HomeCOVID-19เปิดร่าง 8 มาตรการประกาศควบคุมโควิด-19 ฉบับที่ 16 ก่อนเสนอ นายกฯ ลงนาม

เปิดร่าง 8 มาตรการประกาศควบคุมโควิด-19 ฉบับที่ 16 ก่อนเสนอ นายกฯ ลงนาม

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. กล่าวว่า วันนี้ (3 ม.ค. 2564) สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และศบค. เตรียมเสนอ (ร่าง) มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ฉบับที่ 16 ต่อ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงนามในประกาศคำสั่ง โดยมี 8 มาตรการหลัก ดังนี้

1.ห้ามใช้อาคารสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค โรงเรียน สถานศึกษา ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด

2.ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจในการรับผิดชอบการประกาศควบคุมในพื้นที่ 

- Advertisement -

3.การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค ให้ผู้ว่า พิจารณาสั่งปิดสถานประกอบการ/กิจการ ได้

4.เงื่อนไขการเปิด ร้านอหาร เปิดใต้เงื่อนไขเงื่อนเวลา ให้จัดระเบียบผู้เข้าใช้บริการ และการจัดการมาตรการควบคุมโรค โดยอาจเป็นลักษณะในการนำกลับไปบริโภคที่อื่น โดยให้ศบค. และ สธ. จังหวัด กำหนดในแต่ละพื้นที่ให้มีความเหมาะสม

5.มาตรการเหมาะสมสำหรับสถานที่ และ ห้างสรรพสินค้า สามารถดำเนินการได้ปกติ โดยให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา

6.การตรวจคัดกรองเดินทางข้ามจังหวัดโดยเจ้าหน้าที่ตาม ศบค. กำหนด ในแต่ละพื้นที่ ให้ประชาชน งดการเดินทางเว้นแต่มีเหตุจำเป็น

7.การทำงาน Work from home (WFH) เต็มที่

8.ให้ศูนย์ปฏิบัติการบริหารสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงสาธารณสุข (ศปก.สธ.) มีอำนาจในการป้องกันหรือยับยั้งให้คามเหมาะสมหรือสมควร 

ทั้งนี้ รายละเอียดจะเป็นไปตาม 8 มาตรการดังกล่าวหรือจะมีความเข้มงวดมากขึ้นหรือน้อยลงแต่อย่างใด รวมถึงจะประกาศใช้มีผลในวันพรุ่งนี้ 4 ม.ค. หรือไม่ ต้องติดตามภายหลัง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงนามในคำสั่งประกาศ

Business Today
Business Todayhttps://businesstoday.co
Supporting Thailand's business communities./ FB Page: Business Today Thai/ Social: Business Today Thai (สำหรับ Twitter, YouTube, Telegram)/ LINE: @Business today/ เว็บที่เกี่ยวข้อง: Thailand Today: www.thailandtoday.co/ FB: Thailantoday.co (English)/ Thailand Today News: www.thailandtoday.news/ FB: Thailandtoday.news (Mandarin Chinese)

Latest

ติดตามข่าวสารอัพเดททันใจจาก Businesstoday ได้โดยกรอกอีเมลด้านล่าง

Related News