HomeCOVID-19ยกเลิกรถไฟข้ามจังหวัด 14 ขบวน ผู้โดยสารขอคืนค่าตั๋วได้เต็มราคา

ยกเลิกรถไฟข้ามจังหวัด 14 ขบวน ผู้โดยสารขอคืนค่าตั๋วได้เต็มราคา

การรถไฟฯประกาศงดเดินขบวนรถข้ามจังหวัด 14 ขบวน เพื่อให้สอดคล้องตามพรก.ฉุกเฉิน เริ่มประกาศงดเดินขบวนรถตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. 2563 ผู้โดยสารสามารถคืนเงินค่าตั๋วโดยสารได้เต็มราคา

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 5) ข้อ 5 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

ให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด เว้นแต่มีความจำเป็น ซึ่งต้องแสดงเหตุผลและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งต้องรับการตรวจคัดกรอง และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด อันอาจทำให้การเดินทางต้องใช้เวลาเดินทางมากกว่าปกติ และไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง

- Advertisement -

ดังนั้น การรถไฟฯ จึงได้ปรับแผนการให้บริการเดินขบวนรถในเส้นทางต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ประกาศงดเดินขบวนรถโดยสารเชิงพาณิชย์ ขบวนรถเร็ว และขบวนรถโดยสารเชิงสังคม ขบวนรถธรรมดาและขบวนรถท้องถิ่น จำนวน 14 ขบวน ที่มีต้นทางปลายทางข้ามเขตจังหวัดทั้งหมด ดังนี้ 

ขบวนรถเร็วที่ 135 (กรุงเทพ – อุบลราชธานี)  

ขบวนรถเร็วที่ 136 (อุบลราชธานี – กรุงเทพ)

ขบวนรถธรรมดาที่ 201 (กรุงเทพ – พิษณุโลก)

ขบวนรถธรรมดาที่ 202 (พิษณุโลก – กรุงเทพ)

ขบวนรถธรรมดาที่ 257 (ธนบุรี – น้ำตก)

ขบวนรถธรรมดาที่ 258 (น้ำตก – ธนบุรี)

ขบวนรถท้องถิ่นที่ 415 (นครราชสีมา – หนองคาย)

ขบวนรถท้องถิ่นที่ 418 (หนองคาย – นครราชสีมา)

ขบวนรถท้องถิ่นที่ 421 (นครราชสีมา – อุบลราชธานี)

ขบวนรถท้องถิ่นที่ 426 (อุบลราชธานี – นครราชสีมา)

ขบวนรถท้องถิ่นที่ 439 (ชุมทางแก่งคอย – ชุมทางบัวใหญ่

ขบวนรถท้องถิ่นที่ 440 (ชุมทางบัวใหญ่ – ชุมทางแก่งคอย)

ขบวนรถท้องถิ่นที่ 489 (คีรีรัฐนิคม – สุราษฎร์ธานี)

ขบวนรถท้องถิ่นที่ 490 (สุราษฎร์ธานี – คีรีรัฐนิคม) 

ผู้โดยสารที่จะเดินทางข้ามเขตจังหวัด จะต้องได้รับการตรวจคัดกรองและต้องแสดงเหตุผลความจำเป็น พร้อมหลักฐานการอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรการป้องกันโรงตามที่ทางราชการกำหนด

ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่ไม่ประสงค์จะเดินทาง สามารถติดต่อขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารที่สถานีรถไฟทุกแห่ง

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News