Opinions

ฝุ่น : สารก่อมะเร็ง!!

ในปี 2556 องค์การอนามัยโลกกำหนดให้ฝุ่น PM 2.5 จัดอยู่ในกลุ่มที่ 1 คือหมวดสารก่อมะเร็ง ฝุ่นเบอร์เล็กจิ๋วนี้ประกอบด้วยสารพิษ เช่น พีเอเอช ปรอท แคดเมียม และอาร์เซนิก ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ การจะตั้งค่ามาตรฐานว่าพื้นที่ไหนอาจมี PM 2.5 ให้หย่อนหรือตึงแค่ไหน เป็นอำนาจของรัฐ ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทหลักในการบังคับใช้กฎหมาย ทางการไทยกำหนดว่า ค่ามาตรฐานรายปีของฝุ่นในอากาศควรอยู่ที่ 25 ไมโครกรัม/ลบ.ม. และถ้านับแบบราย 24...

โควิดพลิกโลกา : โรคซ้ำซากของเศรษฐกิจไทย

ปรากฏการณ์โควิด -19 ทำให้เห็นโรคทางเศรษฐกิจที่แก้ไขไม่หายสักที โรคที่ว่าคือโรคผลผลิตส่วนเกิน หรือ Over Supply  ในอดีตสินค้าพื้นฐานของไทยเกิดปัญหาผลผลิตส่วนเกินแทบทั้งสิ้น ไล่ตั้งแต่ข้าว  ยางพารา อ้อย มันสำปะหลัง น้ำตาล ฯลฯ โดยผลผลิตมีมากกว่าความต้องการในประเทศ ส่วนที่เหลือจำเป็นต้องส่งออก ผลที่ตามมาคือ ราคาไม่มีเสถียรภาพ ขึ้นๆ ลงๆ แล้วแต่ตลาดโลก ถ้าผลผลิตในตลาดโลกมีมาก ราคาในประเทศก็จะตกต่ำ แต่ถ้าผลผลิตในโลกขาดแคลน ราคาก็ขยับขึ้นสูง แม้มีความพยายามเปลี่ยนแปลงระบบการผลิต ด้วยการแปรรูปสินค้าเกษตร...

ข้อมูล ESG เรื่องดีๆ ที่ผู้ลงทุนอยากรู้

โลกกำลังเข้าสู่ยุค VUCA ทำให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆ ที่สร้างความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โรคระบาด หรือการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะช่วงการระบาดของโควิด-19 มีผลกระทบรุนแรงต่อภาคธุรกิจ และทุกคนต้องปรับตัวให้อยู่รอดได้ท่ามกลางวิกฤตินี้ เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพของธุรกิจระยะยาว ดังนั้น การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงแต่ผลประโยชน์ทางการเงินเพียงอย่างเดียว อาจไม่ตอบโจทย์ผู้ลงทุนในยุคโควิด-19 ที่คาดหวังว่าบริษัทจะช่วยสานประโยชน์ให้ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของตัวเอง การเปิดเผยข้อมูลของธุรกิจเป็นกลไกสำคัญที่ใช้ตัดสินใจเพื่อการลงทุน โดยธุรกิจที่มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วน ก็จะยิ่งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียและดึงดูดให้ผู้ลงทุนเกิดความสนใจ อย่างไรก็ตาม การเปิดเผยข้อมูลของธุรกิจควรแสดงให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจและบริหารความเสี่ยงที่คำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม...
- Advertisement -

มาตรการรัฐที่ควรจะมีต่อกลุ่มอสังหาริมทรัพย์

เมื่อเร็วๆ นี้ กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งกำลังประสบปัญหาจากกำลังซื้อในประเทศและต่างชาติที่ฟุบตัวลงเป็นอย่างมาก รวมทั้งจากมาตรการ LTV ของธนาคารแห่งประเทศไทย และล่าสุดผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พอจะสรุปคร่าวๆ ได้ดังต่อไปนี้ 1.ขอให้ยกเลิกมาตรการ LTV (Loan to Value) ที่ออกมาใช้เมื่อเดือน เม.ย. 2562 เนื่องจากในสภาวการณ์ปัจจุบันไม่มีการเก็งกำไรในตลาดอสังหาฯ แล้ว 2.การลดค่าธรรมเนียมการโอนจากเดิม 2% เหลือ 0.01% และลดค่าธรรมเนียมการจดจำนองอสังหาริมทรัพย์...

Survival Marketing Strategies

จะว่าไปแล้วในแต่ละยุคแต่ละสมัย ผู้ประกอบการธุรกิจและนักการตลาดมักจะได้รับโจทย์แปลกๆ ใหม่ๆ มาทดสอบความสามารถเป็นระยะๆ แต่คงไม่มีช่วงเวลาไหนในรอบ 100 ปี ที่จะได้พบเจอกับปรากฏการณ์ใหญ่ยักษ์และทรงพลังอย่างเทคโนโลยีดิสรัปชั่นที่นำเอาโลกดิจิทัลเข้ามาเปลี่ยนชีวิตและพฤติกรรมผู้บริโภคแบบ 180 องศาได้ และในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 นี้ ยังผนวกเข้ากับพลังโหดจากโควิด-19 ข้อแนะนำที่ได้เคยกล่าวไปในครั้งที่แล้วคือ Disruption OR Disappear ถ้าเราไม่ปรับตัว เราคงไม่มีที่ยืนในสมรภูมิครับ คำถามที่น่าสนใจถัดมาคือ การปรับตัวจะต้องทำอย่างไร อันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่ไม่ง่าย ในการทำธุรกิจและการกำหนดกลยุทธ์การตลาดจะทำแค่ลอกตามคนอื่น ที่เรียกว่า...

ในวันที่ญี่ปุ่นออกแคมเปญ คิดถึงนักท่องเที่ยวไทย

เมื่อพูดถึง ญี่ปุ่น ก่อนหน้าการระบาดของโควิด-19 คงเป็นคล้ายกับหลังบ้านของใครหลาย ๆ คน เพราะด้วยราคาที่ลดลงมาจนใครหลายคนจับต้องได้มากขึ้น จากสถิติของ องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO) ระบุว่าในช่วง 10 เดือนแรกของ ปี 2562 มีคนไทยเยือนญี่ปุ่นถึง 1.01 ล้านคน ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 453,000 คนในปี 2556 ก่อนหน้านี้ไทยเคยมีเที่ยวบินตรงระหว่าง 2 ประเทศถึง...

อาเซียนหลังการเลือกตั้งสหรัฐฯ

ในขณะที่ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาต่างเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่กำลังจะมาถึงในวันที่ 3 พฤศจิกายนนี้ นักวิเคราะห์และนักวางแผนนโยบายต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน ต่างลุ้นว่าปัญหาความขัดแย้งที่ยืดเยื้อระหว่างสหรัฐฯ และจีน รวมทั้งผลกระทบต่อกลุ่ม อาเซียน จะมีแนวโน้มที่จะคลี่คลายไปในทิศทางใดภายหลังการเลือกตั้ง หากผลการเลือกตั้งเป็นไปตามผลการสำรวจความคิดเห็นล่าสุดซึ่งนายโจ ไบเดน มีคะแนนนำประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน จากผลการสำรวจความคิดเห็นของรัฐบาล ภาคธุรกิจ และสื่อชั้นนำของประเทศในกลุ่มอาเซียน พบว่าผู้ตอบคำถามราว 60% เชื่อว่าสหรัฐอเมริกาจะกลายเป็นพันธมิตรทางด้านกลยุทธ์ที่ดีกว่าเดิมสำหรับกลุ่มประเทศอาเซียน และน่าจะทำให้บรรยากาศทางการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น หากมีการเปลี่ยนผู้นำในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ แต่แม้ว่าหลายฝ่ายจะเห็นเช่นนั้น ผู้สังเกตการณ์ทางการฑูตมองว่าความเป็นไปได้ที่จะเกิดสงครามอันร้อนระอุระหว่างมหาอำนาจทั้งสอง ทั้งในกรณีน่านน้ำข้อพิพาทในทะเลจีนใต้และผลกระทบจากสงครามทางการค้าที่ยืดเยื้อจะยังคงไม่หมดไปง่ายๆ ผู้เชี่ยวชาญทางการฑูตมองว่าการแข่งขันเชิงกลยุทธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประธานาธิบดีทรัมป์เพียงผู้เดียว...

Travel Bubble ฟื้นท่องเที่ยว คิดได้แต่ยากปฏิบัติ

นโยบายการเปิดรับนักท่องเที่ยวจากประเทศ หรือเมืองที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด-19 เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว ยังเป็นนโยบายที่ต้องรอไปอีกนานจนกว่าสถานการณ์การระบาดจะคลี่คลายหรือมีมาตรการป้องกันที่สร้างความมั่นใจได้ Travel Bubble คือ การเปิดให้มีการท่องเที่ยวกับประเทศใดประเทศหนึ่ง โดยเฉพาะประเทศที่มีรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด-19 ในระดับต่ำ เป็นเรื่องที่มีการนำเสนอมานาน แม้ว่ารัฐบาลจะเห็นดีเห็นงามด้วย แต่จากสถานการณ์การติดเชื้อที่ยังรุนแรง ทำให้รัฐบาลยัง “ลังเล” อย่างไรก็ตาม นโยบายนี้หลายประเทศเริ่มนำมาใช้ และอีกหลายประเทศเริ่มเตรียมการ แม้แต่ไทยเองก็มีการพูดถึงกันบ่อยครั้ง แต่ถึงที่สุดแล้ว บางประเทศแม้จะประกาศใช้แล้ว แต่ก็ยังไม่มีนักท่องเที่ยวอย่างที่คาดหวังไว้...

รอรัฐมนตรีคลัง

ภาพของรัฐบาลตอนนี้หลังจาก ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ กับ แก๊ง 4 กุมาร ถูกการเมืองในพรรคพลังประชารัฐกดดันให้ถอนตัวจากรัฐบาลไปแล้ว  แม้จะปรับคณะรัฐมนตรีใหม่ แต่บรรยากาศไม่ดีขึ้น ซ้ำร้ายยังแย่ลงกว่าเดิม  เมื่อ ปรีดี ดาวฉาย ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หลังจากเข้ามานั่งไม่ครบเดือน ก้นยังไม่ทันร้อน  ด้วยเหตุผลว่าป่วย  แต่คนทั่วไปเชื่อว่าเพราะสภาพแวดล้อมทางการเมืองเป็นพิษ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงเหมือนขาดมือเศรษฐกิจ  ขาดแม่ทัพมือดีสู้ศึกเศรษฐกิจที่กำลังรุมเร้าจนมองไม่เห็นชัยชนะ  ขาดรัฐมนตรีคลังในยามที่ประเทศกำลังคับขัน...

เศรษฐกิจหมุนเวียนที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์

ปัญหากองขยะที่เริ่มจากหลุมฝังกลบ แล้วพอกพูนล้นหลามจนกลายเป็นกองขยะที่ประชิดป่าเขา แหล่งน้ำ หรือทะเล ที่เราเริ่มเห็นเป็นปัญหาชัดขึ้นมากในทุกเมืองใหญ่ ขยะเหล่านี้นอกจากจะสามารถแปรเป็นพลังงานผ่านการเผาอย่างถูกวิธีแล้ว เทคโนโลยีและวิธีการคัดแยกที่แม่นยำ รวดเร็ว ตลอดทั้งการจัดการขยะตั้งแต่แหล่งกำเนิดอย่างมีความรู้นั้นจึงสำคัญมาก ปัจจุบันเราสามารถนำขยะที่แยกคัดหมุนเวียนให้กลับมามีประโยชน์ใช้สอยได้มากกว่าที่เคยคิด เช่น แปรพลาสติกถนอมอาหาร หรือที่เรียกกันติดปากว่า พลาสติกแร็ป ซึ่งมีความใส หยุ่นเหนียว แต่ใช้เข้าเตาไมโครเวฟหนเดียวก็ถูกขยำทิ้งมาหลอมทำรองเท้าบู๊ตยางที่ใช้ในห้องปลอดเชื้อทางการแพทย์ได้  หรือนำขยะพลาสติกมาหลอมรวมด้วยเทคโนโลยีที่ถูกต้องทำเป็นวัสดุประดับอาคาร ทำบล็อกปูพื้น หรือผสมในวัสดุปูทับหน้าผิวถนนและทางเท้า หรือหากนำเศษขยะพลาสติกที่คัดแยกทำความสะอาดดีแล้วมาสับหรือหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วหลอมหรือบดอัดเป็นสินค้าง่ายๆ เช่น รองเท้าแตะ ทำพื้นรองเท้าแฟชั่น หรือทำเป็นเส้นใยผลิตเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับแฟชั่นต่างๆ ได้...

How to Build Reflation Portfolios

เรื่องโดย วัทธิกร กิจจาวิจิตร ธนาคารกลางทั่วโลกต่างปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงสู่ระดับต่ำที่สุดในประวัติการณ์ พร้อมทั้งอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างมหาศาล ประกอบกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบายการคลัง ตั้งแต่การเบิกจ่ายงบช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโคโรนาไวรัส ไปจนถึงการเพิ่มการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งเหล่านี้ทำให้เศรษฐกิจที่แม้จะหดตัวรุนแรง แต่เป็นการหดตัวที่น้อยกว่าคาดการณ์ ส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกฟื้นตัวกลับขึ้นมาจากจุดต่ำสุดที่เคยสร้างไว้ในช่วงการระบาดของไวรัสยาวนานถึง 4 เดือนติดต่อกัน การระบาดของโคโรนาไวรัสเป็นการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจแบบ Event-Driven ทำให้วงจรเศรษฐกิจกินระยะเวลาที่สั้น จึงได้เห็นตลาดหุ้นปรับตัวลดลงเพียง 2 เดือนแรกของการระบาดของไวรัสเท่านั้น นักลงทุนได้นิยามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังจากการ Lockdown ในรอบนี้ไว้ว่า การฟื้นตัวในรูปแบบ “K-Shape”     กล่าวคือ การฟื้นตัวของแต่ละอุตสาหกรรมภายหลังจากการ Lockdown...

หลักการประเมินภาษี “ตัวแทนเชิด” รับงานเหมาก่อสร้างและมีรายได้ถึงเกณฑ์จด VAT

ปุจฉา : มีหลักการหรือข้อหารือใดที่จะประเมินภาษีตัวการได้ กรณีการใช้ตัวแทนเชิดรับงานเหมาก่อสร้าง และมีรายได้ถึงเกณฑ์จด VAT การประเมินตามมาตรา 61 ทำได้หรือไม่ อย่างไรคะ วิสัชนา : ตามมาตรา 61 แห่งประมวลรัษฎากร แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 ใช้บังคับสำหรับเงินได้ปีภาษี 2496 เป็นต้นไป บัญญัติให้อำนาจเจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจประเมินเรียกเก็บภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนจากตัวการ ในกรณีที่ผู้มีชื่อในหนังสือสำคัญที่ก่อให้เกิดเงินได้นั้น...

รถสาธารณะเอาจริงสักที

ตั้งแต่ผมเด็กๆ ขึ้นรถสาธารณะไปโรงเรียน จนวันนี้รถสาธารณะก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง หรืออาจจะต้องบอกว่าเลวร้ายลงด้วยซ้ำไป ดูอย่างรถแท็กซี่ รถเมล์ และรถตู้ ที่จำนวนรถมากขึ้น แต่คุณภาพกลับสวนทาง ปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไขทั้งเรื่องของคุณภาพของรถที่ให้บริการ มาตรฐานของพนักงานขับรถ ผลกระทบข้างเคียงที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาการจราจร ปัญหามลภาวะและอุบัติเหตุที่มีให้เห็นเป็นประจำ ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ควรจะต้องยกเครื่องรถสาธารณะกันสักที เพราะปัญหาดูท่าจะเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆ จำนวนรถที่ให้บริการควรมีจำนวนที่เหมาะสมและควบคุมคุณภาพ กำหนดอายุการใช้งานของรถสาธารณะให้ชัดเจนและบังคับใช้อย่างเข้มงวด เพราะรถที่มีอายุมากขาดการดูแลรักษาจะทำให้ผู้โดยสารมีความเสี่ยง ทั้งรถเสียทำให้ถึงที่หมายล่าช้า ตลอดจนประสบอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตก็เป็นได้ จำนวนรถที่มากเกินไปส่งผลต่อเรื่องของปัญหาการจราจรและมลภาวะตามมา หากผู้ประกอบการไม่มีความพร้อม ไม่สามารถทำตามกฎกติกาได้ก็ถอนใบอนุญาต พิจารณาผู้ที่มีความพร้อมเข้ามาทดแทนน่าจะดีกว่า เช่นเดียวกับพนักงานขับรถที่ถือเป็นหัวใจสำคัญในการให้บริการ เพราะไม่เพียงแต่รับผิดชอบชีวิตผู้โดยสารบนรถเท่านั้น แต่ส่งผลไปถึงครอบครัวของผู้โดยสารที่อยู่ในรถด้วย...
- Advertisement -

Must Read

สภาอุตฯ ชี้ เอกชนหวั่นระบาดรอบสอง ห่วง SMEs เลิกกิจการหลังสิ้นสุดมาตรการพักชำระหนี้ ต.ค. 63

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจ ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ในเดือนกันยายน 2563 อยู่ที่ระดับ 85.2 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 84.0 ในเดือนสิงหาคม 2563 โดยค่าดัชนีฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 มีปัจจัยบวกจากอุปสงค์ในประเทศขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า หลังจากภาครัฐผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศฟื้นตัวขึ้น รวมทั้งการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในช่วงที่ผ่านมาช่วยให้กำลังซื้อในประเทศมีแนวโน้มดีขึ้น สะท้อนจากดัชนียอดคำสั่งซื้อ ยอดขาย ปริมาณ...
- Advertisement -

ผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ 19 ต.ค. เพิ่ม 5 ราย ทั่วโลกติดเชื้อสะสม 40 ล้านคน

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์ โควิดวันนี้ (19 ต.ค. 2563) ในประเทศไทย มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นรวม 5 ราย ใน State Quaratine ซึ่งเดินทางกลับมาจาก คูเวต, ญี่ปุ่น,ตุรกี,เคนยา และ บาห์เรน ประเทศละ 1 ราย ส่งผลให้มีผู้ป่วยยืนยันสะสม...

กอร.ฉ. ออกหนังสือ จับตา-ระงับไลฟ์ Voice TV-The Reporters-ประชาไท-The Standard

หลังจากการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม เป็นต้นมา ทำให้รัฐบาลประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ร้ายแรง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การถ่ายทอดสดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของสำนักข่าวต่าง ๆ กลายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้รวดเร็วและส่งตรงจากพื้นที่ ล่าสุดเช้าวันนี้(19 ต.ค.63) ฐปณีย์ เอียดศรีไชย โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมเอกสาร คำสังหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง ลงชื่อ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ว่า "จากการตรวจสอบแล้วเป็นเอกสารจริง แต่ยังไม่มีหนังสือ-คำสั่ง...

จีนผ่านร่างกฎหมายจำกัดการส่งออกสินค้าอ่อนไหว โต้สงครามการค้าสหรัฐฯ

รัฐบาลจีนได้ผ่านร่างกฎหมายจำกัดการส่งออกสินค้าอ่อนไหวเพื่อเป็นการป้องกันความมั่นคงแห่งชาติ และเพื่อตอบสนองต่อการกระทำของสหรัฐ หลังจาก ความขัดแย้งทางการค้า และเทคโนโลยีระหว่างสองประเทศมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยกฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป อ่าน : ไนซ์กรุ๊ปตั้งทีมรับมือ คาดหลังโควิดส่งออกเสื้อผ้ากีฬาอาจฟื้นโตเป็น 2 เท่า กฎหมายของรัฐบาลจีนมีการระบุให้ประเทศจีนสามารถใช้ “มาตรการต่างตอบแทน” กับประเทศที่ละเมิดการควบคุมการส่งออกและคุกคามความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศจีน การควบคุมการส่งออกภายใต้กฎหมายใหม่นี้จะนำมาใช้กับพลเรือน ทหาร และผลิตภัณฑ์นิวเคลียร์ รวมถึงสินค้า เทคโนโลยี และบริการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ โดยจะมีการตีพิมพ์รายการโดยละเอียดสำหรับแต่ละหน่วยงานเพื่อให้ทันการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว การบังคับใช้กฎหมายใหม่เปิดโอกาสให้รัฐบาลจีนตอบโต้สหรัฐที่พยายามกีดกันบริษัทไฮเทคสัญชาติจีน...