเหนือ แม่ฮ่องสอนประกาศเคอร์ฟิว

ล็อคดาวน์ 3 จังหวัดภาคเหนือ แม่ฮ่องสอนประกาศเคอร์ฟิว

3 จังหวัดภาคเหนือ “เชียงราย-แม่ฮ่องสอน-น่าน” ประกาศเคอร์ฟิว ปิดหลายเส้นทางเชื่อระหว่างจังหวัด ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 หลังพบมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น

นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ออกคำสั่งระงับการเดินทางชั่วคราว เส้นทางรอยต่อเขตจังหวัด 3 แห่ง คือ เส้นทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 101 แพร่-น่าน เส้นทางหลวงแผ่นดิจ หมายเลข 1091 น่าน-พะเยา และ เส้นทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1148 น่าน-พะเยา

เคอร์ฟิวน่าน

- Advertisement -

ด้านนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้ออกคำสั่งระดับการเดินทางระหว่างเชียงราย-เชียงใหม่และ เชียงราย-พะเยา รวม 7 เส้นทาง ตั้งแต่ 9 เม.ย. 2563 เวลา 10.00 น. จนถึง 30 เม.ย. 2563

ด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด ออกประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยห้ามประชาชนเดินทางเข้า-ออก ในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 น. ยกเว้นที่เกี่ยวกับการแพทย์ ขนส่งสินค้า หรือ กรณีเร่งด่วน

นอกจากนี้อยังห้ามผู้พำนักในเขตพื้นที่แม่ฮ่องสอน ห้ามออกจากเคหสถาน หรือ บริเวณที่พัก ตั้งแต่ 22.00-04.00 น. ยกเว้นกรณีเร่งด่วน และห้ามผู้ไม่มีสัญชาติไทยเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำหรับผู้มีสัญชาติไทนที่เดินทางจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือจังหวัดเสี่ยง ต้องรายงานตัวและกักตัว 14 วัน

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News