HomeCOVID-19กรมที่ดินบริการตามปกติ ให้นัดหมายทำนิติกรรมล่วงหน้า

กรมที่ดินบริการตามปกติ ให้นัดหมายทำนิติกรรมล่วงหน้า

กรมที่ดินกำหนดให้ผู้ประกอบการหรือประชาชนที่ต้องการทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน สามารถนัดหมาย และ รับบริการนัดจดทะเบียนล่วงหน้าได้ เพื่อไม่ให้กระทบต่อธุรกรรมที่อาจสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจ

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน ออกหนังสือเวียนให้สำนักงานที่ดินทั่วประเทศ ให้บริการประชาชนในการทำนิติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และนิติกรรมต่อเนื่อง นิติกรรมที่กำหนดในสัญญาจะซื้อจะขายแบบมีกำหนดระยะเวลา หรือนิติกรรมอื่น ๆ ที่มีกำหนดระยะเวลาจดทะเบียน ซึ่งหากไม่ดำเนินการตามกำหนดจะเกิดความเสียหายได้

ให้เจ้าหน้าที่ประสานกับตัวแทนผู้ประกอบการหรือผู้ยื่นขอ โดยให้มีการแบ่งช่วงเวลาทำนิติกรรม ให้กระจายไปในช่วงเวลาทั้งเช้าและบ่าย และจัดสถานที่ให้เหมาะสม เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19

- Advertisement -

นอกจากนี้ ให้ผู้ยื่นขอสามารถทำได้ตามโครงการนัดจดทะเบียนล่วงหน้าได้ โดยคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยื่นเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายที่ได้รับการรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำสัญญาและบันทึกข้อตกลงล่วงหน้า และนัดวันทำนิติกรรม

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News