Biz Design

สปอทเทล โรงแรมกีฬา ธุรกิจใหม่ สวนกระแส แห่งอนาคต

รายการ Biz Design ดำเนินรายการโดย : ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง (อดีตคณบดี...

โรงแรม เซ็นทารา ซันไรซ่าเรสซิเดนซ์และสวีท แนวคิด จากศาสตร์ 4DNA

รายการ Biz Design ดำเนินรายการโดย : ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง (อดีตคณบดี...

โอกาสสำหรับธุรกิจคิดบวก ที่เกิดจากสถานการณ์ลบ โดย ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง

รายการ Biz Design ดำเนินรายการโดย : ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง (อดีตคณบดี...

มัณฑนากรกับการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน โดย ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง

รายการ Biz Design ดำเนินรายการโดย : ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง (อดีตคณบดี...

ความสำเร็จขั้นสูงของธุรกิจแห่งอนาคต จากการออกแบบ โดย ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง

รายการ Biz Design ดำเนินรายการโดย : ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง (อดีตคณบดี...

ศาสตร์ 4DNA สู่การสร้างสรรค์โรงแรมอย่างมีอัตลักษณ์ โดย ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง

รายการ Biz Design ดำเนินรายการโดย : ผศ.เอกพงษ์ ตรีตรง (อดีตคณบดี...